Podvodníci, tešte sa. Okrádať ľudí cez poistné zmluvy je na Slovensku beztrestné!

Pred pár dňami som písal o dôchodkyni pani Magdaléne, ktorú podvodníci pripravili o jej úspory. Odporučili jej, aby vložila svoje peniaze do poistnej zmluvy a sľubovali jej za tri roky zisk 7,5 %.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (28)

V skutočnosti si skoro všetky peniaze rozdelili podvodníci a spolupáchateľka poisťovňa. Na podvodníkov sme podali trestné oznámenie, žalobu, aj sťažnosť na NBS. Dnes budem písať o trestnom oznámení, ktoré som prehnal všetkými stupňami prokuratúry. Trestný čin podvodu je v našom trestnom zákone definovaný nasledovne:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky... Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.

Podvodníci pripravili dôchodkyňu o úspory. Cez poistku.

Pripomeňme si, že podvodníci zo zmluvy profitovali na úkor pani Magdalény, ktorá by pri akomkoľvek vývoji utrpela významnú stratu. Benefit zo zmluvy nemala pani Magdaléna žiadny.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Trestné oznámenie odmietli už rovno policajti:

Základná skutková podstata trestného činu podvodu vyžaduje, aby bolo úmyselným zavinením páchateľa pokryté nielen to, že „iného uvádza do omylu alebo využíva iného omyl“, ale úmyselným zavinením páchateľa musí byť pokryté aj to, že takýmto konaním chce „spôsobiť na cudzom majetku škodu“ a zároveň chce „seba alebo iného obohatiť“.

Nádejní podvodníci, preložím vám to: že ste zložili odbornú skúšku, ktorá preukazuje, že máte odbornú spôsobilosť uzatvárať poistné zmluvy, ešte neznamená, že nie ste úplne blbí a o poistných zmluvách nič neviete. A pokiaľ vám policajt nevie dokázať, že opak je pravdou, tak musí predpokladať, že blbí ste a preto nemusíte vedieť, že spôsobíte škodu. Asi to hovorí zákon a judikatúra.

Nakoľko s uznesením policajtov som nebol ani trochu spokojný a prišlo mi aj dosť lajdácke, poslal som sťažnosť, kde som namietal medzi iným, že: „Pri vykonaní dôkazov výsluchom ste sa obmedzili iba na zaznamenanie výpovedí podozrivých bez akejkoľvek snahy podrobiť ich výpovede logickej kritike, hodnotiť ich a skúmať takto získané dôkazy vo vzájomnej súvislosti s dôkazmi poskytnutými spolu s trestným oznámením.

SkryťVypnúť reklamu

Pánom policajtom som napísal aj presné otázky, ktoré by sa podvodníkov mohli spýtať a záverom som zdôraznil, že je nepochybne preukázané, že z uzatvorenia novej poistnej zmluvy mali úžitok iba podvodníci a poisťovňa a nie poškodená pani Magdaléna. Rovnako je nepochybne preukázané, že pani Magdaléna utrpela konaním podozrivých ujmu na majetku a taktiež je preukázané, že podvodníci sú osobami s dostatočnou odbornou spôsobilosťou a ich konanie preto muselo byť vedomé a úmyselné. 

Podvody cez poistné zmluvy sú nestíhateľné

Odpoveď z prokuratúry bola už o poznanie kvalitnejšia, aj keď rovnako negatívna. Podstatné časti rozhodnutia prokuratúry sa oplatí prečítať:

SkryťVypnúť reklamu

Na preukázanie uvedenia do omylu alebo využitia omylu by sa vyžadovala podrobnejšia a presná znalosť komunikácie medzi XXX a klientkou p. Magdalénou, čo však už nie je a ani nebude možné nikdy bez pochybností zistiť a to z dôvodu absencie svedkov a iných dôkazov, keďže vždy pôjde o rozdielne tvrdenia.

Keby aj p. Magdaléna bola vypočutá a tvrdila by ohľadom komunikácie s p. XXX niečo úplne iné, bolo by uvedené v rovine tvrdenia proti tvrdeniu a v danom prípade by aj v ďalšom štádiu konania musela byť akceptovaná jedna zo zásad trestného konania a to zásada „in dubio pro reo“, teda „v prípade pochybností v prospech obvineného“, v tomto prípade v prospech podozrivých.

Logickosť alebo nelogickosť, či objektívna výhodnosť alebo nevýhodnosť daného produktu pre klienta, nepostačuje na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Musí byť totiž bez pochýb preukázané, že p. XXX klientku klamala, uvádzala jej o produkte nepravdu, čo však preukázať možnou logickosťou alebo nelogickosťou produktu, ktorý napokon sama p. Magdaléna podpísala, v rámci trestného konania nemožno a ani možné nebude.

Úlohou trestného konania je len urobiť záver, či zistené konanie p. XXX a p. XXX napĺňa všetky znaky trestného činu alebo nie, resp. či ich v ďalšom štádiu konania je možné preukázať alebo nebude možné preukázať. V tomto smere je zrejmé, že všetky znaky trestného činu podvodu preukázané neboli, resp. ich preukázať možné nebude.

Opätovne je potrebné poukázať na to, že pokiaľ aj (napríklad) niektoré dôkazy postačujú na rozhodnutie v prospech žalobcu v rámci občiansko-právneho konania, nemusia postačovať na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Dôvodom je predovšetkým to, že v rámci trestného konania musia byť „bez pochybností“ preukázané všetky obligatórne znaky konkrétneho trestného činu a to objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka a protiprávnosť. Zákonnosť sa v rámci trestného konania skúma len do tej miery, ktorá je nevyhnutná na záver o naplnené všetkých znakov niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona. Pokiaľ čo i len jeden obligatórny znak do úvahy prichádzajúceho trestného činu absentuje alebo je zrejmé, že by ho nebolo možné v rámci ďalšieho štádia trestného konania preukázať, bolo by možné nielen uznesenie o vznesení obvinenia, ale už aj uznesenie o začatí trestného konania považovať za nezákonné.

Prokuratúra napísala to, čo som už dávno vedel, ale doteraz som to nemal na papieri. Za podvody cez poistné zmluvy sa u nás netrestá, zákon je bezzubý. Ani keby ste mali písomný dôkaz, že podvodník vám sľuboval rozprávkové výnosy, ani tak by ho žiaden trest načakal. Úmysel podviesť vás mu jednoducho nie je možné dokázať.

Aj keď rozhodnutie okresnej prokuratúry som považoval za dobre odôvodnené, predsa len som požiadal o právny názor aj krajskú a následne generálnu prokuratúru. Obe rozhodnutie okresnej prokuratúry potvrdili. Výsledok je smutný. Rozšírený typ podvodu – predaj poistných zmlúv ako investičných produktov so zamlčaním nákladov produktu – je u nás nestíhateľný.

SkryťVypnúť reklamu

Čo s tým robiť? Trestný čin podvodu je potrebné špecifikovať tak, aby sa v určitých prípadoch nemusel preukazovať úmysel. Konkrétne odborná spôsobilosť (skúšky a zápis v príslušnom registri NBS) musí byť dostatočným dôkazom, že podvodník vedel, čo robí. 

Za stranu Sloboda a Solidarita vám môžem sľúbiť, že po voľbách sa pokúsime o nápravu. Trestná zodpovednosť je však iba jedným z krokov ako dosiahnuť spravodlivosť. Rovnako dôležitým krokom je benchmarking finančných produktov, tzn. vizuálne hodnotenie ich nákladovosti, aby už nemohli podvodníci tak ľahko chudáka spotrebiteľa opiť rožkom. Benchmarking finančných produktov je zároveň nevyhnutným predpokladom pre budúcu udržateľnosť nášho dôchodkového systému. Ale to už je úplne iný príbeh.

Tento príbeh mal nakoniec šťastný koniec. Pani Magdaléne sa peniaze vrátili. Ako sa nám to podarilo si budete môcť prečítať už vo štvrtok.

Peter Cmorej

Uznesenie Policajného zboru

Uznesenie prokuratúry

Odpoveď Krajskej prokuratúry

Odpoveď Generálnej prokuratúry

Peter Cmorej

Peter Cmorej

Bloger 
  • Počet článkov:  140
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita. Expert strany na Odvodový bonus a dôchodkový systém a člen výboru NRSR pre sociálne veci. Celý život sa profesionálne venujem financiám a investovaniu. Okrem toho zastupujem spotrebiteľov voči finančným inštitúciám na súdoch a ako bratislavský a petržalský poslanec sa venujem komunálnej politike. Vyštudoval som ekonómiu a právo.Všetky moje články aj z iných blogov nájdete na mojej osobnej stránke www.petercmorej.sk Zoznam autorových rubrík:  Finančné poradenstvoMajte sa na pozoreDruhý pilierCestovanieSlepá spravodlivosťVeselé príhody z neveselého VOPolitický obšťastníkSúkromné

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu