Hlásna predvolebná trúba opäť prehovorila!

Písmo: A- | A+

„Človek, ktorý sa nikdy nepozrel do novín, je lepšie informovaný ako ten, kto ich čítal, pretože ten, kto nič nevie, je pravde bližšie než ten, koho myseľ je naplnená lžou a omylmi“ Thomas Jefferson

Média a ich poslanie

Žiaľ, ľudia sa nemenia, mení sa len doba! Tento citát je platný aj v súčasnosti v čase keď sa stále viacej diskutuje o negatívnom vplyve médií na spoločnosť najmä pre ich obsah a snahu manipulovať informácie a tým aj myslenie divákov i čitateľov.

Na úvod je potrebné čitateľovi ozrejmiť, ako delíme mediálnu sféru:

a) verejnú

b) súkromnú

Súkromné média

V súkromnej - komerčnej sfére sa média správajú rovnako ako všetky podnikateľské subjekty. Ich hlavným cieľom je dosiahnutie čo najväčšieho podielu na trhu (zisku). Rovnako ako ostatné súkromné spoločnosti, sú vlastnené fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré ich fakticky ovládajú tzv. môžu ovplyvňovať ich obsah. Takéto praktiky sú síce v rozpore s hlavným poslaním médií ako „strážnych psov demokracie“, ale pokiaľ nekonajú protiprávne, nemožno im nič vytknúť.

Verejnoprávne média

Poslanie verejnoprávnych médií výstižne vyjadruje heslo britskej BBC, ktorá je akýmsi vzorom v mediálnej oblasti: „Objektívne informovať, vzdelávať, zabávať“.

Za prioritnú úlohu verejnoprávnych médií možno teda považovať poskytovanie objektívnych, overených a vyvážených informácií pre slobodné vytváranie individuálnych názorov. Ich činnosť by mala spočívať vo výrobe a šírení takého obsahu, ktorý bude naplňovať demokratické, kultúrne a sociálne potreby spoločnosti.

Regionálne verejnoprávne média (Tekovské noviny)

Regionálne verejnoprávne média sú všetky informačné kanály, ktoré sú prevádzkované a financované obcou, mestom či vyšším územným celkom. Máloktorí z volených predstaviteľov si pravda uvedomuje, že by sa k nim malo pristupovať úplne rovnako ako ku klasickým médiám verejnej služby (na Slovensku RTVS).

Podľa nedávnej štúdie českého občianskeho združenia Oživení a Transparency International Slovenska (TIS), v slovenskej, ale aj v českej samospráve, sú regionálne média vnímané ako prostriedok pre pozitívnu propagáciu úradujúcich starostov, primátorov a im spriaznených poslancov, nie ako platforma pre stret rôznych názorov na udalosti v meste, nehovoriac o kontrole moci.

Vydávanie všetkých regionálnych novín sa uskutočňuje z daní verejných poplatníkov, preto by sa mali zákonite profilovať ako verejnoprávne médium, ktoré je povinné zverejniť aj alternatívne informácie ako vyjadrenia občanov, protinávrhy nesúhlasné s postojmi a rozhodnutiami vedenia radnice. Zároveň by nemali prinášať holé fakty – suché prehľady (napr. otvorila sa školská jedáleň), lebo sú vrcholne politické.

Verejný život na miestnej úrovni nie je len o prijatých riešeniach, ale aj o iných alternatívach či rozhodnutiach. Bez týchto súvislostí sú správy klamlivé. Ľúbivá rekonštrukcia námestia môže v skutočnosti tunelovať obecnú pokladňu do niekoho kapsy.

Štúdia ďalej ukázala, že situácia sa rapídne zhoršuje pred voľbami. V tomto stresovom období starostovia strácajú akékoľvek zábrany a v novinách nastoľujú „radničný diktát“. Nemusíme chodiť ďaleko, rovnaké konanie možno badať aj u nás! Ak si dáte tú námahu a prelistujete posledné predvolebné výtlačky Tekovských novín, zistíte, že zmienka o primátorovi - primátorke chýba azda len v rubrike „spomienka na zosnulých“.

Akú máme situáciu v Zlatých Moravciach?

Po roku sa nám opäť zvolebnieva, občanov treba pochytať do košiara a ako sa to robí najlepšie? Predsa za naše (verejné financie)! Teraz sú však pomery trošku iné, špecifické, ponúkajúci potenciál novín nevyužíva na upevnenie moci a politickej kariéry riadne zvolený primátor, ale zastupujúci poslanec Marta Balážová.

Vec zašla až tak ďaleko, že viceprimátorka nadiktovala celé číslo osobne, nehľadiac na protesty šéfredaktorky, ktorá sa od výtlačku dištancovala, čo ale zakrátko trpko oľutovala. Uvidíme, kto bude ďalej tvoriť obsah novín keďže v rámci „šetrenia“ prepustili všetkých zamestnancov redakcie, možno sa na túto prácu podujme prednosta s viceprimátorkou, ako to už po úrade vyhlasovali alebo jednoducho noviny s 133 ročnou tradíciou zrušia.

Nech sa už rozhodnú akokoľvek, takéto konanie je neakceptovateľné. Tekovské noviny sú platené z našich daní, z toho dôvodu sa už ďalej nesmú zneužívať na propagáciu vládnucej politickej reprezentácie. Za verejné prostriedky sa musí produkovať žurnalistika, ktorá informuje férovo, objektívne a vyvážene, bez zvýhodňovania tých, čo sú alebo budú pri moci.

Aké opatrenia treba prijať?

Také, ktoré zabezpečia demokratickú štábnu kultúru novín, a to je možné len po oddelení redakcie od mestského úradu, či vytvorením silnej redakčnej rady. Na najbližšom zastupiteľstve preto spolu s Klubom nezávislých poslancov predložím materiál (Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Zlaté Moravce) , ktorý bol vypracovaný v zmysle zásad Transparency Inetrnational Slovensko. Jeho prijatím by sme raz a navždy odpolitizovali naše mestské - Tekovské noviny!

Aké novinky prinesie?

a) rôznorodosť názorov a ich oddelenie od správ,

b) poznať stanovisko opozície alebo tých skupín občanov, ktorí nesúhlasia s názormi vedenia,

c) zriadenie silnej redakčnej rady zloženej zo zástupcov všetkých politických frakcií, bez primátora, o ktorom má periodikum objektívne informovať

d) možnosť v periodiku zverejňovať svoj názor v prípade, že by sa vedeniu radnice nepáčil,

e) povinnosť redakcie aktívne vyhľadávať alternatívne názory, nie len čakať, či niekto niečo pošle,

f) externý redaktor a editor,

h) aktívne zisťovanie informácií o pripravovaných rozhodnutiach mesta,

i) zavedenie Kódexu novín meste Zlaté Moravce

j) základne pravidlá (desatoro) tvorby novín mesta Zlaté Moravce

Politikom sa najviac trasú nohy z publicity, verejnej kontroly a nevôle ľudu, a preto Vás prosím, zdieľajte tento článok a podporte ho svojím hlasom pod textom. Vaše konanie prispeje k sledovanosti jeho obsahu a tým aj k lepšej informovanosti ľudí žijúcich v našom meste.

Ak sa Vám moje články páčia, pridajte si našu facebookovskú stránku, kde sú všetky zverejňované. https://www.facebook.com/pages/ZMena/1493518910891751 Ďakujem.

 

 

 

Skryť Zatvoriť reklamu