Objektívna zodpovednosť a jej zmeny od 1.5.2021

Písmo: A- | A+

Doteraz objektívnu zodpovednosť mohol využívať len štát, pričom výťažok z pokút išiel štátu. Od 1.5.2021 môže objektívnu zodpovednosť využívať aj obec, pričom výťažok z pokút je príjmom obce. Pribudli aj iné zmeny.

Objektívna zodpovednosť funguje na Slovensku už viac rokov, ale s rozpačitým výsledkom. Je síce pre štát zisková, ale nevykazuje adekvátny prínos k bezpečnosti a plynulosti dopravy ako by mohla.

Za štát zaznamenáva priestupky polícia, respektíve zariadenie, ktoré vlastní alebo využíva. Za obec zaznamenáva priestupky Mestská polícia, respektíve zariadenia, ktoré vlastní alebo využíva

Najväčší rozdiel medzi Slovenskom a zahraničím pri objektívnej zodpovednosti je doba, ktorá uplynie od spáchania priestupku po oznámenie priestupku vodičovi.

V zahraničí sú tieto systémy väčšinou plno automatické. Ak v jeden deň spravíte priestupok, tak na ďalší pracovný deň dostanete vyrozumenie o pokute. Systém zaznamená priestupok, nájde podľa EČV vlastníka vozidla a elektronickou alebo hybridnou poštou odošle pokutu. Pritom sazobník pokút je citlivo nastavený. Iná pokuta je keď vojdete do križovatky v prvej desatine sekundy červeného signálu a iná keď v strede červeného signálu.

Práve krátky čas medzi priestupkom a doručeným pokuty je rozhodujúci pre výchovu vodiča, ktorý má možnosť korigovať svoje správanie.

Na Slovensku je v procese tohto systému človek, ktorý manuálne prepisuje údaje. Preto je bežné, že pokuta príde aj po dvoch rokoch. Vtedy už ani auto nemusí existovať, ani nikto si nepamätá kto ho mal požičané. Ak sa aj vie kto s autom jazdil, tak on si už na predmetnú situáciu nepamätá. Preto dotknuté osoby považujú tento inštitút za šikanu a nie za výchovný prostriedok.


Podľa zákona 8/2009 Z. z. § 6a je na Slovensku možné cez objektívnu zodpovednosť pokutovať nasledujúce priestupky:

 • zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

 • rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3,

 • povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,

 • zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

 • zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

 • prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,

 • najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51,

 • zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

 • zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4,

 • povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou (ďalej len „zvláštne výstražné znamenie“) pri plnení špeciálnych úloh (ďalej len „vozidlo s právom prednostnej jazdy“), a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd podľa § 40 ods. 8,

 • povinnosť vytvoriť voľný priestor na prejazd vozidiel (ďalej len „záchranárska ulička“) podľa § 10 ods. 11 alebo zákaz jazdy v záchranárskej uličke podľa § 10 ods. 11.

Právomoci obecnej polície nie sú totožné s políciou. Takže nie za všetky priestupky môže prísť pokuta od obecnej polície. Obecná polícia má mať na starosti predovšetkým statickú dopravu. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak budem dnes 25.5.2021 od 18:30 online a môžete sa pýtať.

https://www.facebook.com/events/607314470228771

Skryť Zatvoriť reklamu