Ostrovy negatívnej deviácie alebo od čoho závisí kvalita školy

Písmo: A- | A+

Minulý týždeň prebehla médiami správa, ktorá mňa osobne zaujala, ale všeobecne nemala takmer žiadny ohlas. Na Slovensku hrozí vznik ostrovov, kde sa zlé vzdelanie dedí. http://biztweet.eu/site/viewBlog/143/?na-slovensku-hrozi-vznik-ostrovov-kde-sa-zle-vzdelanie-dedi- Autor poukazuje na existujúcu závislosť kvality škôl od miery dlhodobej nezamestnanosti s výsledkom, ktorý asi málokoho prekvapí – „čím vyššia dlhodobá nezamestnanosť, tým nižšia kvalita základných škôl.“

Čo je ale zaujímavé, na Slovensku je nemálo okresov, kde je síce vysoká nezamestnanosť, no úroveň škôl je nadpriemerná. Rovnako tak existujú aj okresy, kde je veľmi nízka miera nezamestnanosti, no výsledky škôl sú hlboko pod slovenským priemerom. Ako to teda je? Od čoho závisí kvalita školy? Nespochybňujem vplyv dlhodobej nezamestnanosti v regióne na kvalitu školy. Ale kvalitu školy môžeme posudzovať v rôznych oblastiach. Či už je to kvalita riadenia, kvalita vzdelávacieho programu, priestorové a materiálno-technické podmienky, klíma školy alebo výsledky. Kvalita školy podľa mňa stojí a padá na kvalite procesu výučby. A tú ovplyvňuje predovšetkým učiteľ. Kvalita školy teda nemôže presiahnuť kvalitu učiteľa.

Ak sa teda stotožníme s autorom v tom, že je potrebné investovať ďalšie zdroje do školstva ( „Takéto investície budú mať oveľa vyšší multiplikačný efekt než súčasné tzv. investičné stimuly.“), rovnako ako so záverom jeho komentára: „Bez výrazného zvýšenia kvality tých slabých (škôl) sa nikam nepohneme pri riešení problému dlhodobej nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia.“, čo to teda znamená? Investovať treba predovšetkým do učiteľov! Odporúčam preto nášmu mladému tímu na ministerstve školstva aby svoju energiu, schopnosti a skúsenosti (v tejto oblasti ich majú vzhľadom na svoj mladý vek relatívne veľa) sústredil na presmerovanie zdrojov so štrukturálnych fondov EU do ľudských zdrojov. Ľudovo povedané – na platy učiteľov. A tým, ktorí ani nedočítajú tento blog do konca a okamžite to vyhlásia za nemožné odkazujem: „Prosíme tých, ktorí tvrdia, že sa niečo nedá, aby nezdržiavali tých, ktorí to už robia.“

Skryť Zatvoriť reklamu