Krasňany a výhovorky na dopravné značenie pre parkovanie

Písmo: A- | A+

Krasňany v Bratislave v rámci parkovacej politiky robia vodorovné dopravné značenie. Súčasne hneď vznikli otázky ohľadom účelnosti tohto dopravného značenia.

Mesto:
Mesto sa nechalo počuť, že musí byť vyznačené každé jednotlivé parkovacie miesto, že sa nesmú vyznačiť parkovacie pruhy. Taktiež, že sa musia vyznačiť bielou a nie modrou farbou, ako napríklad v Petržalke.

Ľudia:
Napísalo mi niekoľko čitateľov, že pred domom pozdĺžne bez problémov parkovalo 8 vozidiel a teraz po vyznačení zaparkuje len 6 a nerozumejú prečo sa tak deje.

Moja reakcia:
Odpovedal som im, že práve na to slúži vyznačovanie parkovacích pruhov. Keď sa vyznačuje kolmé státie, vtedy je vhodné vyznačiť každý parkovací box, ale keď je len krátky úsek pre pozdĺžne státie, tak tam je zase vhodné využiť parkovací pás. Navyše na vyznačenie plateného státia sa používa modrá farba. Je to preto, aby vodič hneď vedel, že musí splniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z dopravného značenia. Podľa informácií zo susednej CZ, práve používanie modrej farby znížilo počet prehliadnutí spoplatnenia a tým aj množstvo uložených pokút.

Informácia z projektu:
Následne som dostal informáciu, že Krasňany musia vyznačiť každý parkovací box a nesmú použiť vyznačenie parkovacích pruhov a použiť smú len bielu a nie modrú farbu, lebo tak rozhodol Krajský dopravný inšpektorát.

Krajský dopravný inšpektorát - KDI:
Predchádzajúca informácia sa mi nepozdávala. Preto som oslovil Krajský dopravný inšpektorát, z otázkou aký bol dôvod na takéto rozhodnutie. Odpoveď KDI prekvapí mnohých:

KDI Schválil „Pilotný projekt parkovacej politiky v MČ Bratislava – Rača, časť Krasňany“. presne tak ako ho navrhol autorizovaný projektant. Nemenil spôsob realizácie parkovacie miesta (boxy) – parkovací pruh, prevedenie vodorovnej značky bielej – modrej farby.

Čo to znamená?
Projektanti dopravného značenia majú v rámci existujúcich predpisov veľké možnosti riešenia dopravnej situácie a dopravného značenia. Presne tak isto ako napríklad projektanti budov. Niektorí v rámci tých istých predpisov navrhujú dizajnovo zaujímavé, funkčné budovy kde sa dobre pracuje a býva. Majú vyriešené parkovanie aj pre návštevy a zásobovanie a tak ďalej. Naproti tomu iní projektanti v rámci tých istých predpisov navrhnú také budovy, ktoré nezaujmú, majú problém zo všetkým možným a zohnať do nich nájomcov, alebo ich predať, je takmer nemožné.

Dobrí a zlí dopravní projektanti:
Dobrý dopravný projektant si najprv pochodí peši aj autom miesta, ktoré ide riešiť. Zistí aká je tam doprava ako sa parkuje, spraví si prieskum medzi ľuďmi na mieste, až potom navrhuje ako parametre zachovať alebo vylepšiť. Zlý dopravný projektant robí návrhy spravidla od stola, bez znalosti súvislosti a aby to bolo pre neho čo najjednoduchšie. Ignoruje požiadavky miestnych a na všetko má výhovorku, napríklad inak sa nedá, lebo tak rozhodol KDI.


Záver pre mestá a obce:
Ak vám dopravný projektant tvrdí, že sa to dá len tak ako on navrhuje a žiadna iná verzia riešenia nemôže existovať a vy viete, že v iných mestách a štátoch to ide aj inak, tak je potrebné daného dopravného projektanta vymeniť.

Treba si uvedomiť, že parkovacia politika je služba pre domácich, návštevy a služby aby mali kde zaparkovať. Je samozrejmé, že zo službou sú spojené náklady a preto za službu treba platiť, ale cenu treba nastaviť primerane.

Domácim, ktorí platia podielové dane a dane z nehnuteľnosti je možné voči nominálnej cene poskytnúť zľavu. Napríklad aj vo forme zľavneného ročného lístka, ktorý sa nazýva rezidentská karta. Čo možné nie je, nie je možné iných voči nominálnej cene znevýhodniť, napríklad príplatkami alebo zákazmi.

Záver pre dopravných projektantov:
Dopravný projektanti nevyhovárajte sa na KDI a robte svoju prácu poriadne, tak aby obyvatelia, návštevníci a služby mohli plnohodnotne fungovať na danom území. Aby dopravné značenie bolo na prvý pohľad zrozumiteľné, jednoznačné a efektívne využívalo dostupné zdroje.

Aktualita na záver - stretnutie:
Značenie parkovacej zóny Krasňany - stretnutie s obyvateľkami a obyvateľmi

Dátum a čas: 14.7.2021 17:30 Streda
Usporiadateľ: Bratislava - hlavné mesto SR, Stará jedáleň a Matúš Vallo má rád Bratislavu
Miesto: Stará jedáleň http://www.starajedalen.sk/

Url na Facebook:
https://www.facebook.com/events/529850418434835/
https://www.facebook.com/Bratislava.sk
https://www.facebook.com/starajedalen
https://www.facebook.com/vallo.primator

Skryť Zatvoriť reklamu