reklama

Aké vedecké dôkazy chce ešte MZ SR na to, že dieťa má byť s mamou?

Počas pandémie vzrástol počet detí, ktorým nemocnica bránila v kontakte s matkou. Ministerstvo v tom nevidí problém a žiada ďalšie vedecké dôkazy o tom, že oddeľovanie detí od matiek je skutočne škodlivé.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Ak našu prácu sledujete dlhšie, tento úvod môžete pokojne preskočiť. Píšeme ho pre tých, ktorým chýba kontext. Na záver tohto blogu nájdete vzor e-mailu pre ministerstvo, ak by ste sa chceli pridať k našej výzve.

V marci 2020 sme s príchodom prvých prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku zaznamenali aj okamžité zhoršenie podmienok v nemocniciach, ktoré sa týkali pôrodov a následnej starostlivosti (najmä v prípade predčasne narodených detí). Odvtedy v pravidelných intervaloch píšeme listy, zverejňujeme svedectvá a apelujeme na všetkých kompetentných, aby so situáciou niečo robili. Nečinnosť vedie totiž k tomu, že osamelé choré a predčasne narodené bábätká dlhé týždne nemali žiaden kontakt so svojimi rodičmi. Ďalšie zdravé bábätká sú so zdôvodnením „prevencie“ a „ochrany“ pred nákazou alebo z takzvaných „kapacitných dôvodov“ oddeľované od svojich matiek. Sú síce hospitalizované v tej istej nemocnici, ale na inom poschodí ako ich matky.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Mysleli sme si, že svitá na lepšie časy, keď túto prax verejne odsúdil bývalý minister Marek Krajčí, keď sa na Slovensku zmenili odporúčané postupy starostlivosti o deti matiek s pozitívnym testom na SARS-CoV-2, kde sa na prvé miesto dostalo odporúčanie neoddeľovať deti od matiek. No z praxe sme neustále dostávali podnety, že k nedobrovoľnému odlúčeniu dochádza. Znova sme preto vo februári 2021 napísali otvorený list, a keďže v tom čase prebiehala vládna kríza, poslali sme ho novému ministrovi Vladimírovi Lengvarskému znova v máji 2021.

V otvorenom liste sme žiadali:

1. vytvorenie postupov gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti v súlade s medzinárodne uznávanými odbornými štandardmi, ktoré budú zahŕňať pôrodnú a popôrodnú starostlivosť o ženy s ochorením COVID-19,

SkryťVypnúť reklamu
reklama

2. okamžité ukončenie škodlivej praxe oddeľovania detí od matiek po pôrode, reprofilizáciu časti oddelení tak, aby mohli byť deti s matkami, vytvorenie izolačných miestností a správne informovanie matiek o rizikách vyplývajúcich zo separácie a následného nedojčenia,

3. zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok v pôrodniciach,

4. vytvorenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti ženám a deťom po pôrode v domácom prostredí tak, ako je to bežné vo vyspelých európskych krajinách, vrátane podpory dojčenia v súlade s vedecky overenými postupmi,

5. venovanie zvýšenej pozornosti materskej starostlivosti a dopadom pandémie COVID-19 na skupinu žien a detí zo sociálne vylúčených komunít.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Ministerstvo škodlivú prax obhajuje

odpovede ministerstva na naše požiadavky vyplýva, že ministerstvo nemá v pláne prevziať zodpovednosť za uplatňovanie odborných odporúčaní v praxi. K porušeniam práv žien a detí a ku znižovaniu kvality poskytovanej starostlivosti sa ministerstvo stavia tak, že pokiaľ je výhovorka „priestorové a personálne možnosti“, tak je všetko v poriadku. Vo svojej odpovedi sa nijako nevyjadrili, ako mienia tieto personálne a priestorové kapacity riešiť, tak ako sme ich žiadali v bode 3.

Za posledných 12 mesiacov sme mohli sledovať, ako sa veľmi rýchlo dokázala zmeniť organizácia práce celých nemocníc a ako rýchlo vedeli reprofilizovať jednotlivé oddelenia, keď si to stanovili za prioritu. Už 10 rokov od nášho vzniku počúvame výhovorky, ako to nejde, ako sa to nedá, ako nie je dosť miesta, peňazí a podobne. Vyplýva nám z toho iba to, že ženy a deti nie sú pre tento štát prioritou.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

V liste sa ministerstvo obhajuje tým, že zdravotnícky personál musí konať na základe oficiálnych odporúčaní ÚVZ a nariadení vlády. Zároveň odkazuje ženám, že majú svoju požiadavku nebyť oddelené od dieťaťa riešiť individuálne s jednotlivými zariadeniami a majú brať ohľad na vyčerpanosť personálu. Akým spôsobom sa znižuje vyčerpanosť personálu, ak sa musí starať zvlášť o ženu a zvlášť o dieťa, nám ministerstvo neprezradilo.

Každý, kto sa kedy staral o malé bábätko, vie, aká intenzívna a náročná je starostlivosť oň. Zníženie záťaže personálu sa môže pri oddelení detí od matiek udiať len tak, že sa potreby bábätiek budú ignorovať. Že bábätká budú zúfalo plakať, až kým od vyčerpania nestíchnu. Že ich plienka bude prebalená vtedy, keď na nie príde čas a ak sa 10 minút po tom pokakajú, majú smolu. A dojčenie na požiadanie? Bez matky je úplne nemožné. Kŕmenie odstriekaným mliekom v žiadnom prípade nenahrádza dojčenie na prsníku. Nehovoriac o tom, aké náročné je odstriekavanie mlieka pre matku a ak je zbytočne oddelená od dieťaťa, je to neospravedlniteľné.

Ako nastaviť verejné politiky?

Súčasťou otvoreného listu bol aj odborný článok pracovnej skupiny WHO: A public health approach for deciding policy on infant feeding and mother–infant contact in the context of COVID-19, ktorý porovnával rôzne prístupy k podpore dojčenia v kontexte pandémie a dostupné vedecké poznatky. Dospel k týmto záverom:

Navrhované politiky verejného zdravia pre výživu dojčiat a kontakt medzi matkou a dieťaťom v kontexte pandémie COVID-19 (The Lancet, február 2021)

1. Aktuálne vedecké dôkazy a pomer odhadu rizík hovoria v prospech zachovania blízkeho kontaktu matky a dieťaťa a podporujú dojčenie matiek, u ktorých sa potvrdila infekcia SARS-CoV-2 pri zachovaní preventívnych opatrení ako umývanie rúk a nosenie rúška. Pozitívny vplyv dojčenia na mieru prežitia [dojčiat] výrazne prevyšuje veľmi nízku mieru zaznamenanej smrtnosti dojčiat s ochorením COVID-19. 

2. Orgány verejného zdravia by mali brať do úvahy celú škálu vedeckých dôkazov a dôsledky [nedojčenia] v súvislosti so všetkými možnými príčinami detskej úmrtnosti a ostatné následky na zdravie a zabezpečiť, aby výsledná stratégia a súvisiace pokyny boli komunikované zrozumiteľnou a ucelenou formou zdravotníckemu personálu a verejnosti. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

3. Súčasné medzery vo vedeckých dôkazoch budú predmetom ďalšieho skúmania a budúce odhady by mali mať na zreteli všetky faktory, ktoré majú vplyv na mieru prežitia a zdravotný stav detí, aby sa vyhli prílišnému zjednodušovaniu. Výskumy na zvieratách by boli nápomocné pri objasnení miery nákazlivosti vírusu pri dojčení. 

4. Počas pandémie Covid-19 by sa malo poradenstvo pri dojčení, podpora a ostatné opatrenia zamerať na znižovanie nízkeho rizika prenosu vzdušnou cestou.

5. Orgány verejného zdravia a zákonodarné orgány by sa mali proaktívne zaoberať úmyselným zneužívaním situácie na spochybňovanie dojčenia subjektmi s komerčnými záujmami. 

SkryťVypnúť reklamu
reklama

V budúcnosti môžu nastať ďalšie epidémie spôsobené novými vírusmi, ktoré prinesú podobné výzvy. Prístup, ktorý navrhujeme, bude užitočný pri plánovaní jednotných odporúčaní pre celý svet, ktoré berú do úvahy riziká a prínosy dojčenia v súvislosti s možným prenosom vírusu. 

Ministerstvo vo svojej odpovedi spochybňuje globálnu platnosť stratégie navrhovanej WHO. Rovnako spochybňuje vedecké dôkazy o rizikách nedojčenia a separácie, ktoré sa nazbierali počas desiatok rokov. V rozpore so závermi odborného článku tvrdí, že nemáme dostatok vedeckých poznatkov k tomu, aby sme mohli zvoliť jednoznačnú stratégiu. V oddeľovaní detí od matiek, ku ktorému dochádza v niektorých nemocniciach, nevidí teda problém. 

Pozitívne trendy a kvalitné výsledky. Alebo nie?

Na záver listu sme sa dozvedeli, že aj napriek pandémii máme na Slovensku pozitívne trendy a kvalitné výsledky (hodnoty dojčenskej úmrtnosti, % zaočkovanosti, realizované skríningové vyšetrenia, preventívne prehliadky, vzostup miery dojčenia, prijaté štandardy BFHI...). Dokedy sa bude ministerstvo zaštiťovať programom Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI), ktorého zavedenie na Slovensku zlyhalo? Ani po piatich rokoch, odkedy sme na to upozornili, s tým ministerstvo nič nespravilo. Základným kameňom tohto programu je starostlivosť o dieťa a matku ako o neoddeliteľnú jednotku. Dokedy bude ministerstvo ignorovať fakt, že z krajín EÚ máme dlhodobo najhoršie výsledky detskej úmrtnosti do jedného roka? Tu si môžete pozrieť výsledky Slovenska a trendy detskej úmrtnosti do jedného roka v jednotlivých krajinách:

V miere dojčenskej úmrtnosti do jedného roka sme na chvoste EÚ
V miere dojčenskej úmrtnosti do jedného roka sme na chvoste EÚ 
Obrázok blogu

Túto odpoveď z MZ SR vnímame ako veľmi znepokojivý signál k nastavovaniu verejných politík v oblasti starostlivosti o ženy a deti v blízkej budúcnosti. Je to tiež prejav nezáujmu voči všetkým ženám a deťom, ktoré boli poškodené neschopnosťou zodpovedných zorganizovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti tak, aby zodpovedala minimálnym štandardom kvality.

Odmietame sa zmieriť s nečinnosťou ministerstva a s presúvaním zodpovednosti na jednotlivé ženy. Odmietame sa zmieriť s poškodzovaním zdravia. Preto hovoríme hlasné NIE a vyzývame celú občiansku spoločnosť, aby sa k nám pridala.

Napíšte mail alebo list Ministerstvu zdravotníctva SR a vyjadrite svoj nesúhlas s ich nečinnosťou

Návrh mailu

Predmet: Dieťa patrí k matke. Zastavte krutú a škodlivú prax!

office@health.gov.sk

minister@health.gov.sk

Vážený pán minister zdravotníctva Lengvarský, vážený pán generálny riaditeľ Kalužay,

dieťa patrí k matke. Oddeľovanie detí v pôrodniciach a v nemocniciach je kruté a škodlivé. Žiadame, aby ste okamžite podnikli kroky, aby k takýmto neľudským praktikám na Slovensku nedochádzalo.

Tvrdíte, že personál je preťažený, a preto nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť ženám a deťom spoločne. Ale kto sa potom stará o naše deti, keď ležia samé na novorodeneckých oddeleniach? Kto ich tíši, keď zúfalo plačú? Kto ich kŕmi, keď sú hladné? Kto ich prebaľuje? Kto sa o nich stará, keď nie sú so svojimi matkami? Nikto?! To už nevyťažuje zdravotnícky personál? Alebo sa potreby našich detí ignorujú?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Keď je zvlášť priestor pre matku, zvlášť pre dieťa, nenájde sa priestor, kde by mohli byť spoločne? Vedeli ste zmeniť celú organizáciu práce, vytvoriť celé nové oddelenia počas pandémie COVID-19. Ale roky nedokážete zabezpečiť oddelenia šestonedelia v nemocniciach tak, aby bola poskytovaná starostlivosť kvalitná, nepoškodzovala zdravie žien a detí a ich základné ľudské práva. Kedy sa konečne stanú ženy a deti prioritou, aby ste si začali klásť otázky "Ako to zabezpečiť" namiesto vyhýbavých odpovedí "Prečo sa to nedá"?

Sem môžete napísať vlastné vyjadrenie, čo žiadate od ministerstva:

S pozdravom

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Meno Priezvisko

Budeme veľmi rady, ak nám dáte vedieť, že ste mail/list poslali a prípadne nám prepošlite odpoveď z ministerstva na náš e-mail zenskekruhy@zenskekruhy.sk. Ďakujeme, že vám ženy a bábätká nie sú ľahostajné.

Autorky: Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová
Jazyková korektúra: Lucia Gašparíková
Text odporúčaní WHO z anglického jazyka preložila: Tatiana Jančáriková

Občianske združenie Ženské kruhy

Občianske združenie Ženské kruhy

Bloger 
  • Počet článkov:  7
  •  | 
  • Páči sa:  22x

Občianske združenie Ženské kruhy je združenie humanitného a charitatívneho charakteru. Kladieme si za cieľ prinášať komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Sme presvedčené, že toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom. Informovaním žien o prirodzenom pôrode, zvyšovaním ich právneho povedomia, (v súvislosti s ich ľudskými, rodičovskými a pacientskymi právami), chceme zastaviť inštitucionalizované násilie páchané na matkách a ich deťoch. Viac v našej vízii http://www.zenskekruhy.sk/o-nas/nasa-vizia Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu