Konečné a definitívne riešenie hlbokej politickej krízy v štáte SR - D E F E N E S T R Á C I A - súčasnej vlády E. Hegera. Kedy? Čím skôr!

Ako doposiaľ svojprávny občan SR navrhujem povalenie (DEFENESTRÁCIU) vlády E. Hegera v SR ľudom. resp. občanmi Slovenska

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

To je všetko. Nič viac, nič menej. ProsocJoker - Ivan Olejár, Prešov 9. decembra 2021. Plne znenie svojho projektu okamžite zasielam: E. Hegerovi+ I. Matovičovi. &p. &pellegrinimu. &&m. &kotlebovi a &&&r &@ R. Ficovi. Autor jedinečného a super originálneho spoločenského projektu občan Ivan Olejár.

Virtuálnu defenestráciu, teda povalenie súčasnej vlády E. Hegera občianskou neposlušnosťou a permanentnými protestmi občanov, vrátane mládeže, považujem za schodnú cestu Slovenska zo súčasnej hlbokej politickej a spoločenskej krízy. Defenestráciu vlády považujem za vysoko PROSOCIÁLNY PREJAV vôle občanov štátu. Prejav dosiahnutia KOMPLEXNEJ PROSOCIÁLNOSTI v oblasti riadenia a spravovania vecí verejných občanmi štátu, po vyčerpaní iných - demokratických možností pokusu o prevzatie moci v štáte - a to - referendom občanov štátu O predčasných parlamentných voľbách a ich praktickou realizáciou v dohodnutom termíne! Ide o novú - tretiu fázu realizácie potrebných spoločenských zmien započatých prvou fázou realizácie celospoločenského občianskeho procesu zvaného NEŽNÁ REVOLÚCIA 89! Odštartovaného v uliciach miest a obcí Slovenska našimi občanmi študentmi, pedagógmi a umeleckou obcou už 16. NOVEMBRA 1989. Teda symbolicky o deň skôr, ako v Prahe na Staromestskom námestí.. Nežná, aj na vzhľadom hlbokú politickú krízu moci u nás musí úspešne pokračovať. Samozvanci, autokrati, egoisti prahnúci po politickej moc, revanšisti, extrémisti a nositelia hrubého verejného násilia , politickí lobisti, korupčníci i iné pochybné zložky a účastníci boja o parlamentnú moc - musia byť účinne eliminovaní predstaviteľmi legálnej a zdravej zvyšnej politickej scény. Musia byť postupne eliminovaní a definitívne vytlačení na pokraj slovenskej politickej scény. Musí prebehnúť náročný proces očisty a sebaočisty našej politickej scény. Jej sebareflexie a plodnej sebakritike. A to v súčasnej - tretej etape Nežnej spoločenskej revolúcie! To je zároveň jej hlavný cieľ a obsah pre občanov a mládež našu na prahu tretieho milénia v 21. storočí. Keďže cesta zmien parlamentnými voľbami v demokratickej a korektnej politickej súťaži je momentálne politicky zablokovaná súčasnou vládnou mocou, prezidentkou republiky i rozhodnutiami Ústavného súdu o realizovanom referende za predčasné parlamentné voľby v SR, naprojektoval som ako slobodný občan SR alternatívnu cestu za spoločenské zmeny u nás - DEFENESTRÁCIOU VLÁDNEJ MOCI pre vyjadrenie až vyše 75% opakovanej nedôvery občanmi - štátu SR a zároveň aj vláde E. Hegera v súčasnosti. Neschopnej sebareflexie a podania demisie z uvedeného dôvodu. Ktorej sa iba v menšinovej miere podarilo zrealizovať časť volebne ustanovených spoločenských zmien v prospech širokých vrstiev občanov Slovenska, vrátane rodín, detí a mládeže i seniorov. Občania uvedenými prejavmi nedôvery vyslovili vláde jasnú väčšinovú antipodporu a čas i výzvu na odstúpenie.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Preto je zapotreby aj vedomá a organizovaná forma zvyšovania občianskeho nátlaku na predstaviteľov a vykonávateľov zlyhavajúcej moci v SR. Tak, ako to úspešne prevádzal desaťročia napr. indický bojovník za práva a povznesenie más z chudoby a otroctva - Mahambharát Gándií, či významní americkí bojovníci za práva černochov - Dr. Martin Luther King, Angela Davis, Malcolm X a mnohí ďalší. Ako v JAR nositeľ Nobelovej ceny mieru - Nelson Madela. Ako Lady Diana v Britskom impériu či matka Tereza z Kalkaty s rádom sestier Božieho milosrdenstva vo vysoko PROSOCIÁLNEJ a nasledovania hodnej celoživotnej SLUŽBE BOHU A BLÍŽNYM. Dôsledným nasledovaním učenia Pána Ježiša Krista. Sťa slovanský pápež a horlivý povzbudzovateľ nás Slovákov - Ján-Pavol II. a či súčasný - pápež František aj prostredníctvom svojej septembrovej vizitácie na Slovensku. N E B O J T E S A a verne nasledujte Krista Pána!!!. Zakladateľa a Majstra P R O S O C I Á L N O S T I - tak - u individuálneho človeka-jednotlivca, ako aj u ľudu i národa. Komplexnej prosociálnosti a večnej LÁSKY - k Trojedinému Bohu, k sebe samým i k blížnym sestrám a bratom, osobitne preukazovanej lásky a odpustenia nepriateľom a k neprajníkom či závistlivcom - nesporne patrí prítomnosť i budúcnosť. Buďme preto čoraz viac prosociálni v našich medziľudských vzťahoch a komunikáciách i riešení životných problémov a ťažkostí. Edukujme naše deti, mládež, vnúčikov i pravnukov práve k dostatočnej prosociálnosti v štruktúrach ich osobností a v ich charakterových osobnostných vlastnostiach a kvalitách.

Skryť Vypnúť reklamu

To je v kocke dlhodobá vízia spoločenského vývoja a prestavby občianskych pomerov a edukácie populácií občanov na Slovensku v 21. storočí. V tom, je D E F I N I T Í V N E V Í Ť A Z S T V O V Í Z I Í a I D E Á L O V N E Ž N E J 89 !!!!

Osobne, som si predstavoval, že čas vysoko pozitívnych spoločenských zmien v rámci TRETEJ ETAPY NEŽNEJ 89 - nastane tesne po posledných víťazných parlamentných voľbách v roku 2020 práve predstaviteľmi súčasnej občianskej moci a vlády. No, tým to vonkoncom nejde. Rozhádanosť, škriepenie sa pre malichernosti, NEJEDNOTA, zlý a negatívny osobný príklad pre spoluobčanov, ale aj školopovinné deti a mládež,... A mohli by sme pokračovať ešte dlho. Sklamali masy spoluobčanov. Pandémia KOVIDU_19 nemôže byť ospravedlnením ani lacnou a otrepanou výhovorkou za vyložené neúspechy a kvality - vládnutia a zjednocovania občanov SR. Jednoducho ste PREPADLI a výsledkom je až 83% nedôvera našich voličov i slobodných občanov.

Skryť Vypnúť reklamu

Defenestrácia nemusí prebehnúť:

1/ ak E. Heger podá do rúk Z. Čaputovej demisiu vlády, ktorej je premiérom a ona ju príjme;

2/ ak občianka Z. Čaputová vyhlási predčasné parlamentné voľby a zadosť učiní žiadostiam národa Slovenského s vyše 600.000 podpismi občanov SR o ne vyslovené v planom referende z jari 2021;

Logické a faktické odôvodnenie potreby defenestrácie súčasnej vlády E. Hegera v SR:

1/ 83% -ná a riadne vyslovená vyslovená občianska n e d ô v e r a súčasnej vláde E. Hegera;

2/ nevyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách na podnet vyše 600.000 rozhorčených a nespokojných s vládnutím svojprávnych a slobodných občanov SR v roku 2O21;

Skryť Vypnúť reklamu

3/ narastajúca občianska neposlušnosť s rozhodnutiami súčasnej liberálnej vlády E. Hegera;

4/ antihumánne, segregačné a vyložene antidemokratické praktiky hnutia OĽANO s požehnaním zakladajúceho člena VPN strany Zmena a tribúna Nežnej - Jána Budaja -reprezentované predsedom a autokratom i egoistom Igorom Matovičom ; konkrétne ; práve - včera parlamentom odobrenej "pomoci seniorom 60+ v SR" ; keď ním oklamaná a zmanipulovaná verejnosť a občianska komunita SR - postupne demaskuje jeho ciele - nemožnosť vyplatenie sumy 300resp. 200€ už zaočkovaným seniorom - len a len- pre sofistikovane a úmyselne schválené šibeničné termíny a iné nedostatky jeho projektu pomoci seniorom pri ich zaočkovanosti. Už iba za túto lživú štátnu politiku by mal Matovič okamžite odstúpiť a ja ho k tomu ako občan SR okamžite vyzývam;

Medodika realizácie defenestrácie:

Pokračovať cez nezaočkovanie sa (!) - ako verejné vyjadrenie občianskej neposlušnosti a odporu k praktikám vlády E. Hegera voči občanom, ich urážkam, biľagizovaniu a ponižovaniu hraničiacimi so šikanovaním až vydieraním väčšiny občanov SR vládnucou politickou mocou. Triviálny dôkaz mojich tvrdení: Aj dnes na tlačovke - minister zdravotníctva Lengvarský otvorene priznal, že stav zaočkovanosti občanov SR je na celosvetovom priemere krajín sveta - okolo 46% !!!!! AKO PRáVE ZVEREJNILI - šéf OSN i riadiaci WHO!!! 46% občanov-voličov v SR však nie je R O Z H O D N E väčšinou občianskej pospolitosti. Tou je 54% N E Z A O Č K O V A N Ý C H !!!! A cez tento pasívny a účinný ODPOR verejnosti je možné dosiahnuť POVALENIE či ODSTÚPENIE, teda prakticky mnou vyprojektovanú D E F E N E S T RÁ C I U - súčasnej vlády E. Hegera. V jednoduchosti a jednote je občiansky potenciál i sila zároveň - k akútnym a potrebným spoločenským zmenám na Slovensku. Nezaočkovanosť VäČŠINY OBČANOV SR (!) sa tak stáva razom MOHUTNOU spoločenskou aktivitou na dosiahnutie spravodlivých zmien spoločenského vedomia a svedomia občanov SR. Tak nám - Pán Boh pomáhaj!

ProsocMan @ prosocJoker - Ivan Olejár PhVKI; Prešov, aj piatok 10.12.2021 -doplnený môj projekt spoločenskej obnovy SR

Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
  • Počet článkov:  729
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu