Transparentnosť Jazera – kto má pravdu? Transparency alebo starostka?

Nedávno bol aktualizovaný rebríček transparentnosti samospráv zostavený Transparency International Slovensko.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Mestská časť Košice - Nad jazerom skončila na nelichotivom 97. mieste zo 100 hodnotených samospráv, teda ako jedno z najmenej transparentných oproti iným samosprávam. Mala sa teda zhoršiť ešte o 7 pozícii oproti roku 2014. Viď: http://samosprava.transparency.sk/rankings/cities

Starostka Jazera Lenka Kovačevičová mala povedať, že keď sa dozvedela o poklese jej mestskej časti v rebríčku transparentnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, bola v šoku - „Musela som to nejaký deň rozdýchať, keďže od môjho nástupu sme zaviedli desiatky opatrení“. Menovala zverejňovanie rozpočtu, záverečných účtov, výročných správ, zmlúv či obstarávanie všetkých tovarov a služieb cez elektronické trhovisko. Podľa nej mohlo dôjsť aj k omylu a Transparency niektoré informácie nenašla, lebo mestská časť má spustenú okrem novej ešte aj starú webstránku. (zdroj: http://kosicednes.sk/dennik/clanky/vysvetlenie-od-transparency-chce-aj-jazero-tahanovce/ )

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Rozhodol som sa preto predmetný rebríček preskúmať a zistiť, kto má v tejto veci pravdu a ako na tom skutočne Jazero je.

Naozaj pri preverovaní zo strany Transparency došlo k viacerým hodnoteniam, ktoré mali podľa môjho názoru byť vyhodnotené v prospech Jazera. Konkrétne ide o nasledovné nedostatky:

I.1. Poskytujete verejnosti materiály na rokovanie MsZ minimálne 2 dni vopred na webstránke mesta? (0,5 b.)

Podľa mňa áno, viď link tu: http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=7093Jazeru by sa teda malo pripočítať 0,5 b.

I.2. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív materiálov na rokovania MsZ za min. 2 roky? (2 b.)

SkryťVypnúť reklamu

Podľa Transparency čiastočne len od marca 2015, podľa môjho názoru na novej stránke to síce priamo nie je, ale v kombinácii so starou to tak je. Jazeru by sa mal pripočítať 1 b.

I.4. Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa aj s archívom min. 2 roky? (0,5 b.)

Archív nemá 2 roky, keďže ide o novú webovú stránku, teda archív je od apríla 2015. Napriek tomu by som pripočítal 0,5 bodu Jazeru.

I.9. Sú na stránke samosprávy uvedené mená a kontaktné údaje mestských poslancov (email a/alebo číslo) a informácie v ktorom obvode boli zvolení? (2 b.)

Majú chýbať kontakty, ale ja som ich tam našiel. Sú pod textami o samotných poslancov. Neviem, či ich tam mestská časť doplnila až potom, ale osobne sa mi zdá, že tam boli aj v minulosti. Jazeru teda pripočítavam ďalší 1 bod do hodnotenia.

SkryťVypnúť reklamu

II.4. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí MsZ? (1 b.)

Ja som ich našiel, viď link: http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=721Pripočítam Jazeru 1 bod.

II.7. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí MsZ min. 2 roky spätne? (1 b.)

Áno je, viď link: http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=721, plus je potrebné zájsť na starú stránku. Dávam 1 bod navyše.

V.3. Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet za roky 2015, 2014, 2013? (1 b.)

Ja som ho našiel viď tu: http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=38591 bod pre Jazero navyše.

SkryťVypnúť reklamu

V.5. Sú na stránke samosprávy zverejnené rozpočty minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov - 2015, 2014, 2013? (0,5 b.)

Jazero získalo 0,25 bodu, keďže mal byť zverejnený len záverečný účet za rok 2013. Ak sa to skombinuje so starou stránkou, tak som ich našiel: http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=1010Pripočítavam 0,25 bodu pre Jazero.

Ako je teda v skutočnosti na tom Jazero? 

Dokopy by sa malo teda pripočítať 6,25 bodu. Jazero má v súčasnosti hodnotenie 33 % z 88 bodov. Ak k tomuto hodnoteniu pripočítam 6,25 bodu a prepočítam to na %, tak výsledok Jazera vychádza na 40,4 % (vychádzam z predpokladu, že hodnotenie v % vychádza z výpočtu – počet získaných bodov / počet hodnotených bodov). Pozícia Jazera by mala byť preto okolo 83. až 86. miesta zo 100, čo tiež nie je lichotivé postavenie, je to mierne zlepšenie oproti poslednému hodnoteniu z roku 2014, keď Jazero bolo hodnotené na 90. mieste.

Ešte pár poznámok

Je možné, že medzičasom niektoré nedostatky mestská časť odstránila a preto je moje hodnotenie oproti hodnoteniu Transparency v súčasnosti lepšie.

Niektoré kritéria neviem overiť a preto je možné, že mestská časť by dopadla ešte lepšie (nie však rádovo, ale o iba o zopár miest). Ak ma kontaktuje mestská časť na môj email: roman.frnco@gmail.com a preukáže mi, že ešte niektoré kritériá splnili a ja som to nezohľadnil, prepočítam postavenie Jazera nanovo.

Tiež je nutné povedať, že dalo by sa diskutovať o tom, či je naozaj nutné a potrebné, aby každá mestská časť vyhovela všetkým kritériám, ktoré kladie Transparency.

Za najväčšie nedostatky, ktoré vytýka Transparency, považujem nasledovné:

I.6. Sú na stránke samosprávy uvedené správy z kontrol hlavného kontrolóra? (1,5 b.)

II.5. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí komisií MsZ? (1 b.) (pozn. toto som naozaj nenašiel, pričom v minulosti boli zverejňované čiastočne) 

VI.1. Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo rozhoduje o pridelení dotácie zúčastniť verejnosť, a to bez predchádzajúceho schvaľovania členmi komisie? (2 b.)

VI.3. Sú na stránke zverejnené rozhodnutia samosprávy o pridelení dotácie/grantu (mimo uznesení MsZ)? (1,3 b.)

VI.4. Zverejňuje samospráva aj žiadateľov, ktorým dotácia/grant nebola pridelená? (0,2 b.)

VI.5. Sú na stránke zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým sa rozhodla samospráva prideliť dotáciu/grant? (1,5 b.)

VI.6. Je na stránke zverejnený archív rozhodnutí samosprávy o pridelení dotácie/grantu min. 2 roky spätne (mimo uznesení MsZ)? (1 b.)

I.7. Rýchlosť odpovede na žiadosť o informácie (9 b.) (pozn. získaná polovica bodov, 2 žiadosti mali byť zaslané v zákonnej lehote, predpokladám, že z 3.)

I.13. Zaslala samospráva informácie o počte infožiadostí a počte zamietnutých infožiadostí za rok 2015? (0,5 b.)

III.2. Nachádzajú sa výsledky verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy? (2,5 b.)

III.3. Nachádza sa archív oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne? (1 b.)

III.4. Nachádza sa archív výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke samosprávy min. 2 roky spätne? (1,5 b.)

IV.3. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené informácie o výsledku verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ)? (2 b.)

IV.4. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku? (2 b.)

IV.5. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív výsledkov verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 2 roky spätne (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ)? (1 b.)

Ďalšie vytýkané nedostatky zo strany Transparency:

I.11. Zaslala samospráva informácie o pracovnom programe primátora? (0,5 b.) 

I.12. Zverejňuje samospráva na internetovej stránke pracovný program primátora/starostu? (0,25 b.)

I.14. Zaslala samospráva informácie o počte, dôvodoch a riešení oznámení o nekalých praktikách na mestskom úrade a v jeho organizáciách? (0,5 b.)

II.2. Sú zasadnutia MsR verejné a verejnosť tak má prístup na zasadnutia bez nutnosti schvaľovania radou? (1,5 b.)

II.3. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami MsZ? (1,5 b.)

II.6. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo schôdzí MsR? (1 b.)

II.8. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí komisí MsZ min. 2 roky spätne? (1 b.)

II.9. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo schôdzí MsR min. 2 roky spätne? (1 b.)

II.12. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zvukové/video záznamy z rokovania MsZ min. 2 roky spätne? (2 b.)

II.13. Ponúka samospráva na internete nástroj/aplikáciu na verejné zaslanie a sledovanie odpovedí na sťažnosti/pripomienky občanov? (2 b.)

III.1. Nachádzajú sa oznámenia o verejnom obstarávaní na internetovej stránke samosprávy? (2 b.) (pozn. Niečo som našiel, ale nie je to asi úplno ono: http://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=1243)

IV.1. Použil MsÚ elektronické aukcie pri predajoch majetku aspoň raz od 1. januára 2015? (1,5 b.)

IV.6. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku min. 2 roky spätne? (1 b.)

IV.7. Sú na ofciálnej internetovej stránke zverejnené Zásady hospodárenia s majetkom? (0,5 b.)

V.6. Kvalita zverejňovania zmlúv na internete (8 b.) Jazero získalo 6 bodov.

V.7. Kvalita zverejňovania faktúr a objednávok na internete (3,5 b.) (pozn. Jazero získalo 2,63 boda).

V.8. Využíva samospráva nástroje participatívneho rozpočtovania a informuje o nich na internetovej stránke? (0,5 b.) (pozn. Na internetovej stránke som to ani ja nenašiel. Viem, že nejaké podobné pokusy rozdeliť sumu myslím, že po 3000 Eur mestská časť mala, ale nevidel som to zverejnené na webovej stránke, ale na plagátoch v rekreačnej časti. To však asi nemožno úplne považovať za nástroje participatívneho rozpočtovania participatívneho rozpočtovania.)

VI.2. Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? (1 b.) 

Roman Frnčo

Roman Frnčo

Bloger 
  • Počet článkov:  96
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Advokát pôsobiaci v Košiciach. Poslanec mestskej časti Košice - Nad jazerom.Ak by ste potrebovali právne služby, môžete využiť správu nižšie alebo zavolajte mi na 0905 650 150. Zoznam autorových rubrík:  Právo a politikaVieraRôzne

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
SkryťZatvoriť reklamu