Baby-friendly: Prečo 9 nemocníc nevykonalo nápravu?

Baby-friendly: Prečo 9 nemocníc nevykonalo nápravu?
Písmo: A- | A+

Program Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom Nemocnice baby-friendly (BFH) je minimálnou požiadavkou pre podporu dojčenia v zdravotníckych zariadeniach.

Je jedným z faktorov, podľa ktorého sa ženy rozhodujú pri výbere pôrodnice. Plaketa BFH pre ženy znamená, že sa môžu na podporu dojčenia v nemocnici spoľahnúť. V súčasnosti na Slovensku ani jedna z nemocníc nemá plaketu BFH. Napriek tomu mnohé nemocnice uvádzali na svojich webových stránkach informácie, ktorými sa snažili vzbudiť dojem, že majú plaketu, prípadne samozvane vyhlasujú, že postupujú v súlade s programom BFH.

Občianske združenia Ženské kruhy a MAMILA v júli 2021 vydali monitorovaciu správu „Baby-Friendly: Na webové stránky nemocníc sa nedá spoľahnúť.“ Z 50 monitorovaných nemocníc až 23 informovalo o programe BFH spôsobom, ktorý bol zavádzajúci (obrázok č. 1).

Obrázok č. 1  Júl 2021: Nemocnice, ktoré uvádzajú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o BFH
Obrázok č. 1 Júl 2021: Nemocnice, ktoré uvádzajú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o BFH Správu sme predstavili verejnosti, zaslali všetkým dotknutým nemocniciam a o nápravu sme požiadali aj zriaďovateľov a kontrolné orgány, ktorými sú v závislosti od typu nemocnice príslušné samosprávne kraje alebo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Ako zareagovali nemocnice?

Z 23 nemocníc, ktoré sme informovali o skutočnosti, že na svojich webových stránkach uvádzajú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o programe BFH, 14 nemocníc vykonalo nápravu. Pri opätovnej kontrole webových stránok sme dodatočne identifikovali ďalšiu nemocnicu, ktorú sme tiež oslovili, a nemocnica nesprávne informácie z webovej stránky odstránila. Až 6 z 9 nemocníc, ktoré nevykonali nápravu, spadá pod ministerstvo zdravotníctva (obrázok č. 2).

Obrázok č. 2  OKTÓBER 2021: Nemocnice, ktoré uvádzajú nepravdivé, alebo zavádzajúce informácie o BFH
Obrázok č. 2 OKTÓBER 2021: Nemocnice, ktoré uvádzajú nepravdivé, alebo zavádzajúce informácie o BFH 

Ako zareagovali štátne inštitúcie?

Kontrolu pravdivosti informácií uvádzaných na webových stránkach nemocníc majú podľa zákona zabezpečovať orgány štátnej správy: príslušné samosprávne kraje alebo Ministerstvo zdravotníctva SR. Na základe výsledkov monitoringu sme oslovili 6 samosprávnych krajov, a to: banskobystrický, košický, prešovský, trenčiansky, trnavský a žilinský. S výnimkou košického, všetky samosprávne kraje zareagovali a informovali nás o krokoch, ktoré podnikli, aby nemocnice v ich kontrolnej pôsobnosti zavádzajúce alebo klamlivé informácie z webových stránok odstránili. Košický samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva SR na našu výzvu nezareagovali vôbec, a to napriek tomu, že im zákon túto povinnosť ukladá.

Z toho dôvodu sme Košickému samosprávnemu kraju a Ministerstvu zdravotníctva SR zaslali žiadosť o informácie o tom, aké kroky podnikli. Na tieto žiadosti v zákonnej lehote nereagovali.

Ministerstvo zdravotníctva SR zlyhalo na všetkých úrovniach

Ministerstvo zdravotníctvo SR zlyhalo ako kontrolný orgán 12 nemocníc a ako zriaďovateľ 11 nemocníc z nášho monitoringu. Ministerstvo má navyše celý program BFH na Slovensku na starosti. Jeho zodpovednosťou je vytvárať štandardy, zaisťovať školenia zdravotníckeho personálu, implementáciu tohto programu, audit a certifikáciu nemocníc, ako aj monitorovať dodržiavanie kritérií programu. Napriek tomu Ministerstvo zdravotníctva SR nedokázalo vykonať ani svoju kontrolnú funkciu v oblasti poskytovania správnych a pravdivých informácií, ktorá mu vyplýva zo zákona, a zabezpečiť, aby nemocnice v jeho kontrolnej a zriaďovateľskej pôsobnosti zavádzajúce a nepravdivé informácie zo svojich webov odstránili.

Ministerstvo samotné vo svojej komunikačnej stratégii používa rovnaké praktiky, na aké sme upozornili v monitorovacej správe, a zaštiťuje sa programom BFH zakaždým, keď je verejne kritizované za žalostný stav podpory dojčenia a pôrodníctva na Slovensku. Už od roku 2016 sľubuje, že v nemocniciach budú zavedené štandardné postupy na podporu dojčenia, že vykoná audit nemocníc a zabezpečí, aby nemocnice začali kritériá programu BFH spĺňať. Napriek tomu v roku 2021 ani jedna nemocnica tieto kritériá nespĺňa, hoci podľa medzinárodných štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie ide o minimálne požiadavky pre fungovanie nemocníc, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť ženám a deťom. 

Obrázok blogu

Rodili ste v slovenskej nemocnici v priebehu posledných dvoch rokov? Pomôžte nám zistiť stav podpory dojčenia na Slovensku. Zapojte sa do prieskumu

Skryť Zatvoriť reklamu