Prečo (ne)testovať.

Písmo: A- | A+

Hneď na úvod chcem upozorniť hlavne tých, čo čítajú len tituly – tento blog nie je o „premiérovej atómovej zbrani proti hnusobe.“.

Ministerstvo školstva zrušilo Testovanie 5 a posunulo Testovanie 9. Odôvodnenie zrušenia Testovania 5, ktoré sa malo uskutočniť 19.mája 2021: „Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt.“

 Aké sú teda ciele Testovania 5: „získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy po mimoriadnom období prerušeného vyučovania v čase epidémie COVID-19, poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.“

 V reportáži RSTV o zrušení Testovanie 5 zaznela aj veta: „riaditelia škôl sa zhodujú, že Testovanie 5 piatakom chýbať nebude, jeho výsledky sa totiž nezohľadňujú pri prijímacom konaní na osemročné gymnáziá.“

 Mám pocit, že minister sa skôr riadil názorom spomínaných riaditeľov ako snahou naplniť ciele Testovanie 5. Veď, keď je možné presunúť Testovanie 9, prečo nie Testovanie 5? A viete aké sú ciele Testovania 9, ktoré sa uskutoční? Nájdite rozdiel - ciele Testovania 9: „získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.“ Rovnaký cieľ sa v deviatom ročníku podarí naplniť a v piatom nie?

 Kedy, ak nie v tomto školskom roku potrebujeme objektívnu spätnú väzbu o tom, ako sa prejavilo distančné vzdelávanie na výkone žiakov? Kto chce dobre riadiť, musí:

  1. mať k dispozícii čerstvé a relevantné údaje

  2. vedieť ich správne vyhodnotiť

  3. následne prijať profesionálne rozhodnutie.

Minister sa dobrovoľne (?) vzdal významnej časti relevantných údajov.

 Ak budeme stále uviaznutí v minulom storočí a chápať testovanie ako kontrolu učenia žiakov (či žiaci vedia, rozumejú?), namiesto toho aby sme testovanie chápali ako podporu žiakovho učenia (čo žiaci vedia, čomu rozumejú, čo môžu urobiť?), tak sa nikam neposunieme.

 Cieľom Testovanie 5, keďže je načasované v priebehu vzdelávacej etapy, by nemalo byť zmerať výkon žiaka na konci procesu, zhrnúť dosiahnuté výkony, porovnať výkony žiakov medzi sebou, ale identifikovať vzdelávacie potreby žiakov a prispôsobiť tomuto zisteniu výučbu. Cieľom tohto testovania by malo byť: zamerať sa na to, čo bude nasledovať a nie na to, čo bolo. Mal by to byť pohľad cez čelné sklo a nie pohľad do spätného zrkadla. Preto by sa malo uskutočniť.

 Naopak, cieľom Testovanie 9, keďže sa uskutočňuje na konci jednej vzdelávacej etapy, by malo byť: zmerať výkon žiaka na konci procesu, zhrnúť dosiahnuté výkony, porovnať výkony žiakov medzi sebou a prípadne výsledky testovania použiť ako jedno z viacerých kritérií pri prijímaní na stredné školy. Keďže je to test externý, jeho objektivita by mala byť vyššia ako dávať na jednu úroveň známku z Matematiky z „výberovej“ ZŠ v Bratislave so známkou z Matematiky zo ZŠ v Hornej Dolnej (pri všetkej úcte k Hornej Dolnej). Minister však posunul Testovanie 9 až za termín prijímačiek na stredné školy. Zámer? Aký?

Skryť Zatvoriť reklamu