Milý občan, Vašu požiadavku nesplníme!

Písmo: A- | A+

Toto je príbeh podľa skutočnej udalosti. Príbeh o ignorácii a nezmyselnom konaní alebo lepšie povedané nekonaní spoločnosti Siemens.

 Písal sa september 2014. Bol to mesiac, v ktorom začal môj nekonečný príbeh so spoločnosťou Siemens. Táto spoločnosť je zmluvným partnerom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti vlastníckych práv a správy verejného osvetlenia. Vytvorený je 24 hodinový dispečing plus webová stránka, kde občania môžu nahlásiť poruchu konkrétneho svetla, súboru svetiel alebo celej siete.

Pokus číslo 1

 Priateľ, ktorý s obľubou využíva bicykel ako spôsob dopravy mi vravel, že cestou k nám si musel zapnúť prídavné svetielko na bicykli lebo základné blikačky by boli v tej tme slabé. Asi sa zamyslíte, že kde bývam, keďže dostatok svetla neposkytlo verejné osvetlenie. Nebývam ani v horách, ani na okraji dediny, bývam v Petržalke. Na jeden ulici v ten večer nesvietilo viacero svetiel. Tak som sa rozhodla, že túto poruchu nahlásim telefonicky na dispčing spoločnosti Siemens. Dve lampy nesvietili na začiatku ulice a jedna na konci pri dome služieb. Pani/slečna dispečerka mi povedala, že porucha lampy pri dome služieb už bola hlásená. Prešli dva až tri dni a lampy boli opravené resp. jedna svietila výborne a druhá blikala, no lampa pri dome služieb stále opravená nebola.

Pokus číslo 2

 Zdvihla som telefón, zavolala na dispečing a nahlásila chybne opravenú blikajúcu lampu plus tú nesvietiacu a rozbitú pri dome služieb. Na druhý deň blikajúca lampa bezproblémov svietila, no lampa pri dome služieb stále nie. Myslela som si, že je to z dôvodu, že je na nej rozbitý plastový resp. sklenený kryt, tak zrejme je oprava náročnejšia a je potrebný dlhší čas. Prešiel však týždeň, dva a lampa stále nesvietila.

Pokus číslo 3

 Rozhodla som sa preto nahlásiť túto poruchu opätovne. Zvolila som rovnaký postup - telefonát na dispečing a nahlásenie nesvietiacej resp. rozbitej lampy. Opätovne som čakala približne dva týždne v nádeji, že lampa bude opravená. Opak bol pravdou.

Pokus číslo 4

 Keďže v tom čase som si všimla aj nefunkčné lampy pred našim panelákom, rozhodla som sa poruchy nahlásiť. Do dvoch dní boli lampy pred panelákom opravené, no lampa pri dome služieb nie. Hovorím si: „Toto nie je možné - štyrikrát hlásiť poruchu spolu s ďalšími poruchami, ktoré sú už dávno opravené a tá jedna stále nič!“

Pokus číslo 5

 Keďže veci nefungujú sto percentne, onedlho prestali svietiť tri lampy na parkovisku. V tomto prípade som vyskúšala webový portál na nahlásenie poruchy. Vyplnila som požadované informácie a do opisu poruchy som nahlásila tri nesvietiace lampy na parkovisku plus tri mesiace nahlasovanú a stále neopravenú lampu pri dome služieb. Pripísala som tam ešte, že danú poruchu hlásim už 5. krát s dôverou, že už sa nado mnou zľutujú a opravia ju.

 Hádajte čo sa stalo... Do troch dní lampy na parkovisku svietili a lampa pri dome služieb do dnešného dňa nemá vymenený kryt a nesvieti.

 V tejto záležitosti mi už ani veľmi nejde o jednu nesvietiacu lampu, keďže zvyšné lampy na ulici poskytujú dostatok svetla. Ide mi však o princíp, že z akého dôvodu môžu opraviť xy lámp a túto jednu nie? Mesto im platí za ich služby z peňazí daňových poplatníkov, a teda si nemôžu dovoliť ignorovať hoci len jednu jedinú lampu. Pomaly si začínam myslieť, že lampa pri dome služieb sa nachádza v akomsi petržalskom bermudskom trojuholníku :D

Skryť Zatvoriť reklamu