"Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ"?

Písmo: A- | A+

Klamstvá a podvody síce k pokoju v duši nevedú, ale dokazujú, že aj v našom priestore môže ísť malým ľuďom  o veľké víťazstvá. Každý má svoju pravdu zavrávajú malí, a nechávame víťaziť ich šialené vízie. Málo vieme, málo čítame,

Dnes, keď sa v krajinke tvárime, že sme vlastne samí veriaci kresťania, a chcene zabúdame na tých, ktorí veria v iného boha, alebo sú ateisti, sa zdá, že je všetko v poriadku. Len nevidieť rozdiel medzi niektorými takzvanými veriacimi vladármi súčasnosti a tam tými "našimi" čo sme im ani na meno nevedeli prísť. Tak veľmi sme sa ich chceli zbaviť, že sme v čase volieb prestali myslieť. Ak tento stav potrvá dlho, vráti sa, vďaka voličom, staronová vládnúca strana.

Pred dvadsiatimi rokmi vydala Práca, vydavateľstvo a nakladateľstvo odborov na Slovensku, istý druh reportáže o strašnej smrti, ku ktorej došlo po rekonštrukcii najslávnejšieho procesu v dejinách ľudstva - proces s Ježišom Kristom.

Na neľahkú úlohu sa podujal francúzsky historik Jean Imbert a dvakrát treba podčiarknuť, že ním zrekonštruovaný proces s Ježišom Kristom svojím polemickým ladením zaujme čitateľa bez ohľadu na svetonázor.

Po dopísaní knihy v Paríži v roku 1980 v úvode pán Imbert okrem iného píše: Pre stámilióny našich súčasníkov je Ježiš nielen človek, ale Syn Boží, zatiaľ, čo pre iných je jednoducho výnimočná osobnosť, prorok, ktorého úspech podnietil vznik nového náboženstva...

Táto štúdia sa zámerne obmedzí na technické aspekty procesu, a ponechá bokom teologickú oblasť.Našim želaním je predostrieť veriacim i neveriacim niekoľko úvah založených na objektívnej analýze, ako sa to robí pri skúmaní ktoréhokoľvek iného súdneho procesu. Napokon, nebol vari rozsudok nad Ježišom nazvaný "Dreyfusovou aférou spred dvoch tisícročí?

Počas svojich strastiplných dejín bol židovský ľud často vystavený prenasledovaniu a medzi mnohými dôvodmi,ospravedlňujúcimi nenávisť voči Židom sa ako leitmotív opakuje ich zodpovednosť za udalosti, ktoré viedli ku Kristovej smrti.

Bez zneváženia našich záverov však možno už teraz vyhlásiť, že židovský ľud nenesie väčšiu zodpovednosť za smrť Krista než Angličania za upálenie Jany z Arku aebo Francúzi za popravu vojvodu d´ Enghien...Aký úžitok mali Aténčania z toho, že spôsobili Sokratovu smrť...? Alebo Samniti z toho, že upálili Pytagora...?

Pokračovanie v sobotu.

Skryť Zatvoriť reklamu