Ako sa stať dobrovoľným policajtom

Písmo: A- | A+

Každý z nás ako dieťa sníval, že raz bude policajtom, ochráncom poriadku, a že bude denno-denne pomáhať ľuďom v núdzi. No ako dieťa rastie rozvýjajú sa aj jeho schopnosti a zručnosti, navštevuje strednú, neskôr vysokú školu a zisťuje, že jeho zameranie je iné ako sníval. Väčšinou sú z nás obchodníci, manažéri či lekári. Nemusíte však smútiť, lebo je tu možnosť, ako sa stať policajtom bez toho, aby ste mali skončenú Policajnú školu či Policajnú akadémiu. Dôležité však je byť zodpovedný a mať veľa času.

Dnes môžete pracovať, podnikať, či užívať si dôchodok, a popri tom môžete vykonávať aj dobrovoľnú prácu v službách Policajného zboru Slovenskej republiky. Ak by ste prejavili záujem o vykonávanie tejto činnosťi, musíte spĺňať nasledujúce podmienky, ktoré sú stanovené zákonom o Policajnom zbore 171/1993 Z.z. § 77 písm. d) e). To znamená, že uchádzač za dobrovoľného strážcu poriadku musí byť starší ako 21 rokov, spôsobili na právne úkony a medzi občanmi musí mať dôveru a vážnosť. Pokiaľ spĺňate tieto podmienky môžete sa uchádzať o výkon dobrovoľnej činnosti vyplnením žiadosti, ktorá musí obsahovať Meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Samozrejme odporúčam do žiadosti uviesť aj telefónny či emailový kontakt. Ďalej je potrebné doložiť výpis registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace (predložte originál). K žiadosti by malo byť predložené aj lekárske potvrdenie, ktoré dáva na javo, že ste zdravý a môžete vykonávať túto prácu. Ak to všetko máte vypracované a pripravené tak to môžete zaslať poštou na Krajské riaditeľstvo policajného zboru vo Vašom meste, kde máte trvalý pobyt, alebo to môžete zaniesť osobne do podateľne Krajského riaditeľstva. Doporučujem uviesť v žiadosti o prijatie za dobrovoľného strážcu poriadku na akom oddelení by ste mali záujem vykonávať dobrovoľnú činnosť. Môžete si vybrať z možnosti, ktorú určuje zákon o Policajnom zbore, a to výkon funkcie pri plnení úloh Poriadkovej polície Policajného zboru, služby dopravnej polície Policajného zboru alebo služby Hraničnej polície Policajného zboru Slovenskej republiky. O Vašej žiadosti bude rozhodovať samotný riaditeľ príslušného Krajského riaditeľstva policajného zboru. A však ako zákon určuje či neurčuje, polícia vykonáva úkony, aby sa ubezpečila zdá ste človek, aký sa na prácu takzvaného policajta hodí, to znamená, že Vaša karta vodiča by nemala mať veľké resty, teda čo najmenej závažných dopravných pokút či priestupkov. Ďalej sa zisťuje, zdá ste dobrým občanom vo Vašej mestskej časti, či ste vzorným občanom a podobne.

Oslovila Vás možnosť stáť sa dobrovoľným strážcom poriadku ? Stanete sa tak človekom, ktorý má cieľ pomáhať a chrániť majetok a zdravie. Je však dôležité, aby ste takúto prácu vykonávali s cieľom pomáhať. Myslím si, že touto činnosťou sa naučite veľa a spoznáte tak prácu polície, či dokonca pochopíte ako Policajný zbor Slovenskej republiky pracuje.

Prajem Vám veľa šťastia.

 

Skryť Zatvoriť reklamu