Bočný odstup 1,5 metra od cyklistov, návrh je už v parlamente, ale má nedostatky

Analýza detailov návrhov, v ktorých je ukrytá podstata funkčnosti respektíve nefunkčnosti definovania konkrétneho bočného odstupu od cyklistov. Návrhy zákonov sú na programe schôdze NR SR od 19.10.2021.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (9)

Na programe schôdze sú 4 návrhy týkajúce sa cestnej premávky, konkrétne:

 • Bod 41 tlač 664 Oprávnenie B s praxou umožni okrem motoriek A1 viesť aj trojkolky rovnakých parametrov (zosúladenie s EÚ) - predkladajú poslanci za OĽANO

 • Bod 50 tlač 730 Bočný odstup od cyklistov - predkladajú poslanci za Sme Rodina, Za Ľudí, SaS, OĽANO (ďalej koaliční poslanci)

 • Bod 54 tlač 708 Bočný odstup od cyklistov - predkladajú poslanci za SMER (ďalej opozičný poslanci)

 • Bod 62 tlač 713 Zrušenie psychotestov pri kategórii C1 - predkladajú poslanci za LSNS

Už v minulosti som sa vyjadril, že je potrebné konkretizovať bočný odstup pri predchádzaní a obchádzaní cyklistov na obvyklých 1,5 metra, ale súčasne som uviedol, že sú potrebné aj ďalšie zmeny a upresnenia, aby to fungovalo a bezpečnosť cyklistov sa zvýšila.

Aký je základný rozdiel v návrhu koaličných a opozičných poslancov?
Koaliční poslanci požadujú bočný odstup od chodca, cyklistu, malého motocykla, samovyvažovacieho vozidla a vodiča kolobežky s pomocným motorčekom, na základe nie okamžitej, ale maximálnej povolenej rýchlosti. Minimálny bočný odstup 1,5 metra pri rýchlosti nad 50 km/h a minimálny bočný odstup 1 meter pri nižšej rýchlosti.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Opoziční poslanci požadujú bočný odstup od cyklistu a chodca 1,5 metra mimo obce a 1 meter v obci, bez ohľadu na rýchlosť či už okamžitú alebo maximálnu a nedodržanie tohto odstupu aj bez toho aby došlo k ohrozeniu alebo obmedzeniu cyklistu alebo chodca, má byť  považované za závažný dopravný priestupok.

 

Ako vyzerá súčasné znenie Zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ?

§ 15 Predchádzanie
(3) Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca.

§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

SkryťVypnúť reklamu

§ 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom
(5) Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8.

§ 137  (2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je
u) ohrozenie cyklistu pri obchádzaní alebo predchádzaní,

 

Ako vyzerá návrh paragrafového znenia od poslancov z koalície?
§ 15 Predchádzanie
(3) Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km · h-1 a 1,5 m v ostatných prípadoch.
§ 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom
(5) Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8.; Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia aj voči vodičovi samovyvažovacieho vozidla a vodičovi kolobežky s pomocným motorčekom.

SkryťVypnúť reklamu

 

Ako vyzerá návrh paragrafového znenia od poslancov z opozície?
§ 15 Predchádzanie
(3) Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca; bočný odstup vozidla od predchádzaného cyklistu musí byť najmenej 1,5 metra pri predchádzaní na cestách mimo obce a  najmenej 1 meter pri predchádzaní na cestách v území obce.
§ 137 (2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je
u) ohrozenie alebo obmedzenie cyklistu pri obchádzaní alebo predchádzaní, alebo nedodržanie minimálneho bočného odstupu vozidla od predchádzaného cyklistu podľa § 15 ods. 3,

SkryťVypnúť reklamu

 

Môj názor:
Som z návrhu opozičných aj koaličných poslancov sklamaný. Je to preto, že ani jeden návrh nerieši  problematiku komplexne a oba návrhy sú v detailoch nedomyslené. Pre ozrejmenie problematiky uvádzam aj niektoré poznatky z mojej analýzy.

Ilustračný obrázok cyklistu a vymedzenia bezpečného bočného odstupu vpravo aj vľavo
Ilustračný obrázok cyklistu a vymedzenia bezpečného bočného odstupu vpravo aj vľavo (zdroj: Jozef Drahovský - palubná kamera)

Aká bola základná požiadavka v petícii?
Základná požiadavka bola aby sa urýchlene prijali opatrenia na zvýšenie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, cyklistov a chodcov.

Aké sú situácie v ktorých vznikajú kolízie a dopravné nehody za účasti cyklistov?
Základná kategorizácia je nasledovná:

 • Nehody samých cyklistov

 • Nehody cyklistov navzájom

 • Nehody cyklistov s chodcami

 • Vodič motorového vozidla nedal prednosť cyklistovi

 • Cyklista nedal prednosť motorovému vozidlu alebo električke

 • Nedodržanie bočného odstupu vodičom motorového vozidla, keď zrazil cyklistu v smere jazdy, respektíve pri predchádzaní z protismeru

 • Nedodržanie bočného odstupu cyklistom, keď sa vopchal medzi vozidlo a obrubník alebo medzi dve vozidlá, prípadne sa postavil do mŕtveho uhla viditeľnosti vodiča

 

Čo rieši návrh ktorý je v parlamente?
Uvedený návrh definuje bočný odstup 1,5 metra, prípade 1 meter, čím rieši nedodržanie bočného odstupu vodičom vozidla, keď došlo k zrážke cyklistu alebo chodca odzadu.

Rieši tento návrh aj niečo iné?
To záleží na právnom výklade. Niektorí právnici si myslia, že definovaný odstup 1,5 metra, prípadne 1 meter platí vždy, aj pri predchádzaní v protismere aj pri jazde vo viacerých jazdných pruhoch sprava aj zľava. Iní právnici si myslia, že definovaný bočný odstup platí len pri predchádzaní cyklistu alebo chodca.

Ako to bude v prípade keď cyklista bude predchádzať cyklistu alebo chodca?
Aj tu bude potrebné dodržať definovaný bočný odstup 1,5 metra, respektíve 1 meter.

Čo v prípade, že pôjde o úzky  cyklochodník kde predchádzanie cyklistu alebo chodca za dodržania definovanej bočnej vzdialenosti nebude možné?
Tam platí všeobecná povinnosť ísť za cyklistom, respektíve chodcom až do takého miesta kde to bude možné.

Čo ak pôjde cyklista po čiare oddeľujúcou dva jazdné pruhy a nie v strede jazdného pruhu.
V tomto prípade ak vodiči oboch jazdných pruhoch nebudú môcť predchádzať cyklistu za dodržania bezpečnej vzdialenosti, budú musieť ísť za cyklistom až do takého miesta kde to bude možné.

Odklial sa meria bočný odstup?
V zákone to definované nemáme. V zahraničí som sa stretol s termínom 1 meter od osi bicykla, alebo 60 cm od riaditok, ktoré sú považované za 40 cm od osi bicykla. V princípe je to jedno, ide o terminológiu, ale hodilo by sa to definovať aby nevznikali nedorozumenia.

Aká je maximálna povolená rýchlosť cyklistu na cyklochodníkoch so zmiešaným pohybom cyklistov a chodcov?
Je pravda, že výrazne vysoká rýchlosť cyklistov, vodičov samovyvažovacích vozidiel a kolobežiek s pomocným motorčekom, ktorí išli koľko vládali, viedla k viacerí kolíziám a nehodám s chodcami. Pokiaľ takýto zmiešaný chodník je súčasne pešia alebo obytná zóna, tak maximálna povolená rýchlosť je 20 km/h. Inak platí ustanovenie o jazde rýchlosťou chôdze čo je 5 km/h. Lenže takáto rýchlosť  je pre cyklistu nepoužiteľná, lebo väčšina cyklistov sa pri tak nízkej rýchlosti na bicykli neudrží. Tu by sa hodilo definovať aspoň dvojnásobok rýchlosti chôdze.

Čo ak cyklista pôjde pomaly do kopca, kde je na dlhom úseku zákaz predchádzania - plná čiara?
V tomto prípade som navrhoval aby bolo možné cyklistu predchádzať za určitých okolností aj cez plnú čiaru, tak ako je to povolené v iných krajinách, respektíve by sa zaviedla povinnosť pre prvé vozidlo v kolóne, a to pustiť kolónu každých 10 minút pred seba.

Ako sa bude vykonávať kontrola dodržiavania bezpečného odstupu?
Na základe skúsenosti zo zahraničia je jedinou reálnou kontrolou druhá kamera umiestnená na vozidle, ktorá zaberá priestor po pravej strane vozidla. V prípade cyklistov to bude kamera na prilbe cyklistu alebo tele bicykla. Takúto kameru som si všimol na autobusoch MHD v Bratislave, jej pôvodný účel je kontrola bezpečnosti nastupovania a vystupovania cestujúcich, teraz bude dohliadať aj na bočnú vzdialenosť medzi vozidlom a cyklistom.

Čo ostatné príčiny kolízii a nehôd cyklistov a chodcov?
Aktuálne návrhy v parlamente sa nimi nezaoberajú.

Záver:
Oba návrhy, ktoré sú v parlamente považujem za návrhy šité horúcou ihlou i keď s dobrým úmyslom, ktoré v prípade schválenia bude potrebné po krátkom čase novelizovať.

Jozef Drahovský

Jozef Drahovský

Bloger 
Populárny bloger
 • Počet článkov:  1 220
 •  | 
 • Páči sa:  769x

Venujem sa analýzam v doprave a vývoju v oblasti informačných technológií. Zoznam autorových rubrík:  DopravaRôzneZoznam článkov

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

288 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťZatvoriť reklamu