Odtiahnutie vozidla: Aká je prax a čo hovorí zákon?

Písmo: A- | A+

Prišli ste na miesto, kde bolo zaparkované auto a neviete ho nájsť? Asi každému v tejto situácii napadne, že ho okradli a zavolá 158. Najskôr sa však uistite, či ste nezaparkovali v rozpore zo zákonom, pretože vás mohli odtiahnuť.

Kedy môže byť vozidlo odtiahnuté?

Podľa zákona o cestnej premávke môže byť zasiahnuté do práv vlastníka vozidla odťahom, ak je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, alebo stojí na vyhradenom parkovisku, prípadne ak ide o vozidlo porušujúce zákaz zastavenia a státia podľa § 25 uvedeného zákona, atď.

Kto môže odtiahnuť vaše vozidlo a požadovať náhradu?

Zákon hovorí, že iba správca cesty (obec, právnická osoba zriadená obcou na tento účel) môže odtiahnuť vaše vozidlo a žiadať náhradu. Zároveň môže požadovať iba náklady, ktoré boli preukázateľne a priamo vynaložené na jeho odstránenie.

Bežne sa ale môžete stretnúť aj so situáciou, že obec uzatvorí zmluvu so súkromnou odťahovkou. V takomto prípade neplaťte, pretože obec nemôže preniesť časť právomoci na súkromný subjekt. Musí vykonávať odťah vo vlastnej réžii!

Kto môže rozhodnúť o odtiahnutí vozidla?

Ako som už uviedol, odtiahnutie (technický úkon) uskutoční správca komunikácie, čiže obec alebo VÚC v súčinnosti s políciou. V prípade, že stojíte na mestskej zeleni, o odtiahnutí môže rozhodnúť iba štátny policajt. Zaujímavou otázkou je, kto rozhodne, ak stojíte na ceste, chodníku a parkovisku, ktoré spravuje obec. Prax je síce taká, že rozhoduje mestský policajt, ale je takýto postup vôbec správny?

Táto problematika stojí na zamyslenie, pretože žiaden zákon priamo a jednoznačne nehovorí o tom, že o odtiahnutí môže rozhodovať mestský policajt, a rovnako v tejto otázke nie sú zajedno ani súdy, ktoré raz túto rozhodovaciu právomoc mestským policajtom priznávajú, inokedy zas nie. Túto skutočnosť podporuje aj fakt, že ani samotný zákon pod pojmom policajt nemyslí mestského policajta, ale iba štátneho.

Odkiaľ vám môže správca cesty odtiahnuť vozidlo?

Správca cesty môže odstrániť iba vozidlo z pozemnej komunikácie, ktorú spravuje, tzn. že ak cez obec vedie štátna cesta, prípadne cesta vo vlastníctve VÚC, nemôže vás odtiahnuť.

Musia vám vozidlo vydať?

Odtiahnutie vozidla bez vášho vedomia a súhlasu predstavuje závažný zásah do vlastníckeho práva, preto vám odťahovka musí vydať vozidlo aj bez zaplatenia. Ak tak neurobí, dopúšťa sa protiprávneho konania, prípadne trestného činu nátlaku.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez facebookovú stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

web stránka: https://firmastart.sk/

Skryť Zatvoriť reklamu