Poisťovňa sa zľakla a peniaze vrátila. Nebojte sa brániť.

Písmo: A- | A+

Podvodníci pripravili dôchodkyňu, pani Magdalénu, o úspory. Za výdatnej pomoci poisťovne jej uzatvorili zmluvu s údajným zhodnotením 2,5 % ročne. V skutočnosti si peniaze rozdelili a pani Magdaléna si za tri roky mohla ....

... zo zmluvy vybrať iba zlomok z pôvodne vloženej sumy. 

Na podvodníkov sme podali neúspešné trestné oznámenie, sťažnosť na NBS a žalobu o náhradu škody. Podvod bol v skutočnosti podstatne sofistikovanejší ako jeho zjednodušený opis v úvode tohto textu. Podrobnosti si môžete prečítať v tomto blogu. Brániť sa proti takýmto podvodníkom nie je vôbec jednoduché.

Podvodníci pripravili dôchodkyňu o úspory. Cez poistku.

V tomto prípade sme boli úspešní. Ako sa nám to podarilo? Žaloba proti poisťovni a sprostredkovateľom bola rozsiahla a pre laika musela byť veru ťažkým čítaním. Rozobrali sme fungovanie poistnej zmluvy a jej poplatky. Cez neprimeranosť ceny a poistnej sumy sme dokázali, že poistná funkcia zmluvy je iba zásterka a skutočným účelom zmluvy bolo sporenie finančných prostriedkov. Poukázali sme na fakt, že pani Magdaléna nemohla mať zo zmluvy žiaden skutočný prospech. V neposlednom rade sme napadli viaceré ustanovenia poistnej zmluvy a žiadali sme, aby ich súd vyhlásil za neplatné.

K súdu nikdy nedošlo. Poisťovňa sa zľakla ešte pred prvým pojednávaním a s pani Magdalénou uzatvorila dohodu o urovnaní. Vrátili všetky peniaze a zaplatili aj trovy konania. Čo prinútilo poisťovňu ustúpiť? Domnievam sa, že najmä fakt, že náš úspech na súde by ovplyvnil tisíce zmlúv poisťovne.

Okrem vyhlásenia niektorých ustanovení za neplatné sme totiž žiadali, aby súd zakázal uvádzať tieto zmluvné podmienky v akýchkoľvek zmluvách poisťovne. Neplatnosti podmienok a náhrady škody by sa tým pádom mohli domáhať tisíce klientov poisťovne.

Za klamlivú reklamu sme označili prísľub 2,5 % zhodnotenia bez upozornenia na existenciu poplatkov zmluvy, a to v reklame, na propagačných materiáloch ako aj na samotnej poistnej zmluve. Za neprijateľné podmienky spotrebiteľskej zmluvy sme žiadali vyhlásiť:

  • garantované zhodnotenie 2,5 % v spojitosti s poplatkom 5 % z každej platby. Ide totiž o garantovanú stratu a nie zhodnotenie.

  • pokutu pri odstúpení od zmluvy. Pani Magdaléna sa nemohla dostať ku zvyšku svojich peňazí bez veľkej straty až prvých 15 rokov trvania zmluvy.

  • poplatok za správu fondu na strane poisťovne. Poisťovňa v skutočnosti nič nespravuje a tento poplatok si účtuje za neexistujúcu činnosť.

NBS sa s poisťovňou tiež nemaznala a dala jej to riadne vyžrať: Poisťovňa riadne neinformovala spotrebiteľku o uplatnení poplatku pri zrušení zmluvy a zároveň opomenula informovanie o poplatkoch tak ako jej káže zákon. Poplatky sú aj v rámci poistnej zmluvy uvedené nejasne a pre priemerného spotrebiteľa nezrozumiteľne, čo mohlo výrazne ovplyvniť rozhodnutie pani Magdalény o obchodnej transakcii. Nie je vysvetlené ani aké protiplnenie je za poplatky poskytnuté. Informačné povinnosti voči pani Magdaléne si nesplnili ani samotní sprostredkovatelia.

Aby ste pochopili dôležitosť predchádzajúcich viet, vedzte, že nič významnejšie sa za posledných desať rokov v tomto biznise zrejme neudialo. Dlhodobý dosah môže byť, a nepochybujem, že aj bude, zásadný.

Naša poisťovňa si zrátala dve a dve a pani Magdalénu radšej vyplatila. Podmienkou samozrejme bolo stiahnutie žaloby v celom rozsahu. Jedno však už istotne vieme. Bezmocný nie ste. Ja osobne sa už neviem dočkať, kedy sa takýmto praktikám urobí rázny koniec. Poisťovne, ktorých skutočným biznisom je zdieranie klientov a nie poisťovanie, si budú musieť nájsť nové pole pôsobnosti. Mojím skromným cieľom pre tento rok je podať na poisťovňu tak desať žalôb. Jednu mesačne. Uvidíme, koľko krát sa poisťovňa ešte potichu dohodne a kedy si to konečne vyskúša na súde.

Ak ste sa v schéme tohto podvodu našli a chcete svoje peniaze zachrániť, neváhajte ma kontaktovať. Náklady sú oproti možným zachráneným peniazom minimálne. Môžete byť medzi prvými desiatimi, ktorým som ochotný venovať svoj čas a ísť s nimi do žaloby. Držme si všetci palce.

Peter Cmorej

Zaujíma vás ako dopadlo trestné oznámenie a prečo sú podvody s poistkami na Slovensku beztrestné? Prečítajte si tu.

Stanovisko NBS tu.

Skryť Zatvoriť reklamu