Nový rozpočet ÚRSO, nové sankcie a pokuty?

Písmo: A- | A+

Podľa návrhu zákona o štátnom rozpočte Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2016 môže používať rozpočet až vo výške viac než 5 miliónov eur. Pre porovnanie - v roku 2015 mal pridelených len 3,27 miliónov eur.

Okrem toho sa predpokladá, že príjmy úradu, napr. z pokút alebo inej činnosti (bližšie nešpecifikovanej) pritom majú zostať na úrovni cez 1 milión eur. Bolo by to fajn. Avšak na druhej strane samotný úrad oznámil, že plánuje toto navýšenie rozpočtu využiť na plánovanie nových, dôslednejších kontrol distribučných spoločností pri distribúcii elektriny a plynu.

Podľa mňa by ale nebolo od veci, aby sa regulátor zamyslel nad opodstatnením samotnej regulácie v zmysle povinností, ktoré sú povinné predkladať jednotlivé regulované subjekty a zaviesť jednotnejšiu metodiku. Napríklad len pre elektrinu a pre plyn sú jedny z najdôležitejších dva zákony č. 250/2012 o regulácií a zákon č. 251/2012 o energetike (samozrejme niekoľko krát novelizované). Ak sa zameriate len na pravidelné povinnosti regulovaných subjektov, ktoré sú definované v daných zákonoch, tak len voči ÚRSO má regulovaný subjekt povinnosť predkladať pravidelné tabuľky, dokumenty, vyhodnotenia a pod. celý kalendárny rok okrem marca a júna. Teda cca 10x krát ročne! To ešte nehovorím o nepravidelných. A to ešte nehovorím o predkladaní napr. ministerstvu hospodárstva, štatistickému úradu a distribučným sústavám a iným. Niektoré údaje sa samozrejme podávajú zbytočne a duplicitne, len v iných termínoch.

Preto by bolo napr. skôr vítané, aby bola časť rozpočtu naozaj zmysluplne využitá na optimalizáciu týchto povinností a definovanie jednoznačnejších pravidiel. Som si vedomí, že každá kritika by mala priniesť aj konkrétne nápady, preto by nebolo do veci zamyslieť sa nad ďalšími uvedenými skutočnosťami.

ÚRSO by napr. mohol konečne začať aj s jednotnou cenovou reguláciou pre distribučné spoločnosti. Začať jednotným nastaveniam v cenovej regulácii napr. pri stanovaní distribučných poplatkov, keď jeden distribučná spoločnosť má napr. pre právnické osoby tarify pre nízke napätie od C1,C2, až po C10 a samozrejme pre každú tarifu rozdielne nastavenia samostatnej sadzby za istič. Pričom "distribučka" na východe a západe Slovenska si vystačí s jednotným nastavením ističa – jednou sadzbou podľa veľkosti a fázy ističa a s jednou tarifou C2-X3 alebo X3-C2, či už máte odber nočný alebo denný, či už kúrite, alebo máte tepelné čerpadlo. Teda s jednoduchším a prehľadnejším modelom.

Alebo tiež pri samotných cenníkoch a rozhodnutiach vydaných ÚRSO pre distribučné spoločnosti by mala byť povinná len jedna merná jednotka. V súčasnosti má jedna distribúcia ceny prerátané na kW (kilowatt - výkon) a kWh (kilowatt hodina - práca), iná v MWh a jedná ma dokonca aj mix jednotiek. Zo skúseností je jasné, že aj tak sú samotné rozhodnutia pre bežných ľudí dosť neprehľadné a keď sa im to takto viac skomplikuje potom je naozaj veľmi ťažko vysvetliť, že je to asi to isté ale len inak podané.

Takže, možné navýšenie rozpočtu, gratulujem, ale pevne verím, že bude opodstatnené a prinesie aj niečo užitočné nielen nové pokuty a sankcie. Dokonca sa možno podarí presadiť aj týchto pár nápadov na ÚRSO.

Skryť Zatvoriť reklamu