Pokročilé číslovanie strán vo Worde 2007

Písmo: A- | A+

Veľmi často dostávam otázku či je možné a ako očíslovať strany v dlhom dokumente tak, aby niektoré strany boli bez čísiel a číslovanie aby nezačínalo od jednotky, ale napr. od sedmičky. Typicky je to veľmi často požiadavka v diplomových prácach. Urobiť to ide ak sa dokument rozdelí na sekcie.

Sekcie rozdeľujú dokument na relatívne samostané časti, ktoré môžu mať vlastné nastavenia nezávislé na sebe. Medzi ne patria okraje, veľkosť papiera, orientácia strany, hlavička/päta a samozrejme číslovanie. Sekciu vložíte pomocou tlačidla Zlomy na záložke Rozloženie strany .Word 2007 - zlom sekcie
Kliknite na miesto v texte, ktoré je koncom jednej sekcie a kliknite na príkaz nasledujúca strana. Týmto vložíte skrytý znak zlomu sekcie, ale ešte nie je zabezpečená možnosť rozdielneho číslovania pretože štandardne je zapnutá možnosť prepojenia s predchádzajúcou sekciou.

Pätu zobrazíte cez záložku Vložiť > Päta > Upraviť pätu a týmto môžete upravovať informácie priamo v dolnej časti stránky určenej pre pätu. Pri modrej čiare označujúcej pätu je vľavo vidieť číslo sekcie a vpravo prepojenie na predchádzajúcu sekciu. Toto nastavenie vypnete na kontextovej záložke Nástroje hlavičiek a piat > Návrh tlačidlom Prepojiť s predchádzajúcim . Po tomto nastavení sa v dolnej časti strany skryje označenie vpravo a môžete robiť individuálne päty pre každú sekciu. Prepojenie sa nastavuje samostatne pre hlavičku a samostatne pre pätu. Dobré je vedieť aj to, že každá sekcia môže mať rozdielnu pätu na prvej strane sekcie ako na ostatných.Word 2007 - prepojenie na predchádzajúcu sekciu
Číslo vložíte tlačidlom Číslo strany > Aktuálna pozícia > Obyčajné číslo . Ak chcete iné číslo ako je aktuálne číslo strany, tj. na siedmej strane sa vloží 7, ale potrebujete napr. 10, tak treba ešte tlačidlom Číslo strany > Formát - číslovanie strán nastaviť od akého čísla chcete začať číslovať. Tiež môžete vybrať formát čísla v hornej časti okna. Následne môžete číslo v päte formátovať rovnako ako iný text a späť do dokumentu sa vrátite tlačidlom Zavrieť hlavičku a pätu .
Word 2007 - formát čísiel strán

 

Skryť Zatvoriť reklamu