reklama

Pozrite si aktuálne výsledky žiakov základných a stredných škôl

V aktuálnych školských rebríčkoch potvrdili vo svojich kategóriách vedúcu pozíciu ZŠ na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a bratislavské Gymnázium Jura Hronca.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (8)

Ak hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností, alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov, mohla by vás zaujímať aktualizácia nášho portálu základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) skoly.ineko.sk, v rámci ktorej sme doplnili najnovšie údaje o:

 • uplatnení absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),

 • mimoriadnych výsledkoch žiakov (umiestnenia v súťažiach),

 • pridanej hodnote (PH) v slovenskom jazyku,

 • výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách,

 • počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie,

 • podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR,

 • finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka,

 • zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme skompletizovali množinu ukazovateľov potrebných pre uzavretie hodnotenia škôl za šk. rok 2017/18. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré majú dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ, ktoré si môžu návštevníci v detailnom členení prezerať na školskom portáli skoly.ineko.sk. Na portáli zbierame dostupné údaje o ZŠ a SŠ v SR a snažíme sa ich užívateľsky prívetivou formou prezentovať návštevníkom portálu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Navyše, riaditelia škôl majú možnosť doplniť na profil svojej školy na portáli ľubovoľné informácie o úspechoch či výhodách ich školy, stačí, ak stručný text pošlú na adresu skoly@ineko.sk. O škole sa môžu vyjadriť aj návštevníci portálu, a to vďaka hodnoteniu na jednoduchej 5-stupňovej škále.

Novinkou na portáli je možnosť zostavovať osobitné rebríčky pre školy na základe presne zvoleného podielu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo externých žiakov. Vďaka tomu možno vyzdvihnúť výsledky žiakov tých škôl, ktoré majú „ťažšiu štartovaciu pozíciu“, keďže vzdelávajú žiakov, ktorí nemajú predpoklady dosahovať také dobré výsledky ako ostatní žiaci.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Po aktualizácii rebríčkov obhájila medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni vedúcu pozíciu Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur.

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na tretie miesto postúpila Stredná zdravotnícka škola na Farskej ul. v Nitre.

Výmenu v rámci čelných pozícií sme zaznamenali pri gymnáziách. Z druhého na prvé miesto poskočilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca, a naopak, z prvého na druhé miesto sa posunula Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Tretiu priečku obhájilo Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Výber najzaujímavejších výsledkov vám prinášame v tomto blogu vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov v SR, a to zvlášť za každý typ školy (ZŠ, SOŠ, gymnáziá) – viď tabuľky 1 až 3.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu. Pre kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Dôležité upozornenie: Rebríčky škôl uvedené v tomto blogu ako aj na portáli skoly.ineko.sk komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy
Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy (zdroj: INEKO)

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ
Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ (zdroj: INEKO)

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá
Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá (zdroj: INEKO)

Metodická vysvetlivka: Týmto spôsobom sme hodnotili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov resp. absolventov počas každého z uplynulých 4 rokov. Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za posledné dostupné 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu). Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Matej Tunega

Analytik INEKO

Portál a tento výstup sú súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.

Portál prevádzkujeme aj vďaka finančnej pomoci od spoločnosti PosAm, spol. s r.o..

INEKO

INEKO

Bloger 
 • Počet článkov:  113
 •  | 
 • Páči sa:  33x

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu