Komunálne voľby 2014 v meste Žilina

Kto je ten mladý muž, ktorý sa na nás usmieva? Hovorí si líder mládežníckej politiky. Prečo? Čo už dosiahol a aké má výhody oproti ostatným kandidátom? V nasledujúcich riadkoch odpoviem nielen na tieto otázky ale napíšem aj o aktivitách, ktoré ma posúvali vpred a vyformovali zo mňa človeka s morálnymi hodnotami. Budúcnosť vidím v novej generácií vzdelaných politikov, ktorí nie sú poznačení zlou minulosťou. Verím, že nás politické dinosaury nebudú prenasledovať ďalšie desiatky rokov a pôjdu konečne do dôchodku. Vznikne tak priestor pre politické osobnosti, ktoré sa spoja kvôli kompaktným riešeniam. Pre lídrov, poučených z minulosti a snahou nápravy do budúcnosti. Bez korupcie, klientelizmu a tradičných nekalých praktík. Domnievam sa, že ten čas nastáva.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Dovoľte, aby som sa Vám predstavil. Moje meno je Denis Cáder, mám 23 rokov a pochádzam z mesta Žilina. Konkrétne z mestskej časti Bánová. Žijem tu spolu so svojimi rodičmi a bratom od svojich 4 rokov. Moje prvé kroky viedli do miestnej Materskej a potom aj Základnej školy Bánová. Strávil som tu veľmi pekné školské časy. Pripomína mi to písanie prvých písmen do zošita, počítanie príkladov. Poobedia strávené so spolužiakmi najmä na školskom dvore. Dominoval futbal. Či už na škvare alebo tráve. Moje ďalšie kroky viedli do futbalových mužstiev. Ako dorastenec som hrával v Bánovej a Bytčici. Okrem športu mám pekné spomienky na bánovský kostol a aktivity na mieste nazývanom "Domec". Domec bol populárny najmä pre športové vyžitie, stolný tenis, futbal a spoločné stretnutia.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Pomerne často som zavítal aj do susednej mestskej časti Závodie, kde som získal dobrých kamarátov a kopec príbehov. Detské časy symbolizujú bezstarostný život plný zábavy. Na toto obdobie života si s úsmevom kedykoľvek spomeniem. Každý má len jedno detstvo, z ktorého nám zostanú spomienky.

Po základnej škole prichádza Anglické bilingválne gymnázium. Moji kolegovia zväčša študovali štyri roky, no ja som musel päť. Zo začiatku mi to vadilo ale s odstupom času to vôbec neľutujem. Kroky na novej strednej škole boli v prvom roku neisté, nakoľko celá výuka prebiehala v anglickom jazyku. Moja komunikatívnosť bola biedna no stúpala spolu s novými vedomosťami, vyšším ročníkom a dobrým kolektívom.

SkryťVypnúť reklamu

Od druhého ročníka strednej školy sa aktívne zapájam do školských ale aj mimoškolských aktivít. Veľká vďaka v tomto prípade patrí učiteľke Náuky o spoločnosti, ktorá všetko odštartovala. Začalo sa obdobie, ktoré rozhodlo o ďalších krokoch v mojom živote.

Výsledky sa prejavili čoskoro. Výhra najskôr školského, potom krajského kola Olympiády ľudských práv a slobôd. Nasleduje postup do celoštátneho kola, kde sa umiestňujem vo finálnej dvanástke účastníkov. Môžem potvrdiť, že skúsenosť stáť pred auditóriom, prezentovať názor, ktorý bol výsledkom dôkladnej prípravy, ma veľmi nadchla a doslova som si to užíval. Ťahať si otázku na vybranú tému, mať limitovaný čas na prípravu a následne argumentovať pred fundovanou porotou, ktorej predsedal prof. Miroslav Kusý. Predstavte si nadšenie spojené s emóciami a zvýšeným tlkotom srdca, ktoré som dovtedy nepoznal. Motivácia pokračovať a stúpať bola taká výrazná, že som začal hľadať ďalšie možnosti môjho rozvoja a participácie.

SkryťVypnúť reklamu

Krajské kolo Modelového Európskeho parlamentu bolo ďalšou výzvou, ktorú som chcel zdolať. Po výhre školského kola som sa tam dostal. Zasadnutie prebiehalo v Mestskom úrade v Žiline, kde som už s menšou nervozitou prezentoval moje výstupy. Rozvaha a skúsenosti mi zaistili postup do celoštátneho kola v Bratislave.

Dobrá znalosť anglického jazyka vyústili v moju účasť na podujatiach OSN. Konkrétne zasadania OSN pre študentov, či už na Slovensku (BratMUN) alebo v zahraničí (LeMUN, KarMUN). Išlo o simuláciu výborov OSN, kde sa študent pripravoval v tíme a potom prezentoval získané závery na plenárnom zasadnutí. Zasadania bývali v národných parlamentoch. Fascinovalo ma, že dovtedy som to videl len z televízie a zrazu sa ocitám v centre diania. 

SkryťVypnúť reklamu
Modelový Európsky parlament. Prezidentský palác a prvá dáma Slovenska p. Gašparovičová.
Modelový Európsky parlament. Prezidentský palác a prvá dáma Slovenska p. Gašparovičová.  (zdroj: Denis Cáder)

Keďže ma vedenie strednej školy poznalo veľmi dobre kvôli reprezentácií gymnázia v zahraničí, umožnili mi vytvoriť niečo, čo u nás chýbalo. Zakladám debatný klub kvôli súťaži v Slovenskej debatnej asociácií. Súťažili sme dve sezóny s tým, že po mojom odchode škola ďalej pokračovala s novým týmom ľudí. Nedovolí mi nespomenúť Saiu - Slovenskú akademickú a informačnú agentúru, ktorá poskytuje študentom rôzne možnosti participácie na projektoch. Cez túto agentúru som sa zúčastnil medzinárodnej výmeny v Paríži a ďalších podujatí. 

Za zmienku stojí aj Žilinský mládežnícky parlament, ktorého som bol podpredseda. Jeho úloha bola v osvete a zlepšení komunikácie medzi mladými a vyššími orgánmi mesta Žilina. Predstavovali sme takzvaný most medzi predstaviteľmi mesta a mládežou . Nadšenie pre prácu s týmom ľudí na veciach verejných, pričuchnutie k "ozajstnej miestnej politike" bolo veľmi obohacujúce. Môžem to len vrelo odporučiť.

Nasleduje obdobie vysokej školy na Univerzite Komenského v Bratislave. Študujem Regionálny rozvoj a Európsku integráciu a úspešne končím I. stupeň vysokoškolského štúdia s titulom Bc. Počas štúdia v Bratislave pracujem na Ministerstve Obrany SR, na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií MO SR. Mojím riaditeľom je PhDr. Ivan Samson. Pod jeho vedením získavam nové skúsenosti. Zúčastnil som sa na medzinárodných bezpečnostných konferenciách a summite. Počas tohto obdobia sme chodili s kolegami na rokovania do rôznych vládnych aj mimovládnych org. : 
SAC - Slovak Atlantic Commission (Slovensko - Atlantická komisia)
CENAA - Centre for European and North Atlantic Affairs (Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy)

Celé to bolo veľmi prínosné, naučil som sa niečo úplne iné priamo z "kuchyne", kde sa všetko pripravovalo. Vidieť, ako funguje štátny rezort, organizácia veľkých udalostí alebo práca v teréne. Bavia ma bezpečnostné a obranné štúdiá. Kvôli tomu bola téma mojej bakalárskej práce "Bezpečnostná a obranná politika SR v rámci zahraničných operácií." 

Vysoká škola UK v Bratislave ma naučila, ako správne čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a vykonávať dobrú verejnú správu. S dôrazom na zachovanie pôvodnej mestskej architektúry, spolupráce s katastrálnym úradom, vedením mesta atď. 

Pokračujem štúdiom cez medzinárodný výmenný program na zahraničnej Univerzite v Leóne, Španielsku. Študovaným odborom je Ekonómia, financie a biznis, ktorý mi je veľmi blízky a vidím v ňom potenciál. Všetky moje skúsenosti, ktoré som nadobudol viem zúžitkovať a pri práci mi dopomôžu k lepším výsledkom.

Osobitnú kapitolu venujem ODM. Čo je ODM? Mnohí z Vás možno tušia, no niektorí vôbec nevedia. Začal by som minulosťou. Po revolúcií a vzniku Slovenskej republiky prišlo "divoké obdobie", kedy išla spravodlivosť bokom. Neexistovali demokratické princípy, aké tu máme dnes. Vtedy sa ODM postavila za spravodlivosť a združovala silných mladých ľudí, nových lídrov túžiacich po zmene k lepšiemu, spravodlivému Slovensku bez únosov, bez obrovskej korupcie a tiež, bez samovoľného pokračovania komunizmu. ODM, ako ju niekoľkokrát spomínam je Občiansko-demokratická mládež Slovenska, najstaršia fungujúca mládežnícka organizácia na Slovensku. K jej významným členom patrili aj Ivan Mikloš, Daniel Lipšic či Richard Rybníček. 

Kongres Súdnictva a zároveň voľba nového predsedníctva ODM. Trnava
Kongres Súdnictva a zároveň voľba nového predsedníctva ODM. Trnava (zdroj: Denis Cáder)


Pre mňa osobne vstup do ODM znamenal veľmi veľa. Organizácia mi ukázala, ako správne robiť mládežnícku politiku. Vedeli, kde treba ísť, čo spraviť. Počnúc manifestáciami, upozornením na nekalé praktiky orgánov štátnej správy alebo semináre, letné univerzity a školenia s partnerskými organizáciami. Cez túto organizáciu som sa dostal ku politickým kampaniam. Spolupracoval som na kampani ku voľbám do VÚC, prezidentským voľbám a tiež Eurovoľbám. Aktuálne zastávam post podpredsedu ODM.

Workshop na strednej škole v Žiline. Účasť poslanca VÚC ako aj členov ODM z Nitry a Banskej Bystrice.
Workshop na strednej škole v Žiline. Účasť poslanca VÚC ako aj členov ODM z Nitry a Banskej Bystrice. (zdroj: Denis Cáder)

Ako vieme, ľudia nemajú všeobecne záujem o politiku. Stretávam sa s veľkou nechuťou vôbec o nej diskutovať, ísť k volebnej urne raz za určité obdobie. Pýtam sa, kde sa stala chyba? Pred dvadsiatimi rokmi bolo veľmi veľa ľudí, či mladších alebo starších, ktorý sa vzopreli a išli mimo hlavný prúd! Vzopreli sa vláde, s ktorou neboli stotožnení, ktorá im zväzovala ruky a hádzala im pod nohy polená. Spomeňme si na november 1989. Kde sú tí ľudia dnes? Koho podporujú? Vytratili sa ich ideály, nádej a túžba po zmene? V minulosti boli ľudia súdržnejší a organizovanejší, dnes sa to vidí len zriedka...

Mojou úlohou je vzbudiť záujem ľudí o politiku a veci verejné. Treba začať od základov a teda od mládeže. Mojou náplňou v ODM bola participácia na projektoch, letných a zimných univerzitách. Existujú rôzne fondy, cez ktoré sa to dá prefinancovať, takže argument, že mladý človek nemá peniaze, jednoducho nie je na mieste. Ide tu o chuť a čas. Tie sú dôležitejšie. Preto jedným z mojich bodov programu sú mladí ľudia. Pod tým mám na mysli ich zapojenie, vytrhnutie od zaužívaných pravidiel a monotónnosti. Nemôžem tu samozrejme generalizovať celú mládež, opisoval som však väčšinovú skupinu. 

Centrála SDKÚ-DS, oslava víťazstva Eduarda Kukana v Eurovoľbách, Bratislava
Centrála SDKÚ-DS, oslava víťazstva Eduarda Kukana v Eurovoľbách, Bratislava (zdroj: Denis Cáder)

Na záver chcem poukázať na to, že nie je dôležité, koľko rokov má človek uchádzajúci sa o post poslanca mestského zastupiteľstva, no aké kvality ponúka. Čo robil a či jeho skúsenosti vedia zlepšiť prostredie alebo vie pomôcť ľuďom. Pre mňa ľudia tvoria mesto. Bez pomoci pre nich to nemá zmysel. Nechcem, aby ste sa na mňa pozerali s nedôverou. Tak, ako to tradičný slovenský volič zvykne. Mám na mysli vyjadrenia : "však aj tak sa nič nezmení", alebo "ide sa tam nabaliť..." a podobne.

Ak možno neviete, tak plat poslanca Mestského zastupiteľa v Žiline je podľa Všeobecne záväzného nariadenia 180 eur. Takže nie je to suma, ktorá by bola porovnateľná s platom poslanca VÚC alebo NR SR. Mojím zámerom nie je kradnúť, prípadne sa priživovať, ale pracovať a ukázať, že to ide aj v mojom veku, s mojimi skúsenosťami, bez korupcie!!!

Medzi hlavné piliere mojej kampane patria:
1. Efektívne využitie eurofondov 
2. Zníženie dane z nehnuteľnosti
3. Podpora mládeže, športu a kultúry
4. Dôraz na životné prostredie a bezpečnosť
5. Lepšie spravovanie verejných komunikácií a dopravy
6. Pomoc sociálne slabším skupinám, dôchodcom a mladým rodinám

Každý jeden z bodov by sa dal siahodlho rozvíjať. V skratke sa chcem venovať najmä získavaniu financií dostupných z dielne Európskej únie, ktoré využívame žalostne málo. S ich pomocou sa dajú postavať nové cyklistické chodníky, revitalizovať parky. Môžme mať dopravu na vyššej úrovni, spolufinancovať miestne komunikácie, stavať nové zariadenia pre pomoc hendikepovaným atď.

Beriem na vedomie požiadavky obyvateľov žijúcich v jednotlivých mestských častiach. Čo im chýba, nevyhovuje a čo treba zmeniť. Údaje vyhodnocujem a mám vypracovaný plán na zmenu, "ušitý" podľa lokálnych potrieb.

Chcem uskutočniť podujatia s podporou európskych štrukturálnych fondov na participáciu mladých ľudí a aj dôchodcov, kultúrne pamiatky a mnohé iné odvetvia, ktoré to potrebujú. Nastáva tu otázka, či sa do toho niekto naozaj pustí, alebo to ostane ako po iné roky "len pri prázdnych sľuboch". Ako poslanec MZ v Žiline by som mal možnosť tieto rozhodnutia urgovať a pracovať na nich! Na druhej strane, netvrdím, že všetko je možné riešiť ihneď, ale určite treba začať, nakoľko neustále odkladanie spôsobuje nevyužívanie peňazí, ktoré sú dostupné.

Treba pracovať na projektovaní. Dnes si chce každý "hrabať len pre seba". Také nemorálne konanie je kontraproduktívne pre verejné blaho a aj pre spoločnosť, v ktorej žijeme. Robme politiku pre verejný prospech, nie pre prospech súkromný.

Som hrdý Žilinčan, napriek kauzám a všetkému zlému, čo sa v tomto meste v minulosti udialo . Dáva mi to silnú motiváciu pracovať na zlepšení a ukázať, že minulosť sa opakovať nebude. Minulosť, ktorú bohužiaľ nezmení už nikto. Priestor na zmenu v budúcnosti je veľký! Dôležité bude, komu ju dáte do rúk. Či ľuďom, ktorí zastávajú veľa pracovných pozícií, a vízia poslanca MZ v Žiline je len lákavá, ale tým to končí. Žiaden hlbší zmysel tam nemá. nakoľko nebude mať záujem robiť. 

Alebo človeku, ktorí vie, prečo tam ide. Má jasné zadefinované úlohy a bude tomu venovať maximum možného času. Veď ide o nás všetkých.

Chcel som Vám odkryť niečo z mojej osobnej aj profesionálnej minulosti, ukázať fakty, predostrieť plány do budúcnosti. Budem sa uchádzať o Vaše hlasy 15. novembra 2014.

Rozhodni sa správne.
 

Denis Cáder

Denis Cáder

Bloger 
  • Počet článkov:  2
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Aktuálne študent zahraničnej vysokej školy v Španielsku. Na Slovensku bolo jeho štúdium zamerané najmä na Regionálny rozvoj a európsku integráciu avšak v zahraničí študuje Ekonómiu a medzinárodný biznis. Je odborníkom vo oblastí verejných financií, územnom plánovaní a regionálnom rozvoji.Pracoval na Ministerstve obrany SR a aktuálne je podpredseda ODM (Občiansko-demokratickej mládeže Slovenska). Pracuje niekoľko rokov v mládežníckej politike a rozhodol sa použiť moje doterajšie vedomosti na vyššej úrovni. Okrem toho, že kandidoval v nedávnych voľbách na poslanca mestského zastupiteľstva v Žiline, tak sa spolu podieľa na rôznych projektoch a občianskej iniciatíve. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu