reklama

Pozrite si aktuálne poradie základných a stredných škôl

V novom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej v Bratislave.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)

Ak hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností, alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov, mohla by vás zaujímať naša letná aktualizácia rebríčkov základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ).

V rámci nej sme doplnili aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na ZŠ (Testovanie 5 a Testovanie 9) a tiež výsledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok.

Presnejšie, v prípade ZŠ sme doplnili výsledky žiakov v Testovaní 5 za všetky predmety, v ktorých toto testovanie prebieha (slovenský jazyk, maďarský jazyk a matematika). Dodávame, že výsledky testovania piatakov sú súčasťou nášho hodnotenia iba od minulého roka, keďže piataci boli na celoštátnej úrovni prvýkrát testovaní až v šk. roku 2015/16. Aktuálne doplnené výsledky Testovania 5 tak pochádzajú z celkovo druhého a bohužiaľ zrejme nateraz aj posledného testovania piatakov – súčasné vedenie ministerstva školstva sa totiž rozhodlo zmeniť priority a nevyčlenilo prostriedky na jeho realizáciu v šk. roku 2017/18.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je to neuveriteľné nielen vzhľadom na dôležitosť tohto testovania a jeho význam pre budúce meranie pridanej hodnoty na ZŠ, ale aj preto, že náklady na vykonanie tohto testovania na všetkých ZŠ by predstavovali menej ako 0,03 % objemu zdrojov kapitoly ministerstva školstva. Vzhľadom na to, že meranie výsledkov žiakov a následne posilnenie zodpovednosti škôl je jedným z dôležitých predpokladov pre to, aby mohla rásť kvalita vzdelávania, veríme, že narastie verejný tlak, aby ministerstvo zmenilo svoj postoj a ešte rýchlo napravilo svoje rozhodnutie.

Pokiaľ ide o Testovanie 9, zapracovali sme výsledky za matematiku a slovenský jazyk, resp. pri školách s vyučovacím jazykom maďarským za maďarský jazyk a slovenský jazyk a slovenskú literatúru. V rámci maturít to boli okrem týchto štyroch predmetov navyše ešte cudzie jazyky – anglický a nemecký jazyk, v oboch prípadoch aj úroveň B1, aj úroveň B2.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Všetky čerstvo doplnené údaje sa týkajú šk. roku 2016/17 a na ich základe sme pripravili aj nové hodnotenie výsledkov žiakov na jednotlivých školách. Údaje a aj aktualizované rebríčky, ktoré na ich základe zostavujeme, možno nájsť na portáli skoly.ineko.sk, na ktorom zbierame dostupné údaje o ZŠ a SŠ v SR (prevažne sa jedná o výsledky žiakov) a snažíme sa ich užívateľsky prívetivou formou prezentovať návštevníkom portálu. Portál umožňuje tiež sledovanie vývoja jednotlivých ukazovateľov v čase, či porovnávanie výsledkov medzi ľubovoľne zvolenou skupinou škôl.

Navyše, ak má škola dostatočnú vzorku žiakov resp. absolventov, prideľujeme jej aj číselné a slovné hodnotenie, ktoré odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte. V prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za uplynulé 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu).

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi ZŠ opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ na ul. Slov. partizánov v Považskej Bystrici.

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Tretie miesto patrí Spojenej škole na Slančíkovej v Nitre.

Napokon, pri gymnáziách je na prvom mieste Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave Nasledujú Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach a Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Dôležité upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Výber najzaujímavejších výsledkov (spomedzi škôl s dostatočnou vzorkou žiakov resp. absolventov) vám prinášame v tomto blogu vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov zvlášť za každý typ škôl (ZŠ, SOŠ, gymnáziá) – viď tabuľky 1 až 3.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu: www.ineko.sk/file_download/1162. Pre kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy
Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy (zdroj: INEKO)

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ
Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ (zdroj: INEKO)

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá
Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá (zdroj: INEKO)

Matej Tunega

Autor spolupracuje s inštitútom INEKO

Projekt v roku 2017 realizujeme vďaka finančnej pomoci od PosAm, spol. s r.o..

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.

INEKO

INEKO

Bloger 
  • Počet článkov:  113
  •  | 
  • Páči sa:  33x

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu