O výsledku volieb sa rozhodlo v zahraničí.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadal vo voľbách do NR SR 2020 rekordný počet voličov. Išlo približne o trojnásobok oproti posledným parlamentným voľbám. Možnosť voliť, však dostala len časť z nich - presne 48 925 voličov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (8)

(Autor je predsedom občianskeho združenia Srdcom doma o.z.)

Obrovský prepad hlasov

Až 820 411 hlasov prepadlo. Voliči ich totiž dali politickým stranám, ktoré sa nedostali do parlamentu cez 5% resp. 7% hranicu. Je to viac hlasov, ako dostal víťaz volieb. Zo zahraničia mali občania SR možnosť už 5. krát.

Tentokrát poštou volilo 48 925 voličov - t.j. 2,8 krát viac voličov oproti roku 2016, kedy ich volilo poštou 17 278. Hlasy zo zahraničia predstavovali tentokrát 1,67% všetkých platných hlasov. Mohlo ich byť však viac. O tom viac o chvíľu.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Vo voľbách do NR SR 2020 volilo 48925 voličov poštou. Je to takmer trojnásobok oproti roku 2016.
Vo voľbách do NR SR 2020 volilo 48925 voličov poštou. Je to takmer trojnásobok oproti roku 2016. (zdroj: Srdcom doma o.z.)

Koho volili voliči zo zahraničia?

Hlasy voličov s trvalým pobytom na území SR sa posielajú na adresu obecného úradu, ktorý ich v deň volieb odovzdá okrskovej volebnej komisii, ktorá ich zmieša s volebnými lístkami voličov, ktorí volia osobne v deň volieb. 

Hlasovacie lístky voličov bez trvalého pobytu na území SR predstavovali v týchto voľbách 7,82% zo všetkých hlasov zo zahraničia. Voliči ich posielajú na MV SR, ktoré ich vydáva v deň volieb okrskovej komisii špeciálneho okrsku s názvom "Zahraničie". Tu sa nezmiešajú s hlasmi voličov, ktorí volia osobne, predstavujú tak vzorku voličov na základe ktorej sa často usudzuje, ako volia všetci voliči zo zahraničia.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak predpokladáme, že všetci voliči zo zahraničia volili tak, ako voliči v okrsku Zahraničie, potom štyri strany potenciálnej vládnej koalície (OĽANO, SME RODINA, SAS, ZA ĽUDÍ) získali 25 262 hlasov zo zahraničia (51% všetkých hlasov zo zahraničia).

Ako volili voliči zo zahraničia?
Ako volili voliči zo zahraničia? (zdroj: Srdcom doma o.z.)

Pochybnosti o férovosti volieb

Približne 3231 - 5262 hlasov nemohlo byť započítaných do výsledku volieb. 

Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, adresovali žiadosti o voľbu poštou obecným úradom. Iní, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR, adresovali svoje žiadosti MV SR.

Porovnaním počtu prijatých žiadostí o voľbu poštou na MV SR s hlasmi včas doručenými na MV SR dospejeme až k 6,2% rozdielu. Inými slovami 6,2% voličov, ktorí požiadali o voľbu poštou MV SR, nakoniec nevolilo. Ak tento rozdiel prenesieme na všetky hlasy zo zahraničia (teda vrátane voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR) zistíme, že okolo 3231 - 5262 hlasov nebolo včas doručených úradom (dôvody rozoberáme nižšie.)

Skryť Vypnúť reklamu
Približne 6,2% hlasov zo zahraničia nedorazilo úradom v zákonnej lehote.
Približne 6,2% hlasov zo zahraničia nedorazilo úradom v zákonnej lehote. (zdroj: Srdcom doma o.z.)

Vieme, že o výsledku volieb rozhodlo cca 1000 hlasov. Kvôli nim sa koalícia PS/SPOLU nedostala do NR SR. Pretože sa jej začali ozývať voliči s podozreniami a sťažnosti, spustila zber sťažností na stránke http://kontrola2020.sk/ 

Obrázok blogu

Vieme, že zahraniční voliči preferovali veľmi výrazne práve toto politické zoskupenie. V okrsku Zahraničie získala koalícia PS/SPOLU 33,3% všetkých platných hlasov. V prípade, že by bolo zarátaných aspoň 3465 hlasov zo zahraničia navyše, PS SPOLU by dosiahlo 7% hranicu a ocitlo by sa v NR SR. Preto sú hlasy zo zahraničia v týchto voľbách skutočne rozhodujúce

Možnosť zúčastniť sa na správe vecí verejných formou účasti na voľbách zaručuje Ústava SR. Sme presvedčení, že mnohým voličom bola účasť na voľbách do NR SR 2020 znemožnená.

Skryť Vypnúť reklamu

Mobilizácia v zahraničí

Občianske združenie Srdcom doma mobilizovalo už od novembra 2019 voličov v zahraničí, aby neodkladali podanie žiadosti o voľbu poštou, aby ich žiadosť bola včas spracovaná a aby im úradníci mohli včas zaslať hlasovacie lístky do zahraničia.

A dobre sme urobili! Od 4.11.2019, kedy bol vyhlásený termín konania volieb do 31.12.2019 bola vytvorených približne 1/2 všetkých žiadostí v online aplikácii https://volby.srdcomdoma.sk. Druhá polovica bola vytovrená počas dní 1.-10.1.2020. 

Jedna polovica voličov podala svoje žiadosti do 31.12.2019. Napriek tomu hlasovacie lístky mnohí z nich vôbec nedostali.
Jedna polovica voličov podala svoje žiadosti do 31.12.2019. Napriek tomu hlasovacie lístky mnohí z nich vôbec nedostali. (zdroj: Srdcom doma o.z.)

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo mobilizovať obrovské množstvo voličov v zahraničí, ktorí zdieľali na internete výzvy svojim priateľom a znýmym, aby si podali žiadosť o voľbu poštou. Z nich až 48 925 voličov úrady zaevidovali vo voličských zoznamoch pre voľbu poštou. Ale mohlo ich byť omnoho viac, keby sa v informačnej kampani angažoval aj štát!

Žiaľ, Vláda SR neurobila nič pre to, aby sa voliči cestujúci alebo pôsobiaci v zahraničí dozvedeli o možnosti voliť poštou. Premiér SR Peter Pellegrini ani ministerka vnútra Denisa Saková sa ani raz nezmienili o možnosti voliť zo zahraničia. Postarali sa však o rozhorčenie voličov, keď ich verejne urazili a varovali pred hlasmi voličov zo zahraničia:

Hlasovacie lístky mnohým voličom do zahraničia vôbec neprišli!

Mnohí voliči, ktorí podali žiadosť o voľbu poštou aj dva mesiace pred posledným možným termínom na podanie žiadosti, ktorý bol 10.1.2020 a ktorým úrady potvrdili prijatie žiadosti, volebné lístky napriek tomu nedostali.

Médiá aj sociálne siete prinášali sťažnosti na chyby úradníkov aj na samotný proces voľby poštou zo zahraničia. Mnohé úrady s voličmi nekomunikovali, alebo vyžadovali veci nad rámec zákona. neakceptovali žiadosti zaslané e-mailom, vyžadovali scan vytlačenej a podpísanej žiadosti atď. Dni bežali a voličom sa skracovala doba, potrebná na voľbu zo zahraničia.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Mnohí voliči sa sťažovali na to, že dostali nekompletné sady hlasovacích lístkov, obálku s úradnou pečiatkou, alebo sa im pošta v cudzine pokúšala doručiť hlasovacie lístky na osobu "Vážený pán / pani". Úradníci tak prehnanou úctivosťou spôsobovali problém pri doručovaní zaásielok. V iných obciach si pomýlili názvy krajín a tak namiesto toho, aby zásielku určenú pre voliča v Rakúsku (anglicky: Austria) poslali do Austrálie (Australia), zásielku pre voliča na ostrove Jersey v Lamanšskom prielive poslali do Ney Jersey v USA, alebo zásielku určenú voličovi v Dánsku (anglicky Denmark) poslali do Nemecka (Deutschland).

Bez ohľadu na to, ako k tomu došlo, je zjavné, že nie malá skupina občanov - voličov nemohla naplniť Ústavou garantované práva a nemohla sa zúčastniť volieb do NR SR, aj keď o to požiadala doručením žiadosti v riadnom termíne príslušnému obecnému úradu, resp. MV SR.

Obrázok blogu
(zdroj: Srdcom doma o.z.)

Problémy tu boli vždy, nikto sa však o ne nezaujímal

V roku 2020 sme volili poštou už po piaty krát! Bolo by najivné domnievať sa, že problémy spomenuté vyššie sa v minulých voľbách nevyskytovali. O problémoch sa nevedelo a preto sa o nich ani nehovorilo. Združenie Srdcom doma od svojho založenia v roku 2018 začalo budovať komunitu občanov pôsobiacich v zahraničí. Sociálne siete nám umožnili zdieľať príbehy voličov zo zahraničia, vďaka ktorým získavame predstavu o zlom nastavení procesu voľby poštou. 

Slovensko má na lepšiu volebnú legislatívu

Našťastie máme nádej na zmenu k lepšiemu. Odchádzajúca vládna koalícia bola hluchá k požiadavkam občanov na rozšírenie voľby zo zahraničia. Tri strany zo šiestich, ktoré sa dostali do parlamentu po voľbách do NR SR 2020 podporujú rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky voľby a rozšírenie voľby poštou pre všetkých občanov bez ohľadu na to, kde sa v čase volieb nachádzajú - teda aj na území SR. Všetky tri strany tiež podporujú zavedenie volieb cez internet, minimálne vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samospráv obcí:

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

 

 

 

 

 

 

Sedem podnetov pre novú Vládu SR k voľbe poštou

1. INFORMOVANIE

 • Štát musíinformovať občanov o možnosti voliť aj zo zahraničia. Voľby sú základným kameňom demokratickej spoločnosti a je teda povinnosťou MV SR zefektívniť informovanie voličovo možnostiach zúčastnenia sa volieb. Je neprípustné, aby verejní predstavitelia strašili hlasmi zo zahraničia alebo z hlavného mesta. 

2. PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ, SŤAŽNOSTÍ A HLASOV OD VOLIČOV

 • Štát musí poskytovať a garantovať spôsob, ako nenáročnou cestou podať žiadosť o voľbu zo zahraničia a sám musí overovať miesto trvalého pobytu voliča. Ideálne vlastnou online aplikáciou, ktorá ihneď overí oprávnenosť voliča voliť vo voľbách a rozhodne, ktorý úrad žiadosť spracuje, a to bez toho, aby sa od voliča požadovalo zisťovanie špeciálnej e-mailovej adresy, na ktorej úrad prijíma žiadosti, najmä za situácie, keď mnohé obce nemajú webovú stránku a ich poskytovateľmi e-mailu sú bezplatné hostingové spoločnosti, ktoré negarantujú doručenie e-mailu.

 • Ak nebude žiadosť vybavená neodkladne, volič musí mať možnosť podať sťažnosť - rýchlo a online. MV SR musí takú sťažnosť v primeranej časovej lehote vyriešiť a informovať voliča o ďalšom postupe.

 • Suplovanie služieb v súvislosti s podávaním žiadostí, ako aj poskytovanie online podpory voličom zo strany neziskových organizácií je vizitkou nekompetentnosti MV SR a nepochopením priorít spoločnosti v 21. storočí. Štát musí ísť v ústrety občanom a musí sa snažiť o maximálne zapojenie občanov do spolurozhodovania o veciach verejných. MV SR nesmie brať voľbu poštou zo zahraničia ako "starosť navyše", ktorá úradníkom pridáva prácu. Úradníci a príslušné orgány by sa z každých volieb mali poučiť a vylepšovať procesy, nie ignorovať problémy.

 • Štát by malakceptovať voličský hlas doručený nielen na úrady v SR, ale aj na veľvyslanectvá SR vo svete. Veľvyslanectvá by hlasy doručili diplomatickou poštou na úrady v SR. 

3. TRANSPARENTNOSŤ

 • Volič musí mať možnosť online interaktívne overiť, že a) jeho žiadosť bola prijatá av akom stave sa nachádza, b) jeho hlas bol prijatý. Nie je akceptovateľné, aby v 21. storočí musel volič posielať opakované prosby e-mailom, či telefonovať cez celú planétu obecnému úradu, aby sa uistil, že jeho elektronická žiadosť bola prijatá a informoval sa o tom, kedy mu budú hlasovacie lístky zaslané, v akom stave je jeho žiadosť a či bol jeho hlas prijatý.

 • Zásielky musia byť posielané prvou triedou doporučene a volič musí dostať kód sledovania zásielky. Do vzdialených krajín musí štát využiť služby špecializovaných prepravcov, ktorí sú schopní doručiť zásielku do niekoľkých dní aj za cenu zvýšených nákladov. Pri väčšom objeme je iste možné zjednať výraznú zľavu. Nie je akceptovateľné, aby úrady posielali hlasovacie lístky obyčajnou poštou a bez možnosti sledovania zásielky, ktorá môže kvôli chybe úradníka skončiť napríklad aj u iného adresáta.

4. VIAC ČASU PRE VOLIČOV

 • Žiadosť musí byť spracovaná neodkladne a hlasovacie lístky odoslané ihneď po overení oprávnenosti žiadosti. Volič musí mať dlhšiu dobu na doručenie hlasu úradu. Ak volič pošle žiadosť v predstihu, je neakceptovateľné, aby mu úrad poslal hlasovacie lístky v najneskorší možný deň, ktorý úradu zákon aktuálne dovoľuje. 

5. MENEJ CHÝB NA ÚRADOCH

 • Obálkovanie zásielok musí byť spracované strojovo. Ručné kompletovanie obálok, ktoré úrady riešili v týchto voľbách aj brigádnikmi, viedlo k chybám a odosielaniu nekompletných zásielok voličom, v ktorých chýbali hlasovacie lístky, obálky atď. 

 • Strojom vypisované adresy zvýšia čitateľnosť, zvýšia rýchlosť doručenia a znížia chybovosť. (Oslovenie "Vážená pani" v inej krajine interpretujú ako meno a priezvisko atď.) Štandardne úradníci vo voľbách 2020 vypisovali adresy ručne, čo zťažovalo doručenie zásielok.

 • V ideálnom prípade by sa malo odosielanie zásielok realizovať centrálne. V uplynulých voľbách sa odosielanie opozdilo aj tým, že sa najprv materiály distribuovali cez okresy na obce a až tie odosielali podklady voličom.

6. JEDNOTNÝ VÝKLAD LEGISLATÍVY

 • Všetciúradníci musia postupovať podľa zákonov a musia rozumieť tomu, čo majú robiť. Mnohé úrady si vykladajú volebnú legislatívu po svojom a zbytočne komplikujú život voličom. Niektorí úradníci v rozpore so zákonom i inštrukciami MV SR vyžadovali, aby voliči žiadosti posielali podpísané a naskenované ako prílohy e-mailu, alebo aby volič odoslal hlas zo zahraničia a odmietali osobné doručenie hlasu na úrade. V niektorých prípadoch naopak poslali hlasovacie lístky príbuzným, alebo vydali hlasovacie lístky osobne pri návšteve úradu, čo zákon nepripúšťa. 

7. KONIEC PERZEKUOVANIA VOLIČOV

 •  Všetcivoliči, bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, musia mať možnosť sami sa rozhodnúť, či budú voliť poštou alebo osobne vo volebnej miestnosti. Ak dnes volič nedostane hlasovacie lístky, nemá už možnosť voliť osobne, ak nemá trvalý pobyt na území SR. 

 • Volič, ktorý bude v čase volieb na Slovensku môže mať tiež dôvody na to, aby nevolil osobne vo volebnej miestnosti a aby využil voľbu poštou. Štát by malumožniť využiť voľbu poštou všetkým voličom bez ohľadu na to, kde sa v čase volieb budú nachádzať.

Samuel Zubo

Samuel Zubo

Bloger 
 • Počet článkov:  37
 •  | 
 • Páči sa:  2x

Pochádzam z Rimavskej Soboty, pôsobím v Prahe (ČR). V mladosti skaut a jaskyniar v SR. Mojou najväčšou inšpiráciou je 10 r. dcérka Barborka.V Prahe som vybudoval klubovňu a založil skautský oddiel, mobilizujem občanov SR v zahraničí pre pozitívnu zmenu na Slovensku v spolku Pražská kaviareň z.s. Od roku 2018 som predsedom združenia Srdcom doma o.z. ktoré presadzuje rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky typy volieb. Pred voľbami do NR SR 2020 sa nám online kampaňou Srdcom doma podarilo zvýšiť volebnú účasť zo zahraničia na takmer trojnásobný počet oproti roku 2016. Na hackathone EUvsVirus v apríli 2020, kt. sa zúčastnilo cez 20 000 účastníkov s 2100 projektami sa náš projekt Qesadila pre online hlasovanie s použitím eID umiestnil na 3. mieste v kategórii “Ochrana občanov a demokracie” (Protection of citizens & democracy). Zoznam autorových rubrík:  RegiónySrdcom domaSúkromné

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu