Hmla nad Gabčíkovom

Písmo: A- | A+

Na úrade vlády budú dnes opätovne informovať o Gabčíkove. Tentoraz to bude komplexné a okrem postupu pri vypovedaní Zmluvy o jeho prevádzke sa páni ministri od predsedu vlády Roberta Fica, ktorý materiál predkladá, dozvedia aj ako to vlastne bolo s privatizáciou Slovenských elektrární.

Dokument visí od pondelka na stránke úradu vlády a na počudovanie, v porovnaní s rokovaním o Gabčíkove počas mimoriadnej schôdze spred viac ako mesiaca, tento nálepku s nápisom ”tajné” nemá. Napokon ani nemá mať prečo, rovnako ako tomu nemalo byť ani 9.3.2015. Text je napísaný polopatisticky, tak aby ho mohol pochopiť každý, viaceré fakty ale zahmlieva a samozrejme vyznieva v prospech postupu, ktorý zaujal štátny podnik Vodohospodárska výstavba. Pri jeho čítaní však udrie do očí opätovne niekoľko zvláštne prepojených termínov a okolností.

Tri želania

Tak napríklad Vodohospodárska výstavba na podnet vlády upozornila na porušovanie Zmluvy o prevádzke Gabčíkova už 28.8.2014. Stalo sa tak asi mesiac po prvej policajnej razii v Slovenských elektrárňach. V oznámení štátny podnik vyslovil tri želania a upozornil na to, že Slovenské elektrárne im od roku 2013 zmluvne dohodnuté sumy síce platia, ale iba s výhradou a navyše si doteraz vyplatené prostriedky žiadajú späť, ďalej že im nie je umožnené overiť si spôsob výpočtu priemernej ceny elektriny, a že generálna oprava turbín nie je odsúhlasená.

Platby s výhradou a nárokovanie si na vrátenie vyplatených peňazí je však legitímne a naozaj nárokovateľné, nakoľko Vodohospodárska výstavba si nesplnila dohodnutú povinnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu k vodohospodárskym objektom, ktoré nie sú v ich správe a Slovenské elektrárne im za ne platili.

Čo sa týka výpočtu sumy, pri tomto bode je uvedené, že vodohospodári údaje potrebné k výpočtu výnosov neúspešne žiadajú už od roku 2010, no elektrárne im toto do dnešného dňa neposkytli s vyjadrením, že všetky potrebné informácie už majú. Kde je v tomto prípade pravda? Tu je myslím riešenie najjednoduchšie - pozriem, vidím. Pripomína mi to vtip o dvoch policajtoch, ktorí idú po ulici a ten jeden ukazuje “pozri mŕtva vrana”. Druhý sa zahľadí na oblohu a odpovedá “kde?”.

Tretia výhrada bola následne predmetom mnohých diskusií a ako sa ukazuje, pravdepodobne bude aj hlavnou príčinou anexie vodného diela. Dôležité však až tak nebude KEDY?, ale KTO? A za KOĽKO? Opravy boli pritom riadne plánované o čom existujú nielen zápisy technických komisií, ale aj zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Slovenských elektrárni, zo dňa 21.11.2014, kde bol začiatok generálnej opravy oproti riadne plánovaným termínom prednostne presunutý už na prvý štvrťrok 2016.


Výpoveď na druhú

Ako vidno, o takéto chabé výhrady sa oprieť veľmi nedá, preto Vodohospodárska Výstavba Zmluvu o prevádzke vypovedala dňa 4.12.2014 bez udania dôvodu. Na základe takejto výpovede, by vodné dielo prešlo do správy štátneho podniku ku dňu najbližšieho výročia Zmluvy, teda 10.3.2015. Slovenským elektrárňam však automaticky vznikol nárok na nemalé odškodné.

A tu sa závity vládnych pánov museli poriadne pretočiť. Veď ako by asi ľuďom odprezentovali sumu niekoľko stoviek miliónov eur, ktoré zrazu budú aj ich pričinením v štátnom rozpočte chýbať? Udalosti dostali zrazu rýchly spád. 19.12.2014 vodohospodári ešte raz spísali svoje výhrady a poslali Slovenským elektrárňam s tým, že ak neodstránia v skutočnosti neexistujúce nedostatky, tak Zmluvu ktorú už raz vypovedali dňa 4.12.2014, vypovedajú ešte raz. To je ako keď Chuck Norris počítal do nekonečna. A to hneď dva krát.

Statky zmätky

Bolo sa však treba dobre poistiť. Preto 9.3.2015 Slovenské elektrárne obdržali nielen opätovnú výpoveď jednej a tej istej Zmluvy, ale súčasne krajský súd v Bratislave rozhodol o jej neplatnosti. Príliš veľa súhier naraz? Nuž, istota je istota. Rozhodnutie súdu totiž nadobudne právoplatnosť až jeho doručením všetkým stranám. Preto aby výpoveď bez udania dôvodu, a teda nárok na odškodné nemali začať platiť, bolo treba zohrať a načasovať omnoho veľkolepejšie divadlo.

Problém pre Slovensko tak nastáva až vo chvíli, keď sa na druhú výpoveď zahľadí sudca ako na účelovú bez poskytnutia práva druhej strane reagovať a chrániť sa, čo je základom právneho štátu. V tomto prípade bude druhá výpoveď označená za neplatnú. Jej platnosť je ale sporná už teraz. Možno vypovedať jednu zmluvu a to hneď dva krát?
 
Súčasne je tu moment rozhodnutia krajského súdu. Toto je však pre Slovensko ešte nevýhodnejšia situácia. Ako sa píše aj v správe predsedu vlády Roberta Fica, “súd určil, že Zmluva o prevádzke je od počiatku absolútne neplatná”. Ďalej píše: “V prípade neplatnosti tejto Zmluvy nebola splnená ani podmienka účinnosti Dohody o usporiadaní, na základe ktorej podnik Vodohospodárska výstavba, š. p. hradil spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., náhradu za usporiadanie vo výške takmer 5 miliónov EUR ročne.”

Lenže čert ber 5 miliónov eur ročne. Dohoda riešila v prvom rade presun vodného diela späť do rúk štátu, aby sa tak zadosťučinilo aj medzinárodnej zmluve s Maďarskom a rozhodnutiu súdneho dvoru v Haagu. Strana SaS už pred mesiacom upozornila, že pokiaľ je Zmluva o prevádzke od počiatku neplatná, potom je neplatná aj Dohoda a stav sa tak presúva na začiatok roku 2006, takže majiteľom vodného diela Gabčíkovo sú opäť Slovenské elektrárne!

Fico záchranca

Tak takúto hmlu v Gabčíkove ešte nemali. Robert Fico si možno až teraz začína uvedomovať dôsledky svojej angažovanosti sa vo veci. No má ešte jednu možnosť, ktorú prezentoval predvčerom. Odkúpiť od Enelu jeho dvojtretinový podiel v Slovenských elektrárňach, čím by sa všetky jeho prešľapy ako mávnutím čarovného prútika zahladili. Ale boli to naozaj prešľapy, alebo iba chladnokrvne a dopredu naplánovaný zločin? Ako inak totiž možno nazvať konanie, v ktorom obchodný partner pošle do vlastnej firmy policajtov, kontrolný úrad, daňovú kontrolu, pred očami druhého partnera spáli zmluvy... A to iba preto aby odohnal iných záujemcov o kúpu a znížil tak cenu podielu na minimum. Pritom na uvedené huncútstva použije inštitúcie a orgány ktoré sám ovláda, takže o nezávislosti ich rozhodovania nemôže byť reč. Nie je to súčasne zneužitie právomoci verejného činiteľa?

Samozrejme všetko je vec pohľadu. A prezentácie. Pokiaľ sa Robert Fico od začiatku stavia do úlohy záchrancu a hrdinu, aj tentoraz sa zrejme dočkáme nejakého pekného emotívneho výstupu. Predstavujem si to asi takto. Kamera spraví letecký záber na vodné dielo, ktoré sa postupne zahaľuje do rannej hmly. Následne na obrazovke vidno už iba hmlu, ktorú však postupne presvecujú lúče vychádzajúceho Slnka. Nasleduje strih do štúdia, kde Slnko nahradí reflektor a rannú hmlu umelý dym. Lúče reflektorov zrazu preruší silueta hranatej postavy a z hmly vystúpi ON, aby ľuďom opäť porozprával ďalšiu rozprávku o zlých podnikateľoch a zahraničných investoroch, a ako sa mu opäť raz podarilo poraziť zlo vlastnou hlavou. Ktorá strana je ale v skutočnosti tým zlom rozhodne zrejme až súd.

Samotný boj sa však ešte len začal, pričom s úderom sú na rade Slovenské elektrárne. Ten pokiaľ budú postupovať podľa jednotlivých ustanovení zmlúv, nás môže mimoriadne zabolieť, a to na najcitlivejšom mieste štátu, na rozpočte.

Skryť Zatvoriť reklamu