Po voľbách do Europarlamentu - dobrú chuť, Slovensko!

Písmo: A- | A+

Európa je v otázke GMO a GM potravín konzervatívnym spoločenstvom. Prieskumy verejnej mienky stabilne zrkadlia odmietavý postoj Európskej verejnosti voči genetickej manipulácii potravinárskych produktov. Od 8. júla 2013 je medzi zástupcami Spojených štátov amerických a Európskou úniou na pretrase téma, ktorej obsahom sú rokovania o vytvorení zóny voľného obchodu s názvom: Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP). Ako tieto dva fakty súvisia? Poďme na to od začiatku:

Podľa oficiálnych zdrojov EP je cieľom „Transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií“ (ďalej už iba TTIP) posilnenie ekonomickej pozície politicko-hospodárskeho bloku USA-EÚ voči zvyšku sveta, prehĺbenie spolupráce, odstránenie colných bariér, zjednotenie tzv. regulačných štandardov, efektívna ochrana duševného vlastníctva, mobilita pracovnej sily a ochrana investícií. Predseda európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil, že: „budúca dohoda medzi najdôležitejšími hospodárskymi mocnosťami sveta bude meniť pravidlá hry. Nielenže nastaví normy budúcich bilaterálnych dohôd, ale potenciálne vytvorí desiatky miliárd eur a desiatky tisíc nových pracovných miest.“

Podnikateľská aliancia Slovenska hodnotí TTIP ako: „...jedinečnú príležitosť na rast firiem na Slovensku, ktorá podporí tvorbu pracovných miest, ekonomický rast a hospodársku stabilitu,“ dodávajúc, že: „...môže pomôcť ekonomikám na oboch brehoch Atlantiku v boji s krízou.“ Na podnet veľvyslanectva USA a Americkej obchodnej komory organizuje Podnikateľská aliancia Slovenska už šiesty mesiac okrúhle stoly a sektorové workshopy, ktorých cieľom je „nakloniť“ mienku odbornej verejnosti a slovenských veľkopodnikateľov myšlienke TTIP. Obdobné aktivity prebiehajú vo všetkých členských štátoch EÚ. Znie to pozitívne, priam nevinne, do chvíle kedy si nevypočujeme kritické výhrady.

Spojené štáty a EÚ majú vo vzájomnom hospodárskom kontakte (obchode/investíciách) v súčastnosti minimálne bariéry. Napr. automobil predávaný na trhu v USA, importovaný z Nemecka je v značkovej sieti lacnejší, ako na trhu v EÚ.

V skutočnosti jedinou položkou, ktorá ponúka priestor na „razantné uvoľnenie“ je poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Týka sa colnej politiky, ale predovšetkým, noriem výroby a tie sú, pohľadom Európana, na druhom brehu Atlantiku hororom. Chov klonovaných hospodárskych zvierat, geneticky modifikované základné obilniny a strukoviny, masívne použivanie hormónov a antibiotík, ale aj také drobnosti ako ošetrovanie mäsa chlórom je v Spojených štátoch dávno akceptovanou praxou. Je vysoko pravdepodobné, že „zjednotenie noriem“ by časom znamenalo nie ich skvalitňovanie zo strany USA, ale naopak, prispôsobenie sa EÚ, normám svojho partnera.

Washington svojho času silne loboval za podporu geneticky modifikovaných plodín v Európe. Americká ambasáda v Paríži odporučila zahájiť proti krajinám, ktoré odmietajú uviesť na trh GMO, obchodnú vojnu. (2011)

V prípade ratifikácie dohody medzi USA a EÚ sa hlavnou kontrolnou inštitúciou stane RCC (Regulatory Cooperation Council) - regulačná rada, v navrhovanom štatúte ako samostatná mimovládna jednotka s právomocami principiálne nepodliehajúcimi politickým štruktúram zúčastnených strán. Je na mieste otázka, čie záujmy bude v prostredí koncernových lobistov takýto subjekt zastupovať.

Medzi hlavnými výhodami TTIP sa medziiným uvádza príležitosť k rastu firiem na Slovensku, vďaka ich ľahšiemu prístupu na americké trhy. Ak si odmyslíme úzky segment firiem pôsobiacich v prostredí „internetovej ekonomiky“, je prienik malých „slovenských firmičiek“ (bez patričného „supportu“) na americký trh vysoko nepravdepodobný. Naopak, silné korporácie spoza Atlantiku dostanú v prostredí TTIP „voľnú ruku“. Prakticky to môže znamenať nie vytvorenie, ale naopak stratu pracovných miest na Slovensku.

Rokovania o TTIP budú nejaký čas ešte trvať. Obraz smerom k verejnosti, maľovaný ako obdoba „pripomienkového konania“ je však obvyklým politickým kalkulom, Brusel si počká na výsledky volieb do europarlamentu a nová garnitúra komisárov sa vo výhľade ničím nerušeného funkčného obdobia môže s chuťou pustiť do „práce“.

* * * * *

Príspevok mohol byť umiestnený v rubrike „politika“, pretože formálny proces stavby TTIP je politický. Mohol byť umiestnený v „ekonomike“, pretože agenda TTIP je primárne ekonomická. Mohol byť umiestnený v „jedle“ alebo „lifestyle“, pretože dopad TTIP pravdepodobne pocítime na svojich tanieroch a životnom štýle. Mohol byť umiestnený v „próze“, pretože okolnosti vzniku dohody majú nádych sci-fi románu. Napokon ho umiestňujem do „spoločnosti“, keďže tichučká, pohľadom verejnosti nenápadná dohoda, ktorá na rokovací stôl za zatvorenými dverami príde na rad po voľbách do Europarlamentu je vlastne prienikom všetkého. Koniec koncov, je to práve občianska spoločnosť, ktorá dáva europolitikom mandát k prijímaniu potenciálne kontraproduktívnych rozhodnutí.

Skryť Zatvoriť reklamu