Individuálny Rozvojový Program Učiteľov (IRPU)

Písmo: A- | A+

V apríli 2013 sme v rámci aktivít LEAF spustili pilotný program individuálneho rozvoja učiteľov. Do programu sme vybrali 10 učiteľov (kombinácia učiteľov gymnázií a druhostupniarov ZŠ) zo štyroch miest. Po dobu 2 mesiacov sa v triede i mimo nej každému z nich individuálne venoval jeden mentor (mentori majú rôzne profily - napr. súčasní/bývalí učitelia, šéf firmy, profesionálny business coach a pod.).

Celkový rámec programu:

-   2-mesačný program s týždennou frekvenciou stretnutí mentora s učiteľom (typicky 2h hospitácie na vyučovacej hodine + 2h mentoring rozhovor)

-   Prvé 2-4 týždne zmapovanie práce učiteľa (hospitácie, pohľady študentov, rozhovory s rodičmi, riaditeľom, či kolegami, samo-hodnotenie učiteľa)

-   Následne rôzne formáty mentoringu podľa potrieb učiteľa a skúseností mentora (napr. zameranie na udalosti na vyuč. hodine vs. iné potreby učiteľa, dôraz na spátnú väzbu vs. osobný coaching, ap.)

 

Učitelia vyjadrili veľmi vysokú spokojnosť s programom (priem. známka 9, na škále 0-10), pričom takmer všetci by sa opätovne zúčastnili programu, resp. by ho doporučili kolegom. Približne polovica učiteľov dokázala preniesť nové nápady a poznatky do vyuč. hodín (predovšetkým v oblastiach posilnenia aktívneho učenia, tímovej práce na hodine a individualizácie výučby). Niekoľko reakcií účastníkov:

 

„Je to perfektná vec, pomáha učiteľovi získať obraz o sebe a dáva mu príležitosť kúsok sa posunúť" (učiteľ matematiky gymnázia)

„Niet sa čoho báť. Každý učiteľ môže vždy získať niečo inšpiratívne, hlavne ten, ktorý už upadol do svojho učiteľského stereotypu." (učiteľka slovenčiny na gymnáziu)


Podobne pozitívne zhodnotili program i mentori:

„IRPU je program pre tých, čo chcú zlepšiť svoje pedagogické majstrovstvo. Práve pohľad zvonku im môže pomôcť nájsť slabé miesta v ich práci." (mentorka)


Ďalšie kolo programu plánujeme spustiť na jeseň 2013. V prípade záujmu o viac informácii, nás neváhajte kontaktovať na adrese david.kralik@leaf.sk.

 

Skryť Zatvoriť reklamu