Návrat v čase ? K jedinečným a dušu obohacujúcim prevratným zážitkom. Len a len vďaka Internetu náss chudobných.Tu je návod§!

Podarilo sa dnes ako mnohým predtým odhaliť kvalitný časový rozmer Internetu, vďaka čomu cestujem už i ja do minulosti.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

A virtuálne ju spájam so súčasnosťou. Aj cez moje aktualizované blogy na sme.sk. Skúsim poskytnúť svoj algoritmus cestovania časom. No zároveň presvedčivo, prognosticky a vizionárky zodpvedne tvrdím, dokazujem a prehlasujem : BUDÚCNOS5 v 21. storočí patrí P R O S O C I Á L N O S T I ! A práve prosociálne orientovanej spoločensko-ekonomickej formácii ľudstva. So hrobárom nielen kapitalizmu, komunizmu, socializmu, LEŽ AJ SÚČASNÝCH DOMINUJÚCICH - postmoderny či post industriálnej spoločnosti s dôrazom na IKT, digitalizáciu a umelú inteligenciu. Preto - buďme, bratia a sestry - viac a viac PROSOCIÁLNI : A potom sa naplnia aj sny úspešného nemeckého spisovateľaMária Simmela a jeho knihy s dobe charakterizujúcim názvom: Všetci ľudia - budú bratia !

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ako jeden z prvých som na Internete začal forsírovať málo používaný pojem PROSOCIÁLNOSŤ. Ktorú v osemdesiatych a deväťdesiatych 20. storočia preferoval pedagóg z Iberského poloostrova - profesor Roche-Olivar. po definitívnej porážke fašistického a extrémistického politika Franca v Španielsku v sedemdesiatych rokoch minulého - 20. storočia. Z prosociálne orientovanej pedagogiky som na samom konci milénia robil úspešne aj skúšky, dokonca aj štátnu záverečnú skúšku z kresťanskej pedagogiky ako vtedy študent Cyrilo-metodejskej fakulty spolu patrónov Európy Sv. Konštantína a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave. V kňazskom seminári TU Košice, ktorý bol t.č. elokovaným pracoviskom UK !!!

Skryť Vypnúť reklamu

Ako čerstvá stovka čerstvých absolventov katolíckej teológie a pedagogiky s aprobáciou katechetika, náboženská výchova a kresťanská etika sme nadšením a spontánnou podporou sledovali od polovice 90-tych rokov realizáciu PRVEJ PONOVEMROVEJ R E F O R M Y dovtedy SOCIALISTICKÉHO REGIO ŠKOLSTVA práve s trefným názvom " K O N Š T A N T Í N", ktorý odobrila NR SR ako návrh vtedajšej vlády J. Moravčíka a vtedajšieho ministra školstva M. Hejného. Bol to prelomový projekt. Bohužiaľ o desaťročie mal ambície ho vystriedať školský reformný projekt Milénium, ktorý v praxi škôl a školských zariadení zakrátko totálne stroskotal zásluhou našej ako tak zjednotenej pedagogickej obce v regioškolstve Ako výkonný článok realizácie tejto obludnej a spiatočníckej reformy školstva s bombastickým názvom Milénioum -sme ho skoro UNISONO O D M I E T L I realizovať v praxi.

Skryť Vypnúť reklamu

Jeho hlavní autori - kvinteto - Miron Zelina (významný komunistický potentát a člen už Hejného tímu Konštantína!), Ivan Turek -starý komunista (ako jeho rodičia v mojich rodných Krompachoch - vyučovali ma obaja!) a pedagóg z KPÚ v Prešove, Vladislav Rosa - vtedy šéfino Úradu nezávislej školskej inšpekcie SR, pedagogický dobrodruh a liberál Juraj Vantuch a Sergej Christenko -znalý podrobne Chartu učiteľa, ktorú už samostatné Slovensko vtedy ratifikovalo. Utešená pätica pedagógov-gaunerov a spiatočníkov sa zišla . A podarilo sa jej v relatívne krátkom čase ZLIKVIDOVAŤ dobre rozbehnutý projekt reformy školského systému. Čeliadka komunistov a spolupracovníkov komunistickej tajnej polície - všemocnej ŠTB. Jej agenti, ktorí dodnes nezložili zbrane a fungujú na čelných postoch školstva. Dôkazom je súčasná činnosť Mirona Zelinu s dvoma krycími menami vo zväzkoch ŠtB - raz Miron a raz ako Pedagóg, ktorému agenti ŠtB vo svojich záznamoch - nevedeli správne uviesť ani rok narodenia občana Zelinu - raz uvádzali 1940, inokedy 1941 !!!! Nalistujte stránky ÚPN (Ústavu pamäti národa!), dajte meno Miron Zelina a razom budete vedieť s kým máte tú česť... S najväčším ROZVRATNÍKOM regio školstva na Slovensku od Nežnej 1989 !!! A u Grohliga dodnes funguje ako "!tajný" resp.dobre utajený hlavný poradca ministra pre celé školstvo v SR! Tridsaťdva rokov po Nežnej sú neustále významne aktívni agenti a spolupracovníci všemocnej politickej polície komunistov s názvom Štátna bezpečnosť - ŠtB !!!! To je politické fopá a nosens. To môže byť len u nás v Kocúrkove, povedal by demokrat a humorista-Janko Jesenský. Bohužiaľ nejde o zdraviu prospešný aj v časoch pandémie KOVIDu-19 - humor. Ale o čiernu a tragickú realitu aj dnešných dní -dní rozvratu, krízy a destabilizácie SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA. , akú sme za posledných 32 rokov nikdy nezažili.. Dôkazy početných deformácií t a deštrukcie nášho školstva M. Zelinom sú a každom kroku v celoslovenských rozmeroch PANDÉMIE ŠKOLSTVA spôsobeného vírusom spolupracovníkom všemocnej a dodnes aktivizovanej ŠtB - Mironom Zelinom...

Skryť Vypnúť reklamu

Jeden zo súčasných jasných dôkazov -demaskujúcich jeho škodlivú a podvratnú činnosť v našom školskom systém v roku 2021 !!!!. Nevôľa a pobúrenie - súčasnej akademickej obce a veľkej časti študentov-vysokoškolákov s už v závere roka 2021 PRIJATÝM ZÁKONOM o VŠ. A jeho hlavný autor, ktorý hrozivo pobúril slovenskú pedagogickú obec? Eštebák a krypto komunista -"profesor, či skôr profesor drámy a úpadku nášho školstva - M I R ON Z E L I N A. 80, možno 81-ročný senior -dôchodca !!! Rozvratník - rozvracačov a nemenovaný kráľ politických a "vedeckých " extrémistov v našom chorom školstve. Znovu ho raz prevrátil na hlavu a poriadne rozkolísal a destabilizoval. Hoci odišiel dávnejšie do večnosti jeho bojový druh a ešetbák Ivan Turek, hoci je po smrti , ktorý sa tiež mierou rozhodujúcou ako aj vtedajší minister školstva SR -docent Milan Ftáčnik.podieľali na kríze, trvajúcej v školstve už dve desaťročia, od roku 2003!.... No, Zelina stále veselo bačuje ďalej.

Vráťme sa z týchto dezilúzii vývoja regionálneho školstva do súčasnosti. Predkladám verejnosti na diskusiu svoju víziu školstva do roku 2050.i Projekt prosociálnej edukácie školopoviných detí a mládeže SLOVENSKA. PORAZíM -čestne a zodpovedne Zelinovcova definitívne odstavím M. ZELINU I U B. GROHLINGA@comp. - RAZ A NAVŽDY. TU JE V KOCKE:

PROJEKT A VÍZIU SOM DNES ODOSLAL AKO REGISTRUJETE INICIATÍVE SLOVENSKýCH UčITEľOV, KONKRÉTNE OSOBE NAJZODPOVEDNEJšEJ - REVíZORKE ISU aj s Novoročným vinšom. Vinšom, z ktorého bude mať Zelina @comp. poriadny strach. Ako keď samu hrdle zadrhne kosť z Vianočného kapra. Tou kosťou je môj originálny projekt, ktorý ponúkam dnes širokej občianskej, rodičovskej, žiackej a študentskej i pedagogickej -obcí, na všeobecnú diskusiu. Ako jeho autor - činný teológ a pedagóg -manažér Virtuálneho centra eliminácie mob-bingu a bossingu pedagógov Slovenska. So zdrvujúcou kritikou ZELINOVHO, TUREKOVHO A ROSOVHO - Milénia a zaslúženou poctou, po štvrťstoročí - projektu Konštantín! Vidíte plasticky - ako možno prostredníctvom Internetu - cestovať v čase.Dokonca z minulosti - cez súčasnosť až do budúcnosti. Čím (?)- rozumným projektovaním !!!!. Pretože práve PROJEKTOVANIE je vedomá a dobrovoľná činnosť - aktivita, ktorou sa kvalitatívne líšime od zvieratok, vrátane tých cirkusových ! Cirkus Zelina, práve skončil natrvalo!!!

Ivan Olejár <ivan.olejr@gmail.com>

7:25 (pred 4 hodinami)

komu: kukumbergovaeva67

Veľa pokoja aj bojovnosti, empatie i asertivity, plodného dialógu i vecnej kritiky a sebakritiky i sebapoznania a podstatne viac otvorenej komplexnej prosociálnosti v našich medziľudských vzťahoch v tímoch i školských triedach - praje Vám osobne, realizačnému tímu komory, čo sme vlastne všetci, ktorým nie je ľahostajný edukačný proces a jeho kvality v 21. storočí a hlavne chlebíku nášmu každodennému - našim deťom, mládeži, študentom i nám dospelákom i seniorom ako ja - teda praje kolega Iv 0li alias Ivan Olejár, dnes už z Prešova, nie z Bardejova... To 0li ako Olejár s nulou na začiatku je zámerné. Vyjadruje môj učiteľský o  občiansky status od roku 2002, teda už dve desaťročia. Jednoducho nulové statusy v tejto nezdravej spoločnosti - občana a zvlášť učiteľa. Toľko pozitívneho na úvod môjho Novoročného príhovoru pedagógom, ktorý bude na pokračovanie.

Presiaknutý pravdivými kritickými faktmi i pokusmi o ťažiskové riešenia našich ťaživých problémov. Neverili by ste ale súčasná doba roku 2022 je doslovne tehotná pre zrod novej vízie rozvoja nášlo regionálneho školstva. Jasne to dokumentujeme a viackrát ťažiskovo, no triviálne dokážem.  Budem vychádzať z niektorých podstatných a všeobecne známych pravdivých faktov uvedených v hodnotiacej správe pána predsedu Crnomana za rok 2021. Mne v nej chýba konkrétna rozvojová vízia edukácie detí a mládeže (DaM) i čiastkové konkrétne ciele pre nás pedagógov, pre našu poctivú a zodpovednú pedagogickú obec. A už dávam, namiesto blá, blá, blá a opakovania známych faktov a súvislostí, na náš spoločný stôl, predkladám na všeobecnú diskusiu moju VÍZIU rozvoja a orientácie regionálneho školstva do roku 2050, teda na tri desaťročia.

Jasne a zrozumiteľne. Spočíva k edukácii našich detí a mládeže na komplexný rozvoj ich PROSOCIÁLNOSTI v základnej osobnostnej štruktúre. Teda, na opak toho, čo v Miléniu klincovali podarení autori (dvaja z nich aj významní spolupracovníci vtedy všemocnej ŠtB. Kto by ma podozrieval z na cti utrhania profesorov, nech láskavo ide na stránky Ústavu pamäti národa. Prečo tieto nepríjemné fakty.?! Jeden z nich je totiž DODNES poradcom ministra B. Grohlinga. Je hlavným osnovateľom už prijatej reformy zákona o VŠ, ktorý tvrdo odmieta tak akademická obec SR ako aj časť študentov-vysokoškolákov. Radca ministra Grohlinga, skôr TAJNÝ radca - Miron Zelina (nastal čas DEMASKOVAŤ jasne pomenovať významného spoluautora školskej legislatívy!) sa čitateľne a jasne podpisuje pod súčasné negatívne dianie aj regio školstve. Mysliac si o sebe veľmi mylne, že BEZ NEHO - vyše 80-ročného seniora, naše školstvo skrachuje. Chcem uistiť všetkých kolegov - praktických nasledovníkov, ba i  priamo študentov Mirona Zelinu, ešte ako dekana Pedagogickej fakulty UK v Blave a hlavného autora skrachovanej reformy školstva už v treťom tisícročí s názvom Milénium, že to pomerne hladko pôjde aj bez skrachovaného profesora pedagogiky...

Zelinovo Milénium pokladalo za podstatnú orientáciu, formovanie  a edukáciu detí a mládeže na I N D I V I D U A L I Z M U S  jednotlivca a jedinca. Zelina, Turek (RIP), Rosa i Christenko, Ftáčnik Fronc, Szigety si mylne mysleli, že ak dáme dôraz na výchovu k bezbrehému individualizmu na americký a západný spôsob máme jasnu výhru. No tieto zámery, aj moja maličkosť na stránkach vtedajších Učiteľských novín sme jasne odhalili pre nás Slovákov neprijateľné méty individualizmu - mimochodom opaku prosociálnej výchovy žiakov a študentov, navyše - prirodzene a z podstaty nášho národa - ruka v ruke s rodinnou výchovou DaM. Dve desaťročia edukujeme v hlbokej kríze školského systému, navyše bez jasnej vízie, ktorú práve prezentujeme. Ešte raz, nie individualistická a vyložene kognitívne zameraná edukácia, lež orientovaná na rozvoj KOMPLEXNEJ PROSOCIÁLNOSTI ŽIAKA a ŠTUDENTA v regio školstve. Na individualizmus je čas tak pri stredoškolskej edukácii študenta, ako aj hlavne edukácii - vysokoškolskej. Nie, neodsudzujeme zmysel rozvoja individualít objektu edukácie, no v primeranom čase vysokoškolských štúdií a v najvyšších ročníkoch stredoškolských štúdií - jej dajme a prisúďme prioritu akú si určite zaslúži. Postupujme pri osobnostnej formácii DaM - vždy citlivo a zodpovedne. Veku primerane, ak chcete počuť jednu z elementárnych zásad pedagogiky.

Zdôvodnenie potreby práve P R O S O C I Á L N E J E D U K Á C I E : človek 21. storočia je a ude práve prosociálny. S dominanciou prosociálnosti v štruktúre svojej osobnosti. Edukovanej - rodinou, školou, rovesníckymi skupinami, prostredím, štátom ako občan. Prečo? Pretože kapitalistickú, komunoistickú i postmodernú-postindustriálnu spoločnosť s rozvojom IKT, digitalizácie a umelej inteligencie, raz a navždy vystrieda mnou novo zadefinovaná v súčasnej filozofii a práve - PROSOCIÁLNA SPOLOČENSKO-EKONOMICKÁ FORMÁCIA, ak chcete spoločenstvo, či štáty. A jedným z prvých bude naše S L O V E N S K O §! P R O S O C I Á L N E S L O V E N SK O: Tým jasne splníme ako národ požiadavky kladené na náš národ v srdci Európy i EU prinajmenej pápežom Jánom-Pavlom II i súčasným Františkom, ktorý naposledy apeloval na Slovákov pri poslednej vizitácia SR v septembri 2021 !!! To sú obrovské ciele a spoločenská zodpovednosť SR pred svetom. Nebojme sa jej. Vládneme to aj bez Zelinu a eštebákov. Raz a navždy, vážení spoluobčania. Pozrite si môj filozofický traktát z 3.januára 2022 s názvom nie Kapitál či Komunistický manifest, lež PROSOCIÁLNOSŤ či PROSOCIÁLNY MANIFEST resp.Manifest PROSOCIÁLNOSTI !!!!

Už končím. V závere by sa patrilo prehľadne uviesť 10-11 doslovne formatívnych osobnostných  pilierov vedúcich k formovaniu KOMPLEXNE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI ČLOVEKA. Kolegovia, cítite a  registrujete politikmi sľúbenú zmenu kvality osobnostnej štruktúry žiaka a potom študenta v novom možnom projekte nášho  regioškolstva v 21. storočí. I tú originalitu Slovákov. v edukácii a nových formatívnych prístupoch. Nie  -BEZHLAVÉ  PREBERANIE A KOPÍROVANIE ANGLOSASKÝCH či ŠKANDINÁVSKYCH konkrétne fínskeho!), lež pred pedagogickou obcou sveta sa ocitá ORIGINÁLNY SLOVENSKÝ MODEL A PROJEKT ROZVOJA REGIO ŠKOLSTVA pre 21. storočie. EDUKÁCIA s DOMINANCIOU K PROSOCIÁLNOSTI v oblasti základnej osobnostnej kvality žiaka či študenta. A teraz schody vedúce ku komplexnej prosociálnosti DaM, bez ďalších komentárov, väzieb a interpretácií:

1/ sebauvedomenie, sebapoznanie, svedomie

2/ komunikácie - neverbálna, verbálna, priama-on line i dištančná cez sociálne siete;

3/ empatická inteligencia

4/ sociálna inteligencia, zmysel pre tím, kolektív a jeho potreby a sebapresadzovanie - opak individualizmu, ipsocentrizmu a egoizmu, dominancia nenásilia

5/ kognitívna-rozumová inteligencia

6/ tvorivosť- kreativita a originalita DaM v školskej triede i rovesníckych skupinách a rodinách

7/ asertivita, adverzita, produktívna hádka, dialóg, experimenty

8/ projektovanie a digitálne zručnosti, umelá inteligencia, IKT

9/ osobnostné vzory a hodnotové rebríčky - svetonázory, presvedčenie, konanie

10 prosociálnosť - služba druhým pomoc, sebadarovanie, nenásilie a jeho preferencia v spoločenských, tímových a medziľudských vzťahoch(!);

11 láska ako agapé, náboženstvá, láskavosť

12 komplexná prosociálnosť - morálny kódex , nie mladého budovateľa komunizmu, lež prosociálnej osobnosti pre život v novom miléniu;;

Éto vsjó, druzjá. Predýchajte, komentujte, diskutujte, kritizujte, veďme plodný dialóg aj novom roku 2022....

autor projektu - RNDr. et PaedDr. et PhBc. et ThMgr. Ivan Olejár PhVKI; Prešov;  3. januára 2022

PS... aby ste nehľadali zbytočne vo Wikipédii či na stránkach internetu, PhVKI je skratka, nie titul za menom hoci tak vyzerá; na celý blog sa vzťahujú autorské práva jeho pisateľa, copyright 2022

PhVKI, nie nezľaknite sa údernosti skratky - je prosociálny hybridný virtuálny križiak Internetu, používam aj skratky - prosocman, prosocJoker a logo - internetový vĺčko

Majtesa, kolkegovia apriatelia. Pokojný a plodný - kreatívnya originálny i prosociálny Nový rok 2022. Pozor na ministerské šimle - duo Groling@Pedagóg.PS pedagóg či Miron sú krycie mená aktívneho spolupracovníka ŠtB - Zelinu. Máloktorý spolupracovník tajnej polície komunistov mal tú česť a ma. až dve krycie mená... Pamätajme na pravdivé a overiteľné fakty o nás...Ivan Olejár

Ivan Olejár

Bloger 
  • Počet článkov:  731
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som kritický, no zvyčajne naznačím, či priamo ponúknem riešenie problému. Rád totiž projektujem. Dokonca donedávna, kým ma neodstavili slovenskí demokrati, som ho aj vyučoval deti a školskú mládež veľmi aktívne. Presnejšie - učil som ju tvorivo mysleť, vyjadrovať a obhajovať svoje publikované názory, konanie a presvedčenie. To sa dnes v špinavom svete, nás dospelákov nenosí a hlavne nehodí. A preto som v malom školstve SR . dva roky pred dôchodkom dolietal až ták, že som sa komplexne zdravotne i osobnostne dezintegroval, po našom - zrútil Postupne sa uzdravujem a veľmi mi pri tom pomáha práve činnosť blogera. Fakt, že sa môžem s Vami podeliť o denne zažívanú realitu. Hlavne v SR! Som katolícky veriaci, absolvent 4 úspešných VŠ štúdií i držiteľ výučného listu v profesii stolár. Som aj laický teológ - absolvent RKCM bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Život ma neraz poriadne vyfackal , no náš Pán zároveň podržal. Vďaka Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

682 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Skryť Zatvoriť reklamu