Minister Čaplovič nás ťahá do analógovej doby

Písmo: A- | A+

Do slovenských škôl poputuje 22-tisíc tabletov. „Cieľom projektu je aj prepojenie školského vzdelávania s domácou prípravou žiakov za účasti rodičov, a to sprístupnením digitálneho vzdelávacieho obsahu a ďalších digitálnych pomôcok i materiálov,“ hovorí minister školstva Dušan Čaplovič. Celková cena za predmet zmluvy bola stanovená na takmer 48 miliónov eur. Nie je to prvý projekt zameraný na digitalizáciu. V marci ministerstvo školstva podpísalo projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“. Jedným z cieľov projektu je obstaranie minimálne 30 000 digitálnych vzdelávacích objektov pre jedenásť všeobecno-vzdelávacích predmetov. Cena je takmer 27 miliónov eur. Ešte na sklonku roku 2012 kúpil Dušan Čaplovič učiteľom darček na Vianoce za takmer 6 miliónov eur – Planétu vedomostí. Planétu tvorí učivo z piatich predmetov a skladá sa z viac ako 30-tisíc vzdelávacích materiálov a viac ako tisícky interaktívnych lekcií. Zdá sa, že cena za digitalizáciu z roka na rok stúpa a stúpa...

Čo má ale „planéta nevedomosti“ (takto pre veľké množstvo chýb nazývajú niektorí učitelia Planétu vedomostí) spoločné s nákupom 22 tisíc tabletov? Pozrime sa priamo do zmluvy, pod ktorou je podpis Dušana Čaploviča: „Z dôvodu technickej nekompatibility obsahu Planéty vedomostí pre používanie na tabletoch je potrebné tento obsah prispôsobiť. Obsah Planéty vedomostí je vyrobený v technológii Adobe Flash. Táto technológia je vo všeobecnosti minimálne podporovanou, náročne a technicky nevýhodne použiteľnou pre prácu na tabletoch. Z tohto dôvodu je potrebné pristúpiť ku konverzii a prispôsobeniu digitálneho vzdelávacieho obsahu a zabezpečiť jeho prehrávanie na tabletoch.“ Alebo: „Používateľské rozhranie pre prehliadanie a interakciu s obsahom Planéty vedomostí je navrhnuté pre používateľov osobných počítačov pomocou klávesnice a počítačovej myši. Dotykové zariadenia však vyžadujú iný prístup ako k ovládaniu a to pomocou pohybov a gest, tak aj pri zobrazení na menšej a inak organizovanej obrazovke. Pre používanie digitálneho vzdelávacieho obsahu z Planéty vedomostí na tabletoch je preto žiaduce navrhnúť a vytvoriť používateľské rozhranie s ohľadom na dotykový spôsob ovládania, ktorý je pre tablety prirodzený.“ Na inom mieste zmluvy sa píše: „Vzdelávací portál (myslí sa tým Planéta vedomostí) obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov. Vzdelávacie materiály sú vyvinuté pre použitie na počítačoch s najpoužívanejšími operačnými systémami (Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,Windows 7, Mac OS X 10 a Linux) prostredníctvom odporúčaných prehliadačov(Internet Explorer 9, Google Chrome, Firefox 16.0.2, Opera 10, Safari 4). Cieľom konverzie bude konvertovať 250 vybraných lekcií digitálnych vzdelávacích materiálov na využívanie vo vzdelávacom procese prostredníctvom tabletov. Zoznam najžiadanejších lekcií bude dodávateľovi poskytnutý ministerstvom. Úlohou dodávateľa bude konvertovať vzdelávací obsah do technického riešenia umožňujúceho jeho využívanie na najpoužívanejších platformách tabletov.“ Cena za konverziu digitálneho obsahu pre tablety je 3 471 750 €. Áno, takmer tri a pol milióna eur za konverziu 250 vybraných lekcií. Tak si to teda zhrňme: Najskôr Dušan Čaplovič kúpil učiteľom Planétu vedomostí za takmer 6 miliónov eur. Učitelia, ktorí majú k dispozícii bežný, štandardný PC alebo notebook tak môžu používať 30 000 vzdelávacích materiálov. Na dodaných tabletoch budú môcť používať len 250 vybraných lekcií, ktoré vyberie ministerstvo. Ale z dôvodu technickej nekompatibility obsahu Planéty vedomostí pre používanie na tabletoch je potrebné tento obsah ešte prispôsobiť a za to zaplatiť ďalších takmer tri a pol milióna eur. To, že je Dušan Čaplovič zlý hospodár a že investuje viac do techniky ako do učiteľov, je zlé. Ale nie je to jeho najväčšia chyba. Jeho najväčší problém je v tom, že sa nedokáže pozerať na problémy slovenského školstva zo strany učiteľov, rodičov a žiakov. Sleduje a háji záujmy svojho politického ,,bossa“ a rôznych záujmových skupín. Keby mu záležalo na učiteľoch, rodičoch a žiakoch, tak by nerobil takéto rozhodnutia: - zakázal niektorým žiakom hlásiť sa na gymnáziá (priemer známok do 2,0) - prikázal, čo sa má učiť v ktorom ročníku - zakázal nahradiť maturitu certifikátom z medzinárodných škôl - obmedzuje slobodnú voľbu rodičov medzi školami verejnými, cirkevnými a súkromnými – chce obmedziť financovanie súkromných škôl - zakázal prvákom šlabikár – stiahol z učebnice text o Žigmundovi, čím vyjadril nedôveru učiteľovi a vyslal signál, že učiteľ nemá byť pedagóg, ale len slepý recitátor obsahu učebníc - obmedzil nezávislosť cirkevných a súkromných stredných škôl – samosprávy im môžu zakázať prijímať nových žiakov - obmedzil deťom prístup k voľnočasovým aktivitám – zmenou spôsobu financovania CVČ niektoré CVČ zanikli - obmedzuje pružný pracovný trh – blokuje presun žiakov z neefektívnych do perspektívnych odborov tým, že udržiava a dokonca zvyšuje normatívy v odboroch, ktorých absolventi nemajú vyhliadky na úspešnú budúcnosť. Digitalizácia je veľkou témou Dušana Čaploviča. Týmito svojimi príkazmi, zákazmi a obmedzeniami nás ale všetkých vracia späť do analógovej doby minulého storočia.
Skryť Zatvoriť reklamu