Aby človek dokázal čo je možné, musí sa usilovať o to čo je nemožné

Spať na článok