Situácie si vynucujú riešenia, Matovič si vynucuje situácie

Písmo: A- | A+

Ak by sa to už nebodaj schyľovalo ku finále, cieľovú pásku posunie za nedohľadnú zákrutu a my nevieme, kedy bude vlastne koniec a za akých podmienok.

„Rozhovor“ o riešeniach vládnej krízy, ktorý poskytla poslankyňa a volebná líderka Šofranko, je len iná verzia trápneho nemlčania vo výťahu, kedy téma počasia zachraňuje fakt, že cestu na najvyššie poschodie zdieľajú úplne cudzí ľudia. To už je potom vhodnejšie mlčať, nakoľko je viac ako zjavné, že finálny plán riešenia nemá ani samotný Matovič a všetko sa nesie v rovine improvizácie šokantných nápadov a intuícií ešte premiéra.

Ak by sme lietali do vesmíru, ak by more siahalo až ku Gabčíkovu, zriadenie zbrusu nového úradu podpredsedu vlády pre koordináciu slovenskej flotily by zmysel malo. My však lietame iba z jedného škandálu do druhého a aj keď ich nosnou témou je korupcia, tak práve na potieranie korupcie je špecializovaný úrad na pôde vlády tou najnevhodnejšou inštitúciou.

Štatút úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, vymedzuje § 1 aaa Zákona 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Tri body a tri písmená tohto paragrafu, spolu s ďalšími paragrafmi zákona, slovo vymedzuje menia na neobmedzuje. Podpredseda vlády totižto de facto môže zasahovať do procesu ľubovoľného ministerstva, môže si vytvárať ľubovoľný počet poradných orgánov, komisií a skupín, môže skúmať čokoľvek čo označí za pole svojej pôsobnosti. Napríklad takto:

§ 1 aaa, (1) b): zabezpečuje posúdenie interných analytických a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, subjektmi v pôsobnosti ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnymi orgánmi podriadenými vláde a ich právnickými osobami a právnickými osobami zriadenými zákonom, ktoré nie sú orgánom verejnej moci z hľadiska ich efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti,

V inom materiály https://www.vlada.gov.sk/data/files/7989_statut_ppvl.pdf sa detailnejšie uvádza, čo všetko takýto úrad a osoba na jeho čele môže. Len skratkovite:

- plní aj ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda vlády Slovenskej republiky.

- môže vykonávať hĺbkovú analýzu, ktorej cieľom je zozbierať a analyzovať relevantné skutočnosti vrátane preverenia všetkých právnych vzťahov.

- pri plnení úloh podľa článku 3 sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy povinné poskytovať podpredsedovi vlády potrebnú súčinnosť a informácie.

- pri svojej činnosti využíva podpredseda vlády informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných inštitúcií.

- zmeny a doplnenia tohto štatútu schvaľuje vláda na návrh podpredsedu vlády.

Posledný odsek sa oplatí zopakovať a zvýrazniť: zmeny a doplnenie tohto štatútu schvaľuje vláda na návrh podpredsedu vlády. Ako spomenula pani Kolníková, takáto kreativita v spôsobe odchodu Igora Matoviča z úradu vlády nikomu nenapadla.

Nech nás nemýli skutočnosť, že takúto „kreativitu“ mal Matovič k dispozícii aj ako predseda vlády. Cez niektorého zo svojich („svojich“, ako by napísal P. Sch.) podpredsedov. Takto to bude mať cez svojho predsedu.

Potieranie korupcie je práca mravenčia, investigatívna, inovatívna, nekompromisná a nestranná. Postihovanie korupcie majú na starosti iné orgány, od priameho vplyvu vlády nezávislé orgány činné v trestnom konaní. Na tomto poli nemá podpredseda vlády čo orať. Siať ani žať.

Úplne iná pesnička to ale bude, ak podpredseda vlády pre potieranie korupcie a jeho suita „zavetrí“ podozrivý pach, ktorý by mohol byť (povážte mohol, ale musíme to preveriť) zárodkom korupčného správania sa. Na akejkoľvek úrovni a preto úrad bude mať prístup k akémukoľvek materiálu z daného rezortu. Tiež sa tešíte na tieto nové situácie? Že ste si ich doteraz nevedeli predstaviť? Nevadí, on sa už niekto nájde, aby ich pre vás a seba vytvoril. Len si predstavte Igora Matoviča, ktorý o výrobe a distribúcii tlačovín zameraných na spoplatnenú inzerciu čo to vie a s mikrofónom pod košeľou sa vyberie za potencionálnym koaličným partnerom Radoslavom Procházkom s ponukou, ktorá sa neodmieta. Mafia to nerobí inakšie.

Skryť Zatvoriť reklamu