Plagiátor - národný športovec

Písmo: A- | A+

Už ako keby to bol národný šport, skopčiť, obísť, alebo kúpiť si titul, ktorý vedie k akejsi prestíži a následne sa hrať na mozgovo-nevedomého z porušenia zákona.

Na túto problematiku sa treba pozerať najmä z mirkospektra. Na našom trhu existujú nelegálne ponuky služieb tzv. korupcia, ktorá zapríčiňuje vznik tzv. skupín, kde sa jednotlivý člen nazýva papaláš.

Som papaláš:

Tento „humánny“ druh sa vyskytuje na území strednej Európy, medzi rozhraním divokých vôd Dunaja a krásnych veľhôr nazývaných Vysoké Tatry. Spoločnosť tento druh pozná najmä pod prezývkou politik, štátny funkcionár a náš človek, ale v niektorých menej známych prípadoch najmä z dôvodu ich schopnosti cieľovo tajiť svoje korupčné praktiky a verejného vplyvu sa vyskytujú aj medzi športovcami – vakcína , verejné známymi ľuďmi – právnik, čo všetko vybaví a koniec koncov aj v showbiznise.

Papalášizmus a plagiátorstvo:

Človek s manierami papaláša má vplyv alebo dostatok finačných prostriedkov na to, aby si dokázal zadovážiť službu - získanie vysokoškolského titulu a následného oslovenia pred menom či za menom.
Takémuto človeku to pridáva na vlastnom egu a aj PR sa robí lepšie. Samozrejme v nasledujúcich častiach nebudem ospravedlňovať tento typ ľudí. Jednoducho robia to čo im systém umožňuje.

Školiteľ:

Celkovo si budúci absolvent tému záverečnej práce vyberá najmä podľa školiteľov. To je FAKT.
Školiteľ má byť pre nich tzv. tútor a sprevádzať budúceho absolventa celým procesom vypracovania záverečnej práce. Každý školiteľ by mal mať od svojho zverenca očakávania ako by mala byť záverečná práca spracovaná, keďže v 90 % prípadoch školiteľ zadáva tému pre vypracovanie. Tieto témy zvyknú byť srdcové záležitosti školiteľov.
Jednoducho povedané, vody v ktorých vedia plávať najlepšie. Neviem, či si to samotní školitelia niekedy uvedomujú, ale z väčšej časti sú oni zodpovední za výsledný efekt záverečnej práce. Aj keď sú to tútori študenta a pomáhajú mu s vypracovaním práce a jeho usmernením, opäť sú to práve oni, ktorí sa podpisujú pod výsledné hodnotenie tejto záverečnej práce a mali by ju hodnotiť objektívne.

Oponent:

Ak by zlyhal školiteľ a vyskytol by sa prvok papalášizmus a korupcie, tak sa tu vyskytuje ešte opravný prostriedok zvaný OPONENT.
Oponent by si mal danú prácu podrobne prečítať, a ako píšu a hodnotia kritici hry Broadway, tak isto by mal vypracovať oponentský posudok s hodnotením. Vo vyspelom štáte so štipkou hrdosti by nikdy nemal nastať stav, že by sa plagiátorská práca dostala pred komisiu.

Chyba systému:

Vysoké školy a pravidlá akademickej obce pripomínajú štát v štáte. Veľkým problémom, ktorý to spôsobuje je veľké množstvo súkromných ale aj verejných vysokých škôl so žiadnou pridanou hodnotou, ktorý deformuje trh. Veľa krát sa stáva, že jeden zamestnanec vysokej školy hosťuje na ďalších 10 vysokých školách a robí garanta predmetov, s ktorými veľakrát ani on samotný nemá nič spoločne. A tu niekde začína chyba systému a biznis pre ľudí v systéme. Ale o tom niekedy inokedy.

Náplasť na oči verejnosti:

Sem tam sa stane, že na verejnosť sa dostane menovite papaláš, ktorý by nikdy nechcel byť spájaný s plagiátorstvom ale veľa krát stačí, keď jeho záverečnú prácu prečíta kompetentná osoba a ten si je hneď vedomý že je to BULLSHIT. Tieto komplikácie ako národný šport v poslednom čase majú najmä politici SR. V tomto okamihu sa titul prestíže hneď stane opakom a začína súboj o to, kto má pravdu. Momentálne sú v kurze pri výskyte plagiátorstva oslovenia ako BORIS alebo IGOR. Opakovaná lož sa stáva pravdou ale napriek tomu tu bola konečne aspoň aká-taká iniciatíva to zmeniť a dňa 1.1.2021 začala platiť novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Konkrétne § 108f, kde sú prvé náznaky odoberania titulov a zároveň začiatok akejsi náplasti na oči širokej verejnosti. Musím dodať, že menovci BORIS a IGOR využili len systém, ktorý im to umožňoval. Ich zlyhanie je len zanedbateľné, ale o tom neskôr.

Systémove riešenie:

SR má veľmi veľký problém so systémovými riešeniami, ale na druhej strane sa všetci tvária aký je náš systém dokonalý a platí to aj v tomto prípade.
Vždy a vždy ide o zlyhanie jednotlivca a mali by sme to publikovať ako tradične slovenské porekadlo: AKÁ MATKA, TAKÁ KATKA.
Ak by existovala olympijská disciplína v zlyhaní jednotlivcov tak sme svetová veľmoc, miestami by sme prevyšovali výkon našich hokejistov, a to je už čo povedať.
Aj riešenie v podobe novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách bola len náplasť.
Logická otázka dňa znie: ak budeme tolerovať papalášovi odobratý titul bez žiadnych ďalších reštrikcií preňho a najmä bez ŽIADNEJ reštrikcie voči VZDELÁVACEJ INŠTITÚCII, ktorá tento titul udelila, zmení sa niečo?

Odpoveď: Výsmech do očí širokej verejnosti. Tento problém by sme mali začať riešiť už od základov, a to v tomto prípade od školiteľov a inštitúcií pre ktoré pracujú. 

Objektivita:

Vec plagiátorstva nie je len o zhode s jednotlivými prácami. Veľa krát teoretická rovina práce vychádza už z publikácií, ktoré sú dávno verejne známe, t.j. práca môže mať určitú zhodu aj 20 percent a je to v poriadku, ak experiment nemá zhodu a vyplývajú z neho iné konečné názory a výsledky, ktoré sú prínosom tejto práce.

 

Skryť Zatvoriť reklamu