Energetická jeseň 2015...

Písmo: A- | A+

Pozor na podporu z OZE a KVET. Ako ďalej s cenou plynu a elektriny. Nové mechanizmy podpory pre „zelenú domácnostiam“. ....alebo na čo sa pripraviť.

Aj počas horúcich augustových dní treba byť v energetike v strehu. Týka sa to najmä výrobcov elektriny z OZE a KVET s právom na podporu a splnenie rôznych „nahlasovacích“ povinností či už na OKTE, prevádzkovateľovi distribučných sústav alebo ÚRSO. Pozor na dôkladné splnenie a odovzdanie rôznych údajov a predikcií (aj keď niekedy duplicitných) pre každú entitu samostatne. Samozrejme na inom formulári a iným spôsobom, ale termíny dodržiavať treba J. V opačnom prípade prídete o právo na podporu ako sa to stalo na rok 2015 rôznym subjektom.

Ďalej teplo, neteplo aj na úradoch sa pracuje. A dôsledok? Informácia, že cena plynu pre domácnosti „výrazne“ klesne. Za prvé je to pokles ceny komodity. Vďaka ÚRSO očakávame pokles v priemere o 3,91 % pre domácnosti a približne 3,7 % pre malé podniky. Ide o zníženie variabilných zložiek plynu, fixné ostávajú bez zmeny. Zmeny nastanú od 1.9.2015.

O ďalšie zníženie účtu za plyn sa postará vláda tzv. „6% vratkou“ a týka sa to domácnosti. Každá domácnosť na základe spotreby by mala obdržať poštou poukážku aj so sumou, ktorá jej bude vrátená. Týka sa to všetkých dodávateľov plynu a teda všetkých ich odberateľov. Je super, že štát vlastní SPP.

Čo v elektrine? Zatiaľ žiadne avizované zníženie. Teda zatiaľ. Štát síce vlastní prenosovú sústavu a časť výrobných zdrojov (percentá v Enely, VD Gabčíkovo), ale zatiaľ nič. Napriek tomu, ale možno očakávať pokles ceny elektriny pre domácnosti a malé podniky, nakoľko aj cena komodity na trhoch o niečo poklesla a blížia sa voľby určite bude tlak úradu (vlády) na úrad (ÚRSO) na nejaké to zníženie.

Tlak bude určite aj na iné tarify a sadzby. Najviac očakávané zmeny sú v tarife za prevádzkovanie systému (TPS). Ako som už uviedol na inom mieste, jej podiel na celkovej zložke elektriny je 10-14% a výrazne ju navyšujú náklady na obnoviteľné zdroje. Šepká sa, že by sa mohol navýšiť „G-komponent“ nie na 30% z maximálnej rezervovanej kapacity ale na inú percentuálnu hodnotu. Tým by sa možno našiel priestor na zníženie TPS. Len poznámka, G – komponent platia výrobcovia, TPS všetci odberatelia. Avšak pozor táto informácia je len v teoretickej rovine!

A na záver k posledným horúcim novinkám patrí aj očakávanie, že mala by začať aj prvá registrácia dodávateľských subjektov a zariadení, na ktoré bude možné získať podporu z európskych fondov a štátneho rozpočtu prostredníctvom národného projektu „Zelená domácnostiam". O vystavenie poukážok budú môcť domácnosti požiadať na jeseň. Podmienky mali byť zverejnené začiatkom augusta, avšak doteraz nie sú známe. V zásade snahou je, aby pripravovaná podpora pre domácnosti bola výhodnejšia ako v minulosti. Na rozdiel od predchádzajúcich podporných mechanizmov sa nové príspevky nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému.

Skryť Zatvoriť reklamu