Moja originálna a celosvetová výzva antiwaxerom sveta !

Písmo: A- | A+

Bojujme za obmedzenia obetí rozličných, aj celosvetových pandémii rozumne a s dôvtipom. Ako ľudia obdarení slobodnou vôľou, rozumom a emocionálnou inteligenciou. Preto vyzývam všetkých k ZAOČKOVANIU PROTI C H R Í P K E !!!

Vakcín k očkovaniu proti chrípke je na svete dostatok. Podstata akcie spočíva najmä v týchto ťažiskových faktoch:

1/ vakcinácia proti rozličným kmeňom chrípky má niekoľko desať ročnú tradíciu a preukázateľne zmierňuje ťažšie a ťažké formy priebehu ochorenia ako presvedčivo potvrdzujú dostupné štatistiky aj renomovaných medicínskych objektov a inštitúcií;

2/ je vhodným doplnkom aj pre ľudí zaočkovaných proti Korone, na celkové posilnenie komplexnej imunity ľudského organizmu;

3/ očkovaním proti chrípke sa pozitívne inicijuje náš organizmus a posilní sa jeho celkový imunitný systém, teda zvýši sa jeho odolnosť aj proti pôsobeniu koronavírusov v prostredí.

4/ žiaden z antiwaxerov a im podobným nepochybuje o existencii chrípkových ochorení a ich ročných smrteľných štatistikách na našej planéte! Preto logicky nebude obmedzovať seba aj blížnych proti zaočkovaniu proti chrípke !!!

Moju výzvu je potrebné šíriť okamžite cez organizácie typu WHO, OSN, renomované medicínske ionštitúcie a vysoké školy a pod. Verím, že sa mi ujde aspoň návrh na Nobelovu cenu mieru za vymyslenie projektu "ZAOČKOVANIA PRITI C H R Í P K E !!!" ako ALTERNATíVE PRE TýCH, KTORí SA NECHCú ZAOčKOVAť PROTI korone I OSTATNýCH, vrátane zaočkovaných prozti Korone - (!)pre náš svet v čase pandémie KOVIDU-19.

RNDr. et PaedDr. et ThMgr. et PhilBc. Ivan Olejár PhVKI.; Prešov, Kúpeľná 1, 14.októbra 2021;

Skryť Zatvoriť reklamu