Nevolajme Peťerburg „Petrohradom“ (Jazyk je všetko 21)

Písmo: A- | A+

Peťerburg bol totiž „Petrohradom“ len 10 rokov, od prvej svetovej vojny! Predstavte si, že by trebárs Rusi nazývali Zlín „Gottwaldovom“, argumentujúc, že „Gottwaldov“ je ruský názov mesta Zlín!

Rovnaká situácia je s pomenovaním Peťerburgu.

Mestu Sankt Peťerburg poslovančili názov na Petrográd r. 1914, keď po rozpútaní prvej vojny boli akékoľvek nemecké konotácie nevítané. A tento nový názov sa rýchlo rozšíril aj u nás, vzhľadom na vojnové súvislosti: protinemecké a proslovanské označenie „Petrograd/Petrohrad“ si totiž, pochopiteľne, ochotne osvojili aj česko-slovenskí vojaci, ktorí na ruských frontoch prebehli z rakúsko-uhorskej armády do ruskej a bojovali proti Rakúsko-Uhorsku za novú proslovanskú ideu Česko-Slovenska. Stali sa z nich legionári, ktorí mali byť základom armády nového pripravovaného štátu. Tento nový, poslovančený názov Sankt Peťerburgu, pochopiteľne, používali aj po návrate domov, a tak sa prirodzeným spôsobom tento názov ujal v našej populácii.

Medzitým sa v Rusku situácia zmenila – Rusko sa stalo Sovietskym Zväzom, a po smrti V. I. Lenina r. 1924 sa názov ruskej metropoly zmenil na jeho počesť na Leningrad. Takže tí, čo u nás odmietali socialistickú revolúciu, naďalej používali názov Petrohrad, kým prívrženci socialistickej revolúcie – a za socializmu prakticky celé naše obyvateľstvo – prijali nový názov Leningrad.

Obdobie okolo r. 1990 znamenal veľké zmeny nie len u nás, ale aj v Rusku. My sme sa navrátili k pôvodným, predkomunistickým názvom premenovaných miest a ulíc, a podobne sa dialo aj v bývalom Sovietskom Zväze. R. 1991 bol Leningradu prinavrátený jeho pôvodný názov „Sankt Peťerbúrg“. V skrátenej verzii sa používa „Peťerburg“ a v slangu jeho obyvateľov aj starobylé „Píťer“, ktoré sa vzťahuje k samým počiatkom mesta a k pôvodnej holandskej verzii mena jeho zakladateľa – cára Petra I., po holandsky Pieter [pítǝr].

Z nepochopiteľných dôvodov sa však u nás po tejto zmene zaviedlo používanie INÉHO názvu než toho, ku ktorému sa Sankt Peťerburg prinavrátil. Začalo sa používať „Petrohrad“. Niektorí rusisti tvrdia, že je to tak správne, pretože „Petrohrad“ je slovenským/českým „prekladom“ názvu Peťerburg. Tento argument je však pochybný – veď „Petrohradom“ sa to mesto volalo len desať rokov, od začiatku 1. vojny po smrť Lenina. Zbytočne tak udržiavame omyl, nepresnosť a nepotrebnú alogickosť. Volajme veci pravými menami – a mestá ich pravými názvami.

Skryť Zatvoriť reklamu