Zdivočelý park a zarastené pozemky. Aj to je obraz nášho mesta

Písmo: A- | A+

Stavby mládeže, zemiakové či chmeľové brigády alebo akcie Z sú ešte stále v pamäti staršej generácie.

Obrázok blogu

Za bývalého režimu boli podporované, pretože mali dokazovať budovateľské nadšenie a oddanosť mladých ľudí socializmu. Tieto masovo organizované podujatia prebiehali zadarmo naoko s veľkým zápalom a „dobrovoľne“, ale nie vždy boli iba neužitočným mrhaním času. Ich výsledky možno vidieť po celom bývalom Československu, a teda aj v Zlatých Moravciach.

Obrázok blogu
(zdroj: Michal Cimmermann photo by Ing. Jozef Opálený)

Práve s nimi sa spája založenie Parku Ľudových milícií, dnešného Parku mládeže, ktorý bol vybudovaný v roku 1976 na močaristých „farských lúkach“ s nákladom 1,500.000.- Kčs. Pozemky, na ktorých sa park nachádza boli bez náhrady zoštátnené. Po novembri 1989 nastali okrem toľko očakávanej demokracie a slobody veľké zmeny aj v legislatíve.

Obrázok blogu

Po rokoch, kedy takmer všetko patrilo všetkým, a teda vlastne nikomu, mohli pôvodní vlastníci požiadať o navrátenie pozemkov, čo neskôr viedlo k prehratému súdnemu sporu mesta s pôvodným vlastníkom, Rímskokatolíckou farnosťou Zlaté Moravce (r.1997).

Obrázok blogu

Autor článku sa domnieva, že táto informácia je ZÁSADNÁ, nakoľko mnoho obyvateľov mesta o nej dodnes nevie!

Tu sa zároveň dostávame k problému, na ktorý upozorňuje veľké množstvo občanov, a tým je jeho katastrofálny stav.

UŽOVKA STROMOVÁ na jej výskyt upozorňujú aj obyvatelia priľahlých ulíc
UŽOVKA STROMOVÁ na jej výskyt upozorňujú aj obyvatelia priľahlých ulíc 

Samozrejme, všetci by sme si priali, ak by sa v parku dalo športovať, prejsť sa na korčuliach alebo s deťmi kŕmiť nejaké to zvieratko. Príkladom skvelej údržby a obdobného využitia je neustále plný Mestský park na Sihoti v Nitre alebo zámocký park v Topoľčiankach. Ten náš je zatiaľ hluchým miestom bez využitia.

Obrázok blogu

Avšak situácia v našom meste je úplne iná. Naša samospráva  z vlastných zdrojov nemôže zabezpečovať jeho údržbu (opilovanie, kosenie, výsadbu, atď.). Zároveň však treba dodať, že sa v tejto činnosti nešla pretrhnúť ani pred rokom 1997. Túto povinnosť má Rímskokatolícka farnosť, ktorá ju ignoruje, hoci jej z vlastníctva okrem oprávnení vyplývajú aj povinnosti, nakoľko vlastníctvo zaväzuje (Ústava v čl. 20). Zároveň by sa ako vlastník mala vzdať všetkého, čím ohrozuje alebo obťažuje iného (Občiansky zákonník).

Obrázok blogu

V prípade pozemkov hovoríme najmä o zarastaní vysokou burinou, kríkmi, stromami a invazívnymi druhmi rastlín, ktoré spôsobujú alergie u obyvateľstva. Ich pele sú totiž najagresívnejšie zo všetkých a najlepšie sa im darí práve na neobhospodárenej pôde, smetiskách, staveniskách a rumoviskách.

Vstupnej časti "LESOPARKU" narazíte na torzo monumentálnej plastiky
Vstupnej časti "LESOPARKU" narazíte na torzo monumentálnej plastiky  

Aby sa zamedzilo takémuto konaniu, iné mestá pristúpili k schváleniu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku, na základe ktorého pristupujú k ukladaniu pokút až do výšky 6638 €. Petržalka pri riešení tohto problému zašla až tak ďaleko, že začala zverejňovať zoznam pozemkov nezodpovedných vlastníkov, s ktorými začala správne konanie.

https://www.petrzalka.sk/oblasti/zivotne-prostredie/nezodpovedni-vlastnici/

Obrázok blogu

Žiaľ, Zlaté Moravce sú k problému ĽAHOSTAJNÉ a akosi prehliadlo dva základné zákony, ktoré poznajú aj najmenšie obce, využitím ktorých by bolo možné situáciu začať riešiť.

Obrázok blogu

1) Zákon č 220/2004 Z.z. o ochrane a využití poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ukladá vlastníkom, nájomníkom a správcom poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty a záhrady) povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

Obrázok blogu

2) Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ukladá každému povinnosť chrániť prírodné funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Obrázok blogu

Vzhľadom k tomu, že mesto v súčasnosti nemôže túto problematiku riešiť na najbližšom zastupiteľstve predložím VZN, na základe ktorého BUDEME môcť POKUTOVAŤ vsetkých vlastníkov a užívateľov, poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov, ktorí zanedbávajú ich pravidelnú údržbu. 

Napísali k danej téme:

https://mynitra.sme.sk/c/20836558/cirkev-roky-nekosi-svoj-park-po-novom-jej-hrozi-pokuta-33-tisic-eur.html?ref=trz

Ďalšie lokality, kde vlastníci nehnuteľností zanedbávajú svoje povinnosti.

ul. Ľ. Podjavorinskej
ul. Ľ. Podjavorinskej 
ul. Spojovacia
ul. Spojovacia 

Politikom sa najviac trasú nohy z publicity, verejnej kontroly a nevôle ľudu, preto Vás prosím, zdieľajte tento článok a podporte ho svojím hlasom pod textom. Vaše konanie prispeje k sledovanosti jeho obsahu, a tým aj k lepšej informovanosti ľudí žijúcich v našom meste.

Ak sa Vám moje články páčia, pridajte si našu facebookovskú stránku, kde sú zverejňované.https://www.facebook.com/pages/ZMena/1493518910891751 Ďakujem.

Skryť Zatvoriť reklamu