Petícia učiteľov za prepracovanie systému kariérneho rastu

V školstve pracujem štvrtý rok a je až neuveriteľné, čo všetko sa za taký krátky čas v tomto rezorte udialo. Práca učiteľa mi počas mojej praxe priniesla veľa pozitív, ale žiaľbohu aj veľa negatív. Hlavnú príčinu všetkých nedostatkov vidím v tom, že ministerstvo školstva vedie človek, ktorý sa nedokáže postaviť za svojich podriadených a nevie si priznať vlastné zlyhania. Ako náhle sa vyskytne nejaký problém, hádže vinu na niekoho iného. Častokrát sú  terčom jeho útokov práve učitelia, prípadne vydavateľstvá učebníc a v neposlednom rade vedenie škôl, ale na seba pán minister akosi zabúda. Chápem, že ak niekto prináša zmeny, dopúšťa sa chýb. Ale zvaľovať vinu za svoje chyby na niekoho iného nie je hodné ministra.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (31)

Odmietam byť naďalej fackovacím panákom v rukách „pánov reformátorov". Jednoducho môj pohár trpezlivosti v školstve už pretiekol. Poslednou kvapkou v mori bola Praktická príručka učiteľa, ktorá sa mi dostala do rúk koncom marca. Tá má pomôcť pedagógom prehrýzť sa spleťou paragrafov, ktoré so sebou prináša zákon č. 317/2009. Aj vďaka nej som sa definitívne utvrdil v tom, že nová reforma v mnohých ohľadoch život učiteľov nezlepší, ale zhorší. Preto som sa spolu s niekoľkými kamarátmi rozhodol vypracovať petíciu, ktorá by sa týkala niektorých bodov reformy.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Jednoznačne súhlasím so snahou reformovať školstvo. Chcel by som však upozorniť kompetentných, ktorí pripravovali a neustále pripravujú tzv. reformu školstva, aby si v prvom rade ozrejmili, čo znamená slovo reforma. Pretože práve táto podstata im uniká. Keby s tým mali problém, tak podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je reforma „zmena, úprava majúca za cieľ niečo zlepšiť". Chcel by som ich hlavne upozorniť na slovko ZLEPŠIŤ. Skutočnosť je však taká, že nová reforma v mnohých prípadoch prináša zhoršenie.

Čo mne najviac vadí na novom zákone, je systém kariérneho rastu pedagogických zamestnancov. Aj keď navonok pôsobí systém odmeňovania učiteľov na základe ďalšieho vzdelávania pomerne spravodlivo, v skutočnosti tento systém nevyznieva pre učiteľov až tak lákavo. Výnimkou sú iba tí, ktorí si stihli pred platnosťou nového zákona v „rýchlokurzoch" urobiť 2. kvalifikačnú skúšku. Samozrejme, že tým nechcem uraziť tých, ktorí si 2. kvalifikačnú poctivo oddreli. Lenže bežnou praxou pred uvedením nového zákona do praxe bolo, že sa ľudia začali masovo prihlasovať na 2. kvalifikačnú skúšku a nie vždy jej náročnosť zodpovedala tomu, čo by mala takáto skúška obnášať.

Skryť Vypnúť reklamu

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim vymenovať a vysvetliť 6 bodov, ktoré sa týkajú kariérneho rastu pedagogických zamestnancov. Tieto body tvoria základ našej petície

1. Nesúhlasím s tým, aby bolo vykonanie atestačných skúšok pedagogických zamestnancov podmienené získavaním kreditov (v zmysle § 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z.) a žiadam o zrušenie tejto podmienky.

Podmienka získavania kreditov na vykonanie atestačnej skúšky sa priamo dotýka aj mňa. Keby nedošlo k tejto zmene, mohol by som v budúcom školskom roku absolvovať 1. kvalifikačnú skúšku (dnes ju nazývame 1. atestačná skúška) a následne by som sa dostal z 10. platovej triedy do 11. Vďaka reforme budem musieť čakať na vykonanie 1. atestačnej skúšky približne tri roky, pretože takýto je odhad na získanie 30 kreditov a absolvovanie prípravného atestačného vzdelávania, alebo na získanie 60 kreditov. Nik však v dnešnej dobe nedokáže presne odhadnúť, ako dlho by mali jednotlivé školenia trvať, kedy presne začnú a skončia. Existujú aj iné cesty, ako je možné získať kredity, ale v praxi sú v súčasnej dobe takmer nereálne.

Skryť Vypnúť reklamu

Praktický dopad získavania kreditov ako podmienky na vykonanie atestačnej skúšky: zmrazí sa postup učiteľov do vyšších platových tried v najbližších troch rokoch, a teda sa zamedzí aj výraznejšiemu zvyšovaniu platov.

2. Žiadam, aby bol tzv. malý doktorát uznaný ako náhrada 1. atestačnej skúšky pedagogických zamestnancov.

Mnohí mladí učitelia si pred 1. novembrom 2009 urobili tzv. malý doktorát a dúfali, že sa tak nebudú musieť zaoberať písaním a obhajobou kvalifikačnej práce. Mali však smolu, že k tomuto dátumu ešte nemali 5 rokov praxe. Pred reformou bolo totiž bežné, že mladí učitelia si krátko po nástupe do zamestnania urobili malý doktorát, ktorý sa po piatich rokoch praxe stal náhradou 1. kvalifikačnej skúšky. Dnes majú títo ľudia jednoducho smolu a pán minister im odporučil zbierať kredity a získavať prax.

Skryť Vypnúť reklamu

Praktický dopad zrušenia uznávania tzv. malého doktorátu ako náhrady za 1. kvalifikačnú (atestačnú) skúšku: zmrazí sa postup učiteľov do vyšších platových tried v najbližších troch rokoch, a teda sa zamedzí aj výraznejšiemu zvyšovaniu platov.

3. Nesúhlasím s tým, aby bol kreditový príplatok vyplácaný iba počas doby platnosti kreditov (v zmysle § 14 ods. 2, 4 zákona č. 553/2003 Z.z. v znení § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z.), ale aby sa stal trvalou súčasťou tarifného platu pedagogických zamestnancov.

Toto je pre mňa jeden z bodov, nad ktorými sa mne osobne pozastavuje rozum. Je jasné, že autori chceli týmto bodom dosiahnuť to, aby si náhodou učiteľ po siedmich rokoch nepovedal dosť a na získavanie kreditov sa viac vykašľal. Ale napriek tomu nedokážem pochopiť, ako si niekto môže dovoliť siahať na peniaze, ktoré si hocijaký zamestnanec zaslúžil ďalším vzdelávaním. Ak by tento bod mal platiť, tak ho navrhujem použiť aj na dočasnú platnosť príplatku za 1. a 2. atestáciu pedagogických zamestnancov a mohli by sme ho vyskúšať napríklad aj pri atestáciách doktorov, doktorátoch právnikov alebo najlepšie pri všetkých vysokoškolských diplomoch a maturitách. Plat, ktorý by im na základe ich vzdelania bol na začiatku pracovného pomeru pridelený, by po siedmich rokoch stratili, ak by neboli ochotní ísť na ďalšie vzdelávanie. Veď nech ľudia dokazujú, že si peniaze za svoje dávno získané kvalifikačné predpoklady naozaj zaslúžia.

Praktický dopad dočasného vyplácania kreditového príplatku: v budúcnosti to bude znamenať zníženie platu o príplatok za školenie, ktoré pedagogický zamestnanec absolvoval v priebehu posledných siedmich rokov a nebude v ďalšom vzdelávaní pokračovať.

4. Žiadam, aby bola výška kreditového príplatku pedagogických zamestnancov (v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. v znení čl. III zákona č. 317/2009 Z.z.) zvýšená nasledovným spôsobom: zo súčasných 6% na 10% za 30 kreditov a zo súčasných 12% na 20% za 60 kreditov.

Jednoduchou matematikou zistíme, že výška kreditového príplatku k tarifnému platu je v súčasnej podobe naozaj smiešnou položkou. V mojom prípade by to znamenalo zvýšenie hrubého tarifného platu o 34 EUR pri získaní 30 kreditov. Netvrdím, že mnou navrhované zvýšenie spasí učiteľov, ale bude podľa môjho názoru trochu adekvátnejšie a hlavne motivujúcejšie.

Praktický dopad súčasnej výšky kreditového príplatku: minimálny nárast platu a tým minimálny rozdiel medzi učiteľom, ktorý je ochotný sa vzdelávať a učiteľom, ktorý na vzdelávanie nenastúpi.

5. Nesúhlasím s tým, aby boli kvalifikovaní začínajúci učitelia zaradení do 9. platovej triedy, a žiadam, aby sa dostali opäť do 10. platovej triedy.

Ak sa nemýlim, tak jedným z najväčších nedostatkov školstva je to, že nie je dostatočne atraktívne pre šikovných mladých absolventov vysokých škôl. Mám pocit, že ak sa napr. počítačová firma bude snažiť prijať nového kvalitného programátora, nebude ho lákať na nižší plat. A rovnako si nemyslím, že prostriedkom na prilákanie nových kvalitných pedagógov je zníženie ich nástupného platu. Predpokladám, že sa tak slovenské školstvo môže zapísať do histórie, pretože sme určite prvá krajina, ktorá sa pokúša prilákať učiteľov do školstva nižšími platmi. Naozaj, klobúk dole páni reformátori.

Praktický dopad preradenia kvalifikovaných absolventov vysokých škôl z 10. do 9. platovej triedy: zníženie tarifného platu pre začínajúcich kvalifikovaných učiteľov približne o 45 EUR.

6. Nesúhlasím s tým, aby začínajúci učitelia museli ukončiť adaptačné vzdelávanie záverečným pohovorom a otvorenou hodinou pred skúšobnou komisiou (v zmysle § 36 ods. 4 až 8 zákona č. 317/2009 Z.z. v znení § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 445/2009 Z.z.).

Páni reformátori, záverečným pohovorom a otvorenou hodinou pred skúšobnou komisiou, ktorými sa má prezentovať každý začínajúci učiteľ, aby ukončil adaptačné vzdelávanie, DEHONESTUJETE celé pedagogické vysokoškolské štúdium na Slovensku. Absolventov vysokých škôl pedagogického zamerania staviate do pozície, že ich päťročné štúdium, ktoré zavŕšili štátnymi skúškami a obhajobou diplomových prác, bolo prinajlepšom nedostatočné, ak nie zbytočné.

Praktický dopad ukončenia adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov záverečným pohovorom a otvorenou hodinou pred skúšobnou komisiou: dehonestácia vysokoškolského štúdia pedagogického zamerania.

Ak patríte k ľuďom, ktorým nie je ľahostajné postavenie učiteľov v dnešnej spoločnosti a chcete sa pokúsiť niečo zmeniť, prosím Vás, aby ste podpísali petíciu, ktorá obsahuje všetky vyššie uvedené body. Petičný hárok si môžete stiahnuť a vytlačiť na adrese http://peticiaucitelov.szm.com. Tu nájdete aj pokyny o ďalšom postupe. Môžete nás tiež kontaktovať pomocou mailovej schránky peticiaucitelov@gmail.com. Pevne dúfam, že naša akcia nezostane len smiešnou kapitolou v už tak dosť smiešnych dejinách reformy školstva na Slovensku.

Ďalší článok, ktorý je venovaný tejto problematike, nájdete na nasledujúcej adrese http://banas.blog.sme.sk/c/225527/Ucitelia-dajte-najavo-svoj-nazor-podporte-peticiu-za.html

Ivo Dudáš

Ivo Dudáš

Bloger 
  • Počet článkov:  6
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som mladý učiteľ, ktorý sa snaží žiť podľa hesla: Slová potešia, ale skutky presvedčia. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu