Kachlice z Oponického hradu

Kachlice z Oponického hradu
Písmo: A- | A+

Usporiadaním výstavy o Oponickom hrade v Múzeu v Zlatých Moravciach sa uskutočnila v piatok 6. augusta 2021 ďalšia z cyklu prednášok venovanej archeologickému výskumu hradu Katedrou archeológie UKF v Nitre.

Obrázok blogu

Na vzdelávacom popoludní múzea privítala v piatok 6. augusta 2021 lektorka Múzea v Zlatých Moravciach pani Viera Tomová doktorantku Mgr. Barboru Jančiovú z Katedry archeológie UKF v Nitre.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

   Archeologické nálezy kachlíc z Oponického hradu patria k najväčším na Slovensku

   V úvode prednášky návštevníkom porozprávala o význame kachlíc s prezentáciou snímok 3D, ktoré na Oponickom hrade patria k dominantným archeologickým nálezom.

Obrázok blogu

 V súčasnosti ich zbierka predstavuje 4586 fragmentov gotických a renesančných kachlíc od ich prvého povrchového zberu, ktorý uskutočnil v roku 2007 vtedajší archeológ M. Žáčik, archeologický krúžok Tip-Top zo Šale v roku 1999, v roku 2008 Archeologický ústav SAV v Nitre a v roku 2015 sa začal najrozsiahlejší výskum hradu, súvisiaci aj s jeho pamiatkovou obnovou pod vedením Katedry archeológie UKF v Nitre.

  Plán Oponického hradu s vyznačenými miestami nálezov kachlíc podľa ich počtu. 
 Autor: B. Jančiová.
  Nálezy kachlíc v priestore sondy 2B/2018, Oponický hrad. 
 Foto: D. Repka
Plán Oponického hradu s vyznačenými miestami nálezov kachlíc podľa ich počtu. Autor: B. Jančiová. Nálezy kachlíc v priestore sondy 2B/2018, Oponický hrad. Foto: D. Repka  
Obrázok blogu

Zložitá technológia výroby kachlíc patrila kedysi k najťažším remeslám  

Ich výroba je v skutočnosti práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu, do ktorej sa pridávali rôzne prímesi. K najstarším patrili nádobkové v tvare hrnca s predĺženým telom a kruhovým ústím. Vek miskovitého typu kachlíc, ktoré sa vyskytovali na čelných vyhrievacích stenách pecí na Oponickom hrade, sa doteraz nepodarilo identifikovať. Od 14. storočia sa začali používať pravouhlé tvary kachlíc a uzavreté, tzv. komorové kachlice zdobené rôznymi dekoratívnymi motívmi s reliéfom rastlín, figurálnymi a geometrickými tvarmi, ale najčastejšie s náboženskou tematikou.

  Rekonštrukcia spôsobu vykurovania Jednoduchou kachľovou pecou s nádobkovými 
 kachlicami vedľajšej miestnosti...
  Najstaršie vyobrazenia kachľových pecí...
Rekonštrukcia spôsobu vykurovania Jednoduchou kachľovou pecou s nádobkovými kachlicami vedľajšej miestnosti... Najstaršie vyobrazenia kachľových pecí...  
 Ukážka renesančných vyobrazení kachľových pecí, 16. storočie.
Ukážka renesančných vyobrazení kachľových pecí, 16. storočie.  
  3D model komorovej kachlice z Oponického hradu.
 Autor: M. Styk
3D model komorovej kachlice z Oponického hradu. Autor: M. Styk  
Maľba sv. Juraja na drevenom oltárnom obraze, 2.polovica 15. storočia. Oravská galéria (Internetový zdroj).
Maľba sv. Juraja na drevenom oltárnom obraze, 2.polovica 15. storočia. Oravská galéria (Internetový zdroj).  

    S vyobrazeniami Adama a Evy pri strome poznania, sv. Juraja, sv. Margaréty, zvestovania Panny Márie, ukrižovania Ježiša Krista, zoslania Ducha svätého, zmŕtvychvstania Ježiša Krista, posledného súdu s pod. Okrem základných kachlíc, boli objavené aj rímsové a rohové vypálené v oxidačnom prostredí s glazúrou zelenej farby. Z bohatej monografie na tú dobu jedinečného spracovania kachlíc možno vyčítať ich vysokú výtvarnú a estetickú hodnotu, ktoré dokumentujú obraz myslenia ľudí žijúcich na hrade v stredoveku.

  Granátové jablko. Kresbová rekonštrukcia výjavu.
 Autor: B. Jančiová
Granátové jablko. Kresbová rekonštrukcia výjavu. Autor: B. Jančiová  
  Fragmenty kachlice s motívom Posledného súdu z Oponického hradu. 
 Foto: B. Jančiová
Fragmenty kachlice s motívom Posledného súdu z Oponického hradu. Foto: B. Jančiová  
    Vínna réva s vtákom. 3D model komorovej kachlice z Oponického hradu.
   Autor: M. Styk
Vínna réva s vtákom. 3D model komorovej kachlice z Oponického hradu. Autor: M. Styk  
  Andreas Pocabensky. Kresbová rekonštrukcia výjavu.
 Foto: B. Jančiová
Andreas Pocabensky. Kresbová rekonštrukcia výjavu. Foto: B. Jančiová  
   Jazdec na koni. Kresbová rekonštrukcia výjavu. 
  Autor: B. Jančiová
Jazdec na koni. Kresbová rekonštrukcia výjavu. Autor: B. Jančiová  
  Kresbová rekonštrukcia kachlice s motívom Ukrižovanie Ježiša Krista, 
 hrad v Topoľčiankach (upravené podľa Ruttkay 2008, 217, tab XXXVI:B144).
Kresbová rekonštrukcia kachlice s motívom Ukrižovanie Ježiša Krista, hrad v Topoľčiankach (upravené podľa Ruttkay 2008, 217, tab XXXVI:B144).  
  Kresbová rekonštrukcia analogického nálezu v Topoľčiankach
 (upravené podľa Ruttkay 2008, 212, tab. XXI B134).
Kresbová rekonštrukcia analogického nálezu v Topoľčiankach (upravené podľa Ruttkay 2008, 212, tab. XXI B134).  
  3D model komorovej kachlice z Oponického hradu. 
Autor: M. Styk
3D model komorovej kachlice z Oponického hradu. Autor: M. Styk 

    Nálezy kachlíc s motívom sv. Margaréty sú na Oponickom hrade najpočetnejšie a dokladom toho, že ich výroba pochádza z banskobystrického typu kachlíc, datované do druhej polovice 16. až 17. storočia.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

    Oponický hrad v rámci dvoch najvyššie položených celkov jadra so 14 objektmi patrí od roku 1963 do národných kultúrnych pamiatok Slovenska

    Stredoveká pevnosť bola v 17. storočí už neobývaná s vykurovacími zariadeniami nenávratne zničenými bez jedinej zachovanej kachľovej pece. Ich existencia sa dá predpokladať iba lokalizáciou nahromadených kachlíc a zvyškov nesúvislých teplovzdušných otvorov. K takými miestam pravdepodobne patrí horný a dolný hrad, kde boli vybudované paláce vykurované kachľovými pecami.

Obrázok blogu
  Ukážka najstaršie dochovaných kachľových pecí. Hohensalzburg, 1501, Trstená – Liptov, 
 1580, Banská Bystrica, začiatok 17. storočia, pec z Banskej Bystrice v Rákociho izbe 
 na hrade Krásna Hôrka, 18. storočie.
 Kresbová rekonštrukcia typologicky na
Ukážka najstaršie dochovaných kachľových pecí. Hohensalzburg, 1501, Trstená – Liptov, 1580, Banská Bystrica, začiatok 17. storočia, pec z Banskej Bystrice v Rákociho izbe na hrade Krásna Hôrka, 18. storočie. Kresbová rekonštrukcia typologicky na 
  Obchodník s hrnčiarskymi výrobkami, Kolín nad Rýnom, druhá polovica 16. storočia
 (podľa Žegklitz/Šmolíková 2019, 28).
  Ukážka prekonania potrebných vzdialeností od Oponického hradu na získanie surovín k výrobe kachlíc.
Obchodník s hrnčiarskymi výrobkami, Kolín nad Rýnom, druhá polovica 16. storočia (podľa Žegklitz/Šmolíková 2019, 28). Ukážka prekonania potrebných vzdialeností od Oponického hradu na získanie surovín k výrobe kachlíc.  
  Plán Oponického hradu s vyznačenými miestami nálezov kachlíc podľa ich počtu.
 Autor: B. Jančiová
  Archeologické sondáže 2020 (Repka/Jančiová).
Plán Oponického hradu s vyznačenými miestami nálezov kachlíc podľa ich počtu. Autor: B. Jančiová Archeologické sondáže 2020 (Repka/Jančiová).  

  Nález fragmentov formy na výrobu čelných stien komorových kachlíc s figurálnym 
 výjavom pod renesančnou klenbou.
  Kamenný žarnov z Oponického hradu: 
 železo- olovo (podľa Repka/Borzová/Blahová 2021).
Nález fragmentov formy na výrobu čelných stien komorových kachlíc s figurálnym výjavom pod renesančnou klenbou. Kamenný žarnov z Oponického hradu: železo- olovo (podľa Repka/Borzová/Blahová 2021).  
Obrázok blogu

Prioritný archeologický výskum kachlíc Barbory Jančiovej

   Kachlice a ich fragmenty z kachľových pecí sa na Slovensku začali vedecky skúmať až po druhej svetovej vojne. V  roku 2019 vydalo OZ Apponiana publikáciu Kachlice z Oponického hradu. Ako jej hlavná autorka časť nálezov kachlíc spracovala vo svojej diplomovej práci, ktorá bola obhájená v roku 2018 na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Obrázok blogu

   Ďalšími autormi publikácie sú Dominik Repka z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorý sa podieľa na najrozsiahlejšom archeologickom výskume Oponického hradu. Peter Sater, predseda Občianskeho združenia Apponiana sa venuje histórii a stavebnému vývoju hradu a Matej Styk z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa zaoberá 3D počítačovou technológiou zobrazovaním predpokladanej podoby kachľových pecí a vizualizáciami archeologických nálezov.

Obrázok blogu

    Na záver prednášky Barbora Jančiová porozprávala návštevníkom stručnú  históriu Oponického hradu s jeho zemepisnou polohou ako turistickou atrakciou v pohorí Tribeč.

Obrázok blogu

Kachlice z Oponického hradu

  fotocopyrightantonkaiser

Zdroj: Kachlice z Oponického hradu, Barbora Jančiová a kolektív autorov.

Skryť Zatvoriť reklamu