COVID-19 Manifest pre Slovensko

Písmo: A- | A+

Potrebujme sa s vírusom naučiť žiť. Návod, ako by malo Slovensko v najbližších týždňoch systematicky postupovať.

Pripraviť detailný plán na zatváranie alebo otváranie hospodárstva

 • Rozhodovanie o blackoute, regionálnom obmedzovaní ekonomickej aktivity, ale ani otváraní lokálneho hospodárstva či škôl by nemalo byť ad hoc založené na pocitoch či výsledkoch porád štábov. Musí byť výsledkom presne stanoveného postupu v prípade dosiahnutia zmeny vopred stanovených indikátorov. T.z. plán bude automatizovaný, zmeny nebude treba ďalej spochybňovať vo verejnej či politickej diskusii.

 • Takýmito indikátormi môžu byť napr. denné prírastky infikovaných, relatívne zastúpenie infikovaných a trend vývoja v definovanom regióne, množstvo lokalít s čerstvým výskytom, priemerná miera nakazenosti na 1000 testovaných, vypočítané hodnoty R0, ukazovatele miery nákazy v okolitých krajinách, aktuálne voľná kapacita v nemocniciach, a pod.

 • Vzhľadom na potenciálny ekonomický dopad je nevyhnutné pripraviť alternatívne modely vývoja k jedinému súčasnému modelu vypracovanému IZP.

 • Ekonomiku treba otvoriť čo najskôr, nie až keď bude vyliečená posledná nakazená osoba.

Dobudovať infraštruktúru testovania

 • Koronavírus tu bude mnoho mesiacov, možno rokov, preto je potrebné okamžite dobudovať dostatočné kapacity a početné odberové tímy v spolupráci so súkromnými laboratóriami, armádou a Ministerstvom vnútra. Pre zvyšovanie odberových kapacít zaúčať nových zdravotníckych pracovníkov.

 • Masívne testovanie nielen symptomatických pacientov alebo ľudí, ktorí prišli do styku s infikovanými, ale aj náhodné celoslovenské testovanie na odhaľovanie skrytých ohnísk nákazy. Automatické pravidelné testy pre pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, školách a podobne.

 • Odber na test na koronavírus by sa mal stať rutinnou súčasťou vyšetrenia u všeobecného lekára (prípadne inak zabudovaný do štandardnej prehliadkovej rutiny) minimálne počas najbližšieho roka.

 • Umožnenie súkromného testovania s povinným informovaním ÚVZ o výsledkoch.

 • Zavedenie alarm systému: spustenie vopred zadefinovaného algoritmu reakcie (okrem karantény a dohľadávania napríklad aj zvýšenie náhodného testovania v danej komunite) pri záchyte pozitívneho jedinca.

 • Sledovanie zmeny pohybu obyvateľstva na základe anonymizovaných dát od telefonických operátorov, prípadne Google, využitie súkromných iniciatív a aplikácií v snahe čo najviac spresniť priebežné odhady R0.

Pripraviť plán operatívnej karantény

 • Plošné obmedzenia pohybu, ekonomickej aktivity či dokonca blackoutu je potrebné čo najskôr nahradiť operatívnou lokalizovanou karanténou. Postup použitý vo Wuhane ako regiónu s veľkou hustotou obyvateľstva je pre Slovensko s vidieckym charakterom nesprávny. V prípade potreby je možné operatívne uzatvárať dediny, jednotlivé mestá, prípadne menšie územné celky (viď prípad Litovel v susednom Česku).

Vytvoriť kritéria a pravidlá čistenia verejných a spoločenských priestorov

 • Rovnako kritériá a pravidlá pre maximálnu naplnenosť ľuďmi.

 • Toto sa týka aj exteriéru, t.z. parkov, terás, ihrísk a pod.

Zabezpečiť základný príjem občanom, ktorí nemôžu pracovať

 • Využívať existujúci dávkový systém (dávka v hmotnej núdzi, podpora v nezamestnanosti a pod.), ktorý najrýchlejšie dostane dávku na miesto určenia.

 • Na tento účel prioritne využívať aj eurofondy.

 • Decentralizovať pomoc ľuďom v núdzi a zapojiť do nej samosprávy.

Uľahčiť ekonomický reštart Slovenska

 • Zjednodušiť pravidlá a podmienky začiatku a konca pracovných pomerov a začiatku podnikania.

 • Deregulovať a debyrokratizovať, čo najviac rozviazať ruky súkromnému sektoru. Podnikateľské objavovanie krízových/post-krízových príležitostí bude kľúčovou zložkou ekonomického reštartu krajiny. Deregulácia a nízke daňovo-odvodové zaťaženie zrýchli cestu k predkrízovej výkonnosti hospodárstva (samozrejme, v prípade mnohých sektorov ako napr. automotive, bude rýchlosť závisieť aj od regenerácie silných európskych ekonomík).

 • Dočasne pozastaviť kontrolné úkony alebo radikálne prehodnotiť prísnosť regulácií (hygiena, BOZP, plemenárske inšpekcie a pod.)

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu