Dnes sexuálna výchova, zajtra evolúcia, pozajtra...

Písmo: A- | A+

Počas februárového referenda sa vášnivo diskutovalo aj o sexuálnej výchove na školách. Veľa učiteľov ale aj rodičov si jej „zákaz“ nevedelo predstaviť v praxi. Netrvalo to ani tak dlho a poslanci Jurinová, Matovič a Vašečka prišli s riešením. Predložili novelu školského zákona, podľa ktorej: „Ak vyučovanie v škole obsahuje sexuálne správanie alebo poznatky o eutanázii, nemôže sa ho žiak zúčastniť, ak s obsahom takéhoto vyučovania rodič alebo žiak vyslovil vopred informovaný nesúhlas.“

A poslanci išli ešte ďalej: „Ak počas výchovno-vzdelávacieho programu by malo v rámci vyučovacieho času alebo po vyučovacom čase dôjsť k vyučovaniu alebo prednášaniu obsahujúcemu sexuálne správanie alebo poznatky o eutanázii, nemôže sa ho žiak zúčastniť, ak s obsahom takéhoto vyučovania alebo prednášky rodič žiak vyslovil vopred informovaný nesúhlas.“

Takže, vážení rodičia, ak máte obavy, že by v rámci vyučovacieho času ale aj mimo vyučovacieho času, teda napríklad cez prestávku, mohlo dôjsť vaše dieťa v škole do kontaktu s informáciami o sexuálne výchove alebo eutanázii, napíšte informovaný nesúhlas a vaše dieťa nemusí chodiť do školy vôbec. Pretože riziko, že sa takáto informácia v škole vyskytne je každý deň pomerne vysoké. A nemusíte sa báť neospravedlnených hodín. Zákonodarcovia mysleli aj na to: „Odmietnutie účasti žiaka z dôvodu nesúhlasu rodiča, alebo žiaka s vyučovaním alebo prednášaním za uvoľnenie z výchovy a vzdelávania bez náhrady.“  Žeby si tie nesúhlasy začali pásať samotní žiaci ?

To najzábavnejšie ešte len príde. Vážení učitelia, čo poviete na toto: „Riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ je povinný aspoň tri pracovné dni pred vyučovaním alebo prednášaním s obsahom o sexuálnom správaní alebo eutanázii o tom informovať rodiča“

Takže pozor, vážení učitelia, žiadne nepripravené a tri dni dopredu neohlásené debaty so študentmi na „zakázané“ témy. Sú veci, o ktorých sa v škole nehovorí. Nepripomína vám to isté obdobie našej nedávnej histórie?

Nebude to jednoduché, dodržať tie tri dni. Veď napríklad, nikto dopredu nevedel, že víťazom Eurovízie v roku 2014 sa stane rakúsky transvestita. Keby takýto zákon už platil, a žiaci by sa na hudobnej výchove učiteľky spýtali, čo je to transvestita, musela by odmietnuť odpovedať. Mohla by im napríklad odpovedať: „Pozrite si to doma na internete, ale doma, nie v škole! Ja teraz napíšem list vašim rodičom a komu to rodičia dovolia, s tými sa o tri dni môžem porozprávať.“

Ale má to pre učiteľov aj svetlé stránky. Napríklad taký učiteľ biológie: napíše rodičom list, že na budúci týždeň sa bude preberať sexuálne správanie žiab. Je celkom možné, že na hodinu nikto nepríde a učiteľ má platené voľno.

Zdá sa Vám že preháňam? Tieto absurdné príklady sú podľa mňa adekvátne k absurdnému návrhu poslancov.

V každom prípade je dobré, ak sa rodičia zaujímajú o to, čo sa dieťa vlastne v škole učí a diskutujú s ním o tom. A nielen o sexuálnej výchove. Ale predstavme si školu, kde by si rodičia mohli diktovať, čo sa ich deti budú učiť. Prvý rodič by nesúhlasil, aby sa na hodine biológie preberala evolúcia, ďalší by bol zásadne proti tomu, aby sa na dejepise spomínal Slovenský štát, iní by z hudobnej výchovy chceli vyškrtnúť Wagnera atď.

Takže, páni poslanci, prečo práve sexuálne výchova a eutanázia? Prečo nie aj interupcie a evolúcia?

Skryť Zatvoriť reklamu