Zlý deň pre klimaskeptikov: padol ich posledný argument

Písmo: A- | A+

Jeden z posledných argumentov serióznejších klimaskeptikov je ten, že podľa satelitných údajov sa troposféra planéty otepľuje výrazne pomalšie, ako ukazujú merania teploty meteorologických staníc pri povrchu Zeme.

Metód, akými vedci určujú globálnu teplotu atmosféry, je niekoľko. Najpresnejšie a najdlhšie údaje sú získavané z meraní pomocou meteorologických staníc, pričom spoľahlivé údaje sú k dispozícii od roku 1850-90. Tieto údaje poskytujú NASA, NOAA, JMAHadCRUT a najnovšie je to dataset BEST. Všetky tieto údaje ukazujú prakticky zhodné globálne otepľovanie o viac ako 1 °C za posledných asi 130 rokov.

Niektorí klimaskeptici však poukazujú na údaje pochádzajúce z meraní satelitov (datasety RSS a UAH), ktoré ukazujú pomalšie otepľovanie troposféry, ako merania z meteorologických staníc. Nevýhoda satelitných meraní je, že i) údaje máme iba od roku 1979, a ii) teplota sa nemeria, ale počíta. Tento výpočet teploty navyše nie je celkom triviálny, a neustále dochádza k vylepšovaniu výpočtov a znižovaniu chyby výsledného odhadu teploty.

Aj preto bolo poukazovanie na "nevýznamné" otepľovanie atmosféry z týchto údajov vždy riskantný obchod. Zlý "deň", presnejšie, zlý mesiac majú klimaskeptici z 2 dôvodov. Ten prvý je, že podľa nových výpočtov sa teplota troposféry podľa RSS zvyšuje o 60 % rýchlejšie, ako sa zdalo doteraz, a február 2016 bol podľa UAH rekordne teplý.

Globálne otepľovanie podľa RSS

Autori nového článku v časopise Journal of Climate Carl Mears a Frank Wentz v abstrakte o.i. píšu nasledovné:

The new dataset shows substantially increased global-scale warming relative to the previous version of the dataset, particularly after 1998. The new dataset shows more warming than most other middle tropospheric data records constructed from the same set of satellites. We also show that the new dataset is consistent with long-term changes in total column water vapor over the tropical oceans, lending support to its long-term accuracy.

Práca ukazuje výraznejšie otepľovanie obzvlášť po roku 1998, a autori poukazujú na skutočnosť, že tieto výsledky sú zároveň v súlade s pozorovanými dlhodobými zmenami obsahu (rastom) vodnej pary nad oceánmi v tropickej oblasti. 

Nový výpočet globálnej teploty strednej troposféry (teda 0 až 5 km nad zemským povrchom) ukazuje, že otepľovanie v tejto vrstve atmosféry je približne o 60 % výraznejšie, ako sa zdalo doteraz:

Obrázok blogu
(zdroj: Grant Foster)

Obr. 1:Nová analýza (V4.0) globálnej teploty strednej troposféry (TMT), teda vo výške približne 0 až 5 km nad zemou. Otepľovanie prebieha rýchlosťou 0,125 °C za desaťročie, čo je podobné ako v prípade povrchovej teploty. Predošlé odhady ukazovali otepľovanie s rýchlosťou o 0,078 °C za desaťročie. Pre porovnanie teploty troposféry podľa UAH pozri viac tu

Globálne otepľovanie podľa UAH

Posledných niekoľko mesiacov bolo rekordne teplých, k čomu prispel fenomén El Niňo. Nejaký čas však trvá, kým sa teplo uvoľnené z oceánov prejaví aj vo zvyšku atmosféry, a dostane sa do jej vyšších vrstiev. Aj preto sa rekordné teploty v nižších vrstvách troposféry prejavili až teraz, avšak pomerne výrazne:

Obrázok blogu
(zdroj: Roy Spencer)

Obr. 2: Globálne teploty nižšej troposféry podľa UAH. (Zdroj: Roy Spencer)

Maximum teploty by však tento rok malo byť dosiahnuté až v apríli, tak ako tomu bolo v roku 1998, ako naznačujú údaje RSS aj UAH.

Záver

Z pohľadu reality klimatickej zmeny nie je príliš dôležité, čo si myslia klimaskeptici. Môže byť ale zaujímavé sledovať, ako budú meniť svoje argumenty vo svetle "nových" dôkazov z psychologického hľadiska. Neočakávam však veľké prekvapenia, pretožo ak by (aj tých serióznejších?) klimaskeptikov dôkazy naozaj zaujímali, už dávno diskutujú o riešeniach klimatickej zmeny, nie o spochybňovaní toho, či ide o problém.

Skryť Zatvoriť reklamu