Fond odkázanosti – udržateľné finančné riešenie pre starnutie populácie

Zvládnuť problémy súvisiace so starnutím populácie bude v nasledujúcich desaťročiach patriť k najväčším výzvam našej spoločnosti. Vyšší počet starých občanov znamená pre spoločnosť vyšší počet záujemcov o dlhodobú starostlivosť.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Právo na dlhodobú starostlivosť patrí k základným právam občana, garantuje ho ústava i medzinárodné dohovory. Štát nemôže financovanie tejto starostlivosti preniesť na plecia samotných odkázaných a ich rodín – je povinný zabezpečiť ju v primeranej kvalite a dostupnosti. Výdavky z verejných zdrojov na túto starostlivosť z verejných zdrojov tak budú v najbližších rokoch len rásť.


Potreba reformy
Náš súčasný systém financovania dlhodobej starostlivosti potrebuje zásadnú reformu. Je to zrejmé z faktu, že systém nefunguje dostatočne. Príliš veľa seniorov a zdravotne odkázaných si nemôže dovoliť kvalitné služby dlhodobej starostlivosti, príliš veľa rodín znáša vysoké finančné bremeno. Rezorty zdravotníctva a sociálnych vecí sa roky sporia o financovanie ošetrovateľských a zdravotných služieb, ktoré patria do dlhodobej starostlivosti, časť nákladov znášajú samosprávy. Súčasný stav, kedy verejné prostriedky smerujú inštitúciám, nie individuálnym občanom – klientom, nedostatočne zabezpečuje právo slobodného výberu typu starostlivosti pre osoby, ktorých sa starostlivosť týka.
Cieľ – moderná dlhodobá starostlivosť a udržateľný systém
Tradičné ponímanie dlhodobej starostlivosti, kedy sa seniori a zdravotne odkázaní ľudia doopatrovali doma najbližšou rodinou alebo sa „odkladali“ do ústavných zariadení, už aj u nás pomaly doznieva. Tak ako v iných vyspelých krajinách badať posun k názoru, že starostlivosť v inštitúcii sa má nahradiť vysokokvalitnou starostlivosťou v komunitách a rodinách. Cieľom je zabezpečiť, aby si senior čo najdlhšie zachoval svoju nezávislosť, pokiaľ možno v domácom prostredí. Na to je potrebné posilniť terénne a komunitné služby. Zároveň musí zostať možnosť ústavnej starostlivosti pre tých, ktorí to naozaj potrebujú.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Fond odkázanosti
Reforma financovania dlhodobej starostlivosti počíta so zavedením nového fondu odkázanosti či nesebestačnosti, ktorý bude komplexne financovať dlhodobú starostlivosť a zabezpečí udržateľnosť verejných financií. Z fondu odkázanosti bude čerpať individuálny senior/zdravotne odkázaný svoj individuálny „príspevok na odkázanosť“, ktorý bude môcť využiť podľa vlastného rozhodnutia na domácu ošetrovateľskú starostlivosť, komunitné denné centrá, stacionáre, kompenzácie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ale aj ústavnú starostlivosť, špecializované zariadenie a ďalšie.
Jednotný fond zabezpečí, že financovanie týchto služieb bude „pod jednou strechou,“ čím sa odstráni súčasná rozdrobenosť zodpovednosti za financovanie dlhodobej starostlivosti, kedy čas služieb financujú zdravotné poisťovne, časť rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, iné zase obce, mestá, VÚC, ďalšie si musí občan platiť sám.

SkryťVypnúť reklamu


Ako naplniť nový fond?
Navrhujeme, aby fond odkázanosti sústredil financie, ktoré v súčasnosti plynú do dlhodobej starostlivosti prostredníctvom zdravotných poisťovní, a financie, ktoré do dlhodobej starostlivosti plynú z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zároveň by sa v rámci povinných odvodov zaviedol nový odvod na nesebestačnosť vo výške 1,5 % z hrubej mzdy.
Ako kompenzáciu zvýšenia odvodov navrhujeme zníženie dane z príjmu o 0,5 p. b. na 18,5 % a zvýšenie jej odpočítateľnej položky. Toto zníženie by sa prejavilo v znížení podielových daní plynúcich do samospráv, pretože by im ubudli súčasné povinnosti pri financovaní služieb dlhodobej starostlivosti. Počítame zároveň aj so znížením odvodov za zdravotné poistenie zamestnancov, a to o 0,5 %.

SkryťVypnúť reklamu


Koľko potrebuje fond odkázanosti?
Podľa prepočtov Inštitútu zamestnanosti by na fungovanie systému v súčasnosti potrebných 660,9 mil. eur, ktoré je možné dosiahnuť kombináciou nasledovných opatrení:
 

Sumarizácia

Náklady na prijímateľa mesačne

 

550,57 mil. €

742 €

MPSVaR (presun financií do MZ)

104,3 mil. €

141 €

Preplácanie ošetrovateľských výkonov zo zdravotného poistenia

-201 mil. €

- 271 €

Zníženie dane z príjmov o 0,5 p. b. na 18,5 % a úprava odpočítateľnej položky na 8-násobok min. mzdy

384 mil. €

517 €

Nový fond odkázanosti 1,5 %

-177 mil. €

-238 €

Pokles odvodu zdravotného poistenia o 0,5 %

660,89 mil. €

890 €

Opatrenia SPOLU +/-

Bude to fungovať?
Návrh Inštitútu zamestnanosti vychádza z modelov, ktoré už s veľmi dobrými výsledkami fungujú napríklad v Nemecku, Rakúsku a aj v Českej republike. Okrem vyššie spomínaných benefitov, ako je väčšia slobody v rozhodovaní pri výbere služieb dlhodobej starostlivosti, tento systém priniesol zvýšenie zamestnanosti v sektore dlhodobej starostlivosti. Tento pozitívny efekt predpokladáme aj na Slovensku – podľa našich prepočtov by mohlo prísť k vytvoreniu až 30-tisíc nových pracovných miest.
Veríme, že priblíženie sa ku krajinám, ktoré majú rovnaký alebo podobný systém pre starostlivosť o dlhodobo odkázaných už viac ako 10 rokov, pomôže výrazným spôsobom vylepšiť kvalitu života odkázaných osôb a ich rodín.

SkryťVypnúť reklamu

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

logo evs
logo evs 
Inštitút zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti

Bloger 
  • Počet článkov:  23
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Viac na: www.iz.sk Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

69 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

287 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu