Židia, zabudnutí obyvatelia mesta Zlaté Moravce

V piatok 27. marca 2019 sme oslavovali historickú udalosť 74. výročie oslobodenia Zlatých Moraviec.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Prvé línie červenej armády sa v okolí mesta objavili o deň skôr, ale k faktickému vymámeniu z pod nacistickej okupácie došlo 28. marca 1945 o 11:00 hod v okamihu, keď cez hlavnú ulicu a Žitavský most prešiel prvý sovietsky vojak. Tento deň si každoročne pripomíname, pretože priniesol pokoj zbraniam a ukončil sled tragických udalostí, ktoré spôsobili nedozierne materiálne škody a zároveň fatálne ovplyvnili osudy obyvateľov mesta.

V 21. storočí žijeme na Slovensku v uponáhľanej, konzumnej spoločnosti, kde nikto nič nestíha a na nič nemá čas. Avšak tento hektický spôsob života by nám nemal zabrániť, aby sme počas spomienkových dní či národných sviatkov aspoň na chvíľu spomalili a na krátky okamih uvažovali, o minulosti, o ľuďoch, ktorí nemali to šťastie prežiť najtemnejšie obdobie ľudských dejín, a možno by sme si mali položiť otázku, ako by sme sa v danej dobe zachovali MY.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Cicero pred viac ako 2000 rokmi vyslovil veľkú pravdu „Historia magistra vitae“ (História je učiteľkou života) a jeho slová sú aktuálne aj v súčasnosti v čase, keď možno jasne vidieť silné paralely medzi udalosťami a stavom spoločnosti pred II. svetovou vojnou a vzrastajúcim sociálnym napätím dneška.

Zobrazená ilustrácia zachytáva pohľad na synagógy v meste Zlaté Moravce aj s pôdorysom ortodoxnej synagógy.
Zobrazená ilustrácia zachytáva pohľad na synagógy v meste Zlaté Moravce aj s pôdorysom ortodoxnej synagógy. (zdroj: Ing. Eugen Bárkány)

Preto je zarážajúce, že ani po 74 rokoch, keď už nikto zo žijúcich nie je osobne poznačený tieňom histórie, nedokážeme verejne upozorniť na udalosti, ktoré sa v našom meste odohrali v priebehu II. svetovej vojny a tým predísť ich opakovaniu.

Fotka členov židovskej komunity v Zlatých Moravciach, koniec 19. storočia.
Fotka členov židovskej komunity v Zlatých Moravciach, koniec 19. storočia. 

V súčasnosti si len málokto uvedomuje obrovský rozdiel medzi zložením obyvateľstva pred II. svetovou vojnou a dneškom, preto je potrebné pripomenúť, že societu mesta v minulosti netvoril jednoliaty celok, ale okrem Slovákov tu žili Česi, Nemci, Maďari, Rómovia, a aj Židia. Prejavom prítomnosti viacerých kultúr bola aj viacjazyčnosť bežného obyvateľstva. "Ale kam sa ale všetci podeli ?" Príslušníci prvých troch menšín mali šťastie, buď boli presídlení alebo sa presťahovali, či asimilovaní. Židovskú komunitu v Zlatých Moravciach žiaľ postihol oveľa horší osud, stali sa obeťou efektívneho priemyselného zabíjania „holokaustu“ a nenávratne zmizli v dyme tovární na smrť.

SkryťVypnúť reklamu
Neologická synagóga v roku 1875
Neologická synagóga v roku 1875 

Pre spresnenie nehovoríme o pár jedincoch, aj keď vždy tvorili iba minoritu, židovská komunita bola životaschopná a v meste mala veľký sociálny a hospodársky význam. S nárastom počtu obyvateľstva sa postupne zväčšoval aj jej počet. V roku 1938 sa k židovskému náboženstvu i národnosti prihlásilo 435 ľudí (10,23 %), v roku 1940 to už bolo 508 ľudí (11,7 %) zo 4358 obyvateľov Zlatých Moraviec. V nasledujúcich dvoch rokoch jej počet aj naďalej stúpal a pravdepodobne sa zastavil na čísle 580. Hoci židia netvorili majoritnú časť obyvateľstva, vynikali v tom, čo je pre nich typické aj v dnešnej dobe, vzdelanie, obchodný talent a správa majetku.

SkryťVypnúť reklamu
Ortodoxná synagóga pred vojnou
Ortodoxná synagóga pred vojnou 

Koncom 30. rokov Židia vlastnili cca. 61 % obchodných živnosti a 35 % hostinských a výčapných živnosti. Približne 40 % obchodov s miešaným tovarom bolo koncom roku 1935 v rukách židovských majiteľov. Okrem toho vlastnili obchody so stavebných materiálom, oblečením, klenoty, zlatníctvo. Židovskí vzdelanci zastávali v Zlatých Moravciach významné povolania právnikov, lekárov, zubárov a notárov. Obrovský hospodársky význam židovskej komunity podčiarkuje aj fakt, že 3 najväčšie fabriky v našom okrese vlastnili práve židovský majitelia.

Feldmanova vila
Feldmanova vila  

Židia v Zlatých Moravciach naplno využili výhody demokratického štátneho zriadenia 1. Československej republiky a stali sa dôležitou súčasťou obyvateľstva. Zmienky o ich činnosti možno nájsť vo všetkých oblastiach života vtedajších Zlatých Moraviec. Židovská mládež študovala na gymnáziu Janka Kráľa, kde sa zapájala do kultúrnej činnosti v ochotníckom krúžku, ale aj do telovýchovnej činnosti v spolku Makabi. Židia stáli pri zrode Zlatomoraveckého futbalového klubu, zapájali sa do politického života. V roku 1932 dosiahli svoj najväčší politický úspech, keď ich mestská Židovská strana obsadila v komunálnych voľbách druhú priečku, čím získala v zastupiteľstve 4 mandáty.

SkryťVypnúť reklamu
Neologická synagóga na Školskej ulici (Robotníckej)
Neologická synagóga na Školskej ulici (Robotníckej) 

Spolunažívanie židovskej minority s väčšinovým obyvateľstvom Zlatých Moraviec začalo v roku 1865 a až do novembra 1938 bolo vcelku bezproblémové. Zlom nastal Hitlerovým besnením, s ktorým sa Slovenská republika ako satelit nacistického Nemecka časom stotožnila, čo de facto znamenalo vyhlásenie neozbrojenej občianskej vojny proti vlastnému židovskému obyvateľstvu prostredníctvom deportácií, prijatím antisemitských zákonov a postupným zbavením politických, hospodárskych, sociálnych, a nakoniec aj základných občianskych a ľudských práv.

Lűleyova vila
Lűleyova vila 

Všetky tieto opatrenia sa dotkli aj židovských obyvateľov žijúcich v našom meste. Postupne boli deportovaní a zbavovaní majetku prostredníctvom Hlinkovej gardy, ale aj za pomoci Zlatomoravčanov, ktorí si ich majetok mnohokrát radi privlastnili. Z celej komunity ku koncu vojny zostalo iba torzo, časť z nich mala to šťastie a tieto veľké útrapy prežila, iní ho však nemali. Podľa odhadov až 250 židovských obyvateľov nášho mesta našlo svoju smrť v koncentračných táboroch, popraviskách, plynových komorách na pochodoch smrti alebo aj v priamych bojoch počas SNP.

Obchod Leopolda Fürchtgotta
Obchod Leopolda Fürchtgotta  

Hoci nemôžeme zmeniť minulosť, nemôžeme vrátiť čas späť, pretože to nie je možné, ale môžeme urobiť niečo pre budúcnosť, aspoň počas osláv oslobodenia pripomínať to, čo sa stalo a tým vzdať úctu všetkým, ktorí odišli do nenávratna.

Ortodoxná synagóga v roku 1945
Ortodoxná synagóga v roku 1945 

Zverstvá tejto doby zachytila izraelská spisovateľka slovenského pôvodu Klára Chlamtáčová, ktorá vo svojom diele Pramienok života opisuje detstvo v Zlatých Moravciach, správanie gardistov, transporty, hladový pochod a ďalšie osobné spomienky na druhú svetovú vojnu.

Viac info k danej téme: https://annamondockova.blog.sme.sk/c/360966/pribeh-klary-chlamtacovej-93-prezila-koncentrak-zabili-jej-manzela.html

Obrázok blogu

Budovy, ktoré v minulosti patrili židovským majiteľom.

Ortodoxná synagóga v roku 1948
Ortodoxná synagóga v roku 1948 
Ortodoxná synagóga v súčastnosti (foto Renáta Durajova)
Ortodoxná synagóga v súčastnosti (foto Renáta Durajova) 
Pamätná tabuľa na ortodoxnej synagóge v Zlatých Moravciach
Pamätná tabuľa na ortodoxnej synagóge v Zlatých Moravciach 
List predsedu náboženskej obce Leopold Steirna, ide o žiadosť pre okresný úrad o povolenie na prevádzku ortodoxnej synagógy v meste Zlaté Moravce. 6. septembra 1927.
List predsedu náboženskej obce Leopold Steirna, ide o žiadosť pre okresný úrad o povolenie na prevádzku ortodoxnej synagógy v meste Zlaté Moravce. 6. septembra 1927. 
Neologická synagóga v súčastnosti
Neologická synagóga v súčastnosti (zdroj: foto Renáta Durajová)
Obchod Leopolda Fürchtgotta
Obchod Leopolda Fürchtgotta  
Pamätná tabuľa na budove, ktorú vlastnila rodina Leopolda Fürchtgotta
Pamätná tabuľa na budove, ktorú vlastnila rodina Leopolda Fürchtgotta  
Villa dr. Lukáča od architekta Adolfa Drexlera vo funkcionalistickom štýle
Villa dr. Lukáča od architekta Adolfa Drexlera vo funkcionalistickom štýle 
Drexlerova vila
Drexlerova vila 
Obchodno - bytový dom na ulici Janka Kráľa, ktorý je tretím dielom (zo štyroch) architekta Adolfa Drexlera
Obchodno - bytový dom na ulici Janka Kráľa, ktorý je tretím dielom (zo štyroch) architekta Adolfa Drexlera 
Petőva vila
Petőva vila (zdroj: foto Renáta Durajová)

 V slovenskej architektúre ešte stále nachádzame mená, ktoré doterajšie dejiny a historici neobjavili, ignorovali či zabudli. Najmä v období po vojne, keď funkcionalistická slovenská architektúra bola tabuizovaná ako tzv. „buržoázna architektúra“, mnoho pozoruhodných autorov upadlo do zabudnutia, takým je aj zlatomoravecký architekt Adolf Drexler.

https://www.asb.sk/architektura/stavby/nadcasova-architektura/adolf-drexler-bytove-domy-v-zlatych-moravciach

Lűleyova vila
Lűleyova vila (zdroj: foto Renáta Durajová)
Feldmanova vila
Feldmanova vila (zdroj: foto Renáta Durajová)
Obrázok blogu
(zdroj: foto Renáta Durajová)
Pamätná tabuľa na počesť židovských spoluobčanov, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta
Pamätná tabuľa na počesť židovských spoluobčanov, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta (zdroj: foto Renáta Durajová)

 Židovský cintorín v obci Žitavany a v meste Zlaté Moravce

Ortodoxný židovský cintorín (Kňažice) v obci Žitavany
Ortodoxný židovský cintorín (Kňažice) v obci Žitavany (zdroj: foto Ľudovít Chládek)

Za jeho bránou v chotári s názvom Suličín je tabuľa písaná v hebrejskom písme. Text v preklade je takýto:

"Vôľa stojí na požehnaní, geniálny rabín Akiva Margoliot Yaffa Schlesinger zo Strasburgu, ktorý zrekonštruoval a oplotil cintorín v obci Kňažice pri meste Zlaté Moravce, na pamiatku jeho domova otca, starého otca a prastarého otca, ktorí sú tu pochovaní. Nech ostanú vo svojej viere na veky. 

Neologický židovský cintorín v meste Zlaté Moravce v roku 1895
Neologický židovský cintorín v meste Zlaté Moravce v roku 1895 
Neologický cintorín v meste Zlaté Moravce
Neologický cintorín v meste Zlaté Moravce 
Židovský neologický cintorín desaťročia pustol, a to od momentu (apríl 2014), keď sa iniciatívy chopili dvaja dobrovoľníci pán Ľudovít Chládek a pán Juraj Šabík, ktorí túto historickú pamiatku začali starostlivo udržiavať a postupne opravovať.
Židovský neologický cintorín desaťročia pustol, a to od momentu (apríl 2014), keď sa iniciatívy chopili dvaja dobrovoľníci pán Ľudovít Chládek a pán Juraj Šabík, ktorí túto historickú pamiatku začali starostlivo udržiavať a postupne opravovať. (zdroj: foto Renáta Durajová)
Pamätná tabuľa na neologickom cintoríne
Pamätná tabuľa na neologickom cintoríne (zdroj: foto Renáta Durajová)
Pamätná taubľa na počesť Jožefa Spidlíka a jeho dcéry Jozefíny, ktorí v období rokov 1943 - 1945 skrývali v ich dome židovského chlapca, bez ohľadu na nebezpečenstvo, ktoré im hrozilo
Pamätná taubľa na počesť Jožefa Spidlíka a jeho dcéry Jozefíny, ktorí v období rokov 1943 - 1945 skrývali v ich dome židovského chlapca, bez ohľadu na nebezpečenstvo, ktoré im hrozilo (zdroj: foto Renáta Durajová)

Obradná sieň - Ciduk hadin na zlatomoraveckom židovskom neologickom cintoríne získala po desaťročiach nový vzhľad. V súčasnosti sa v nej nachádza stála expozícia predmetov a fotografií, ktoré sú nemou spomienkou na židovskú komunitu v meste Zlaté Moravce.

Obradná sieň - Ciduk hadin na zlatomoraveckom židovskom neologickom cintoríne získala po desaťročiach nový vzhľad.V súčasnosti sa v nej nachádza stála expozícia predmetov a fotografií, ktoré sú nemou spomienkou na židovskú komunitu v meste Zlaté Moravce.
Obradná sieň - Ciduk hadin na zlatomoraveckom židovskom neologickom cintoríne získala po desaťročiach nový vzhľad.V súčasnosti sa v nej nachádza stála expozícia predmetov a fotografií, ktoré sú nemou spomienkou na židovskú komunitu v meste Zlaté Moravce. 
Obrázok blogu
Desať Božích prikázaní – Ten Commandments – עשרת הדיברות
Desať Božích prikázaní – Ten Commandments – עשרת הדיברות (zdroj: foto Renáta Durajová)

Ak sa Vám tento článok páčil, pridajte si našu facebookovskú stránku, kde sú aj ďalšie informácie o židovskej komunite mesta Zlaté Moravce. Ďakujem.

https://www.facebook.com/ShalomZlateMoravce/?modal=admin_todo_tour

Michal Cimmermann

Michal Cimmermann

Bloger 
  • Počet článkov:  104
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii CIMMERMANN, s.r.o., vo voľnom čase aktivista, člen občianskeho združenia ZMena, ktorý sa rozhodol "ZMeniť svet". V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku Zlaté Moravce. Zoznam autorových rubrík:  PrávoPolitikaSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

287 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

69 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu