Prečo je tu referendum o rodine?

Písmo: A- | A+

Môžeme si robiť čo chceme? Vieme ovplyvniť správanie ľudí, zvierat, alebo dokonca prirodzených zákonov prírody? Alebo to iba chceme, aby všetko bolo tak ako si to predstavujeme?

Budem sa snažiť byť nestranný a objektívny, lebo ide o veľmi citlivú tému. Myslím si, že nie je správne, aby sa referendum chápalo alebo malo chápať, ako politický boj, medzi Alianciou za rodinu a LGBT komunitou. Považujem za nesprávne, ak sa mobilizujú ľudia a voliči v kostoloch, vo vyhláseniach KBS (Konferencia Biskupov Slovenska), je nesprávne ak sa angažujú politické strany.

Referendum by malo byť predovšetkým, o slobodnom vyjadrení, alebo aj nevyjadranení, nesúhlasom o otázkach a postojoch k takým vážnym a citlivým témam, akými sú manželstvo, partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia, adopcia detí .... 

Všetci ľudia (nie len v západnej civilizácii) majú mať rovnaké práva, povinnosti, vytvorené rovnaké podmienky. Základné ľudské práva sú u nás garantované Ústavou, vďaka tomu, že sme pristúpili k Medzinárodnému dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Z tohto pohľadu, ľudia rovnakého pohlavia majú, alebo nemajú právo na manželstvo a uzatváranie manželstva? Majú právo na rovnaké postavenie alebo nie?

Existujú však aj prirodzené zákony prírody. Tak, ako vtáci vedia, že majú na zimu odletieť do južných krajín, aby nezamrzli, tak ako včely vedia, že musia mať dostatok medu na prezimovanie, tak ako v zime nie je 40 stupňov nad nulou (iba plus 20), nie je ani prirodzené a normálne počať potomka medzi pármi rovnakého pohlavia, tak v živočíšnej ríši ako ani medzi ľuďmi. Priridzené zákony prírody existujú a sú prítomné z nejakého dôvodu, ktorý má svoje opodstatnenie a ľudia by nemali tieto zákonitosti meniť. Mám ny mysli napr. genetické inžinierstvo, klonovanie, za určitých skutočností aj asistovaná reprodukcia, mimochodom aj tých plus 20 stupňov v zime je výsledok ľudského ovplyvňovania týchto prirodzených zákonov. Je prirodzené a normálne, aby ľudia rovnakého pohlavia mali dieľa? Aby dieťa vychovávali? Priridzené zákony prírody dávajú odpoveď, že nie, lebo to nie je priridzené a normálne. Upozorňujem, že tu ide predovšetkým o práva detí, nie o práva ich biologických alebo adoptívnych rodičov. Existujú štúdie, ktoré odpovedia na otázku, ako bude dieťa vnímať výchovu svojich adoptívnych rodičov rovnakého pohlavia? Aký to bude mať na dieťa vplyv na jeho psychicky vývoj? Bude to dieťa považovať za niečo normálne a prirodzené? 

Je rozdiel medzi manželstvom a rodinou. Je rozdiel rozhodovať o právach manželstva, rodiny a o právach detí. Či už pôjdete alebo nepôjdete k referendu, zvážte všetky pre a proti. Ale najmä zvažujte o právach, posatvení a podmienkach detí, ktoré nevedia vyjadriť svoj názor a rozhodujeme o nich. 

Skryť Zatvoriť reklamu