reklama

Londýnčanka

Najradšej mám na fotografii príbehy. Tie ktoré sa skrývajú hlboko za obrázkami. Tie ktoré nepozná nikto iný, len ten kto stlačil spúšť. Neviditeľné cesty, ktoré ho doviedú k tomu správnemu okamihu. Niektoré sú šťastnou náhodou, niektoré veľkým dobrodružstvom a niektoré sa ťahajú celé roky za svojim šťastným koncom. A tento príbeh je každým z nich...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (94)

London Girl

What I like the most about photography are stories. Those hidden deep behind the pictures. Those that are secret to everyone, but the one who is pressing the shutter. To me photography is about finding invisible ways that lead to the right moment. Some of them are just a lucky coincidence, some of them are great adventure and some are dragging on for years to reach their happy ending. And this story is about all of them...

Bol to mrazivý deň v megaveľkej turbínovej hale Tate Modern. Všetci ľudia chodili v pároch, akoby sa každý bál vkročiť do tej prázdnoty sám. Jedna z mojich prvých fotiek. Bol som v meste nový, ešte len také malé londýnske kura. Podlahou sa ťahala dlhá trhlina. Videl som milión dobrých obrázkov, ale potreboval by som do nich niekoho... krásku uväznenú v praskajúcej železo-betónovej pustatine. Jedna sedela na zemi a kreslila. Potajme som si ju odfotil a prišiel k nej s otázkou, či by som tú fotku mohol uverejniť na svojom blogu, v nádeji, ...

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

It was a chilled day in the huge turbine hall of Tate Modern. All the people walked in pairs as if everyone was too scared to walk into that emptiness alone. One of my first photos. I was new in town, just a little London chicken. A crack was running along the floor. I could see millions of good pictures, but I would need someone... Beauty trapped by the cracked iron-concrete emptiness. There was one... sitting on the ground, drawing something. I secretly took a picture of her and went closer, asking if I could publish it on my blog, hoping...

..."NIE" bola jej odpoveď...

..."NO" was her answer...

SkryťVypnúť reklamu
reklama

... a tak som sa v ten dávny mrazivý deň rozhodol začať hľadať...

...and so I decided on that freezing day to start searching...

... v dave miliónov ľudí jednu londýnčanku veľmi špeciálnu...

...for a very special London girl in the crowds of millions...

...ľudia v meste, zmätok všetkých druhov, farieb, myšlienok a presvedčení,...

...people in the city, chaos of all types, colours, ideas and faiths...

... od besných gangov Brixtonu...

...from rampaging gangs in Brixton...

...po vystrašených bankárov City...

...to petrified bankers in the City...

...jeden nekonečný chaos neznámych tvárí...

...the never-ending chaos of unknown faces...

SkryťVypnúť reklamu
reklama

...krásnych a zhasnutých...

...beautiful and blue...

...výstražne prísnych...

...worryingly hard-hearted...

...namosúrene hrozivých...

...frightening...

... nakazených prázdnotou, vyplašene uzatvorených do seba...

...infected by emptiness, scarily turning into themselves...

...zdalo sa nemožné nájsť niekoho odlišného, kto by zažiaril...

...seemed impossible to find someone different, who would stand out...

...až raz:

...until one day:


"Videla si tú novú recepčnú???" vybehol som hore schodmi za Kat... "áno, zlatá, že?"

"Did you see our new receptionist?" I ran upstairs to Kat... "Yes, cute, isn't she?"


"Hmmm... má v sebe niečo ... takú mať modelku."

SkryťVypnúť reklamu
reklama

"Hmmm... there is something about her... if I only had a model like her."


"Tak sa jej opýtaj, možno bude chcieť."

"Ask her, maybe she will want to be your model."

"Neopýtam."

"No."


"Opýtaj."

"Ask her."


"Neopýtam."

"No."


"Opýtaj."

"Ask her."


"Neopýtam."

"No."


"Prečo?"

"Why?"


"... tak dobre, opýtam."

"Ok, I'll ask her."


... aj tak som sa neopýtal. O pár dní som dostal správu: "Laura sa fotiť chce a už sa na to teší."

...I didn't ask anyway. After a few days I got a text: "Laura will be your model, she is excited about it."


...a tak som si "našiel" celkom vlastnú modelku...

...and so I finally "found" my very own model...

...pamätám sa ako som ju nútil byť vážnou...

...I remember how I wanted her to be serious...

... ba až smutnou, aby som zachytil svoje pocity z tohto sveta...

...even sad, to capture my own feelings from this world...

...ale ona sa stále smiala...

...but she just kept laughing all the time...

...hopkala a smiala...

...bouncing and laughing...

...schovávala a smiala...

...hiding and laughing...

...alebo proste len tak smiala...

...or just simply laughing...

...s čarovným dáždnikom...

...with her magical umbrella...

...na prechádzkach vymysleným chodníkom...

...walking along an illusive path...

...s večným smiechom...

...with her never-ending laugh...

...a tak som zistil, že som to asi celé vymyslel zle s ňou a smútkom...

...and so I realised, I got it all wrong with her and the sadness...

... a nie len s ňou, ale s celým svojím smutným svetom...

...and not just with her, but with my whole unhappy world...

...prasklinu v turbínovej hale opravili a postavili kontajner...

...the crack in the turbine hall was fixed and replaced by a container...

..."Srdce temnoty"...

..."Heart of Darkness"...

...vyzeral strašidelne...

..."it looked scary"...

...tak úžasne depresívne by to mohlo byť...

...how deeply depressive it could have been...

...ale načo...

...but what for...

...keď sa môžeme smiať...

...when we can laugh...

...a tak som našiel v mase ľudí niečo výnimočné...

...and so I found something very special in the crowd...

...niekoho, kto mojím fotkám a celému svetu rozdáva tak vzácny...

...someone who brings to my pictures and the whole world such a priceless...

...jednoduchý smiech.

...simple laugh.

Tak taký je neviditeľný príbehy za obrázkami vďaka ktorým som sa naučil o čare smiechu od malej londýnčanky.

So that is the invisible story behind these pictures. And thanks to a London girl I've discovered the miracle of laughing.


Tomáš Gríger

Tomáš Gríger

Bloger 
  • Počet článkov:  75
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Autor foto-cestopisov na: "www.viamalina.com" Zoznam autorových rubrík:  Malinovou cestouSúkromné

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

748 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Iveta Rall

Iveta Rall

79 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu