Úlovky fotopasce – vtáčí imigrant

Písmo: A- | A+

Tohoto vtáka pozná každý, málokto však vie, že nie je naším pôvodným druhom. Do konca 19. storočia sa vyskytoval od Turecka po Indiu, v prvej polovici minulého storočia však začal expandovať na okolité územia.

V roku 1936 sa prvýkrát objavil na Slovensku pri Komárne. Dnes obýva takmer celú Európu.

hrdlicka1
hrdlicka1 (zdroj: Husekova)

Pozoruhodné je, že pôvodne bola hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) hniezdičom púští a stepí, ale v Európe uprednostňuje oblasti osídlené človekom pred neobývanou krajinou. Najradšej osídľuje parky, záhrady, cintoríny, dokáže sa uživiť v mestách i na vidieku. Prosperovať dokáže prakticky kdekoľvek.

hrdlicka4
hrdlicka4 (zdroj: Hušeková)

Tento pôvabný, noblesný vták s čiernym golierikom na zadnej strane krku je veľmi spoločenský. Hrdličky tvoria páry na celý život. Preto je vnímaná ako symbol lásky, nehy a párového spolužitia.

hrdlicka21
hrdlicka21 (zdroj: Hušeková)

Známe príslovie, že ľudia sa majú k sebe „ako dve hrdličky“, poukazuje na ich zvyk „zobáčkovania“ – túlenia sa k sebe hlavičkami a trenia zobáčikov o seba.

hrdlicka14
hrdlicka14 (zdroj: Hušeková)

Aj v prípade nášho páru hrdličiek platilo, že kde sa ukázala jedna, druhá bola vždy nablízku.

hrdlicka130
hrdlicka130 (zdroj: Hušeková)

Hrdličku záhradnú považujú odborníci za jeden z najrýchlejšie sa šíriacich živočíšnych druhov. Určite k tomu prispela jej veľká rozmnožovacia schopnosť. Za priaznivých okolností je totiž schopná hniezdiť aj päťkrát do roka, ak je mierna zima, dokonca aj v zimných mesiacoch.

hrdlicka22
hrdlicka22 (zdroj: Hušeková)

Vo výbere miesta pre hniezdo hrdlička nie je nijako náročná. Pri jeho stavbe neprejavuje veľké umenie, stavba je neporiadna, väčšinou iba kôpka položených vetvičiek. Dokonca bolo nájdené hniezdo iba z kúskov drôtu, ktoré neobsahovalo ani jednu vetvičku.

hrdlicka9
hrdlicka9 (zdroj: Hušeková)

Živí sa semenami, zrnom, bobuľami. Niekedy poruší svoju vegetariánsku životosprávu a prilepší si drobnými mäkkýšmi alebo larvami či kuklami múch. Občas sa dopustí prehrešku a vyzobáva na poliach zasiate kultúrne plodiny.

hrdlicka17
hrdlicka17 (zdroj: Hušeková)

Po masívnom rozšírení v 50. rokoch minulého storočia bola kvôli obavám z možného pôsobenia škôd v poľnohospodárstve zaradená medzi lovnú zver. V Česku je ňou doteraz, podľa platnej poľovníckej legislatívy je doba lovu od 16. októbra do 15. februára (vyhláška č. 245/2002 Sb.)

hrdlicka16
hrdlicka16 (zdroj: Hušeková)

Predpokladala som, že je to iba formálne, pretože hrdlička sa mi nezdala byť vhodnou poľovníckou trofejou. Ale na stránke Českej společnosti ornitologickej (ČSO) som našla zarážajúcu informáciu, z ktorej časť odcitujem:

V polovině roku 2002 se k nám na Jihomoravskou pobočku ČSO donesla věrohodná informace, že některá myslivecká sdružení na okrese Brno-venkov pořádají poplatkové lovy hrdličky zahradní pro zahraniční střelce (především z Itálie) na jejích zimních shromaždištích, při nichž bývají střeleny až stovky ptáků - údajně až 600 ptáků během jediného takového honu! (pro srovnání: oficiálně vykazovaný odstřel v celé ČR se v letech 1994-1999 pohyboval mezi 2.500-5.000 ks).

Celý text môžete nájsť tu: http://oldcso.birdlife.cz/index.php?ID=123

Čo k tomu dodať? Keďže v posledných rokoch došlo k značnému poklesu populácie hrdličky záhradnej a škody ňou spôsobené sú zanedbateľné, je povolenie lovu tohto sympatického vtáka ťažko odôvodniteľné.

Skryť Zatvoriť reklamu