Hustota sociálnych služieb pre seniorov na Slovensku

Písmo: A- | A+

V Trenčianskom kraji byť dôchodcom nie je najjednoduchšie. Málo miest v stacionároch a veľa kolegov dôchodcov. Na rozdiel od Žilinského kraja, kde to vyzerá o niečo lepšie. Aká je hustota sociálnych služieb pre seniorov v SR?

Na Slovensku máme hneď niekoľko druhov sociálnych služieb poskytovaných seniorom. V každom kraji máme rozdielny stav obyvateľstva s vekom 65 a viac a takisto máme rozdielne množstvo poskytovateľov sociálnej služby. V tabuľke nižšie môžete porovnať počet seniorov v danej vekovej kategórii. Celkovo na Slovensku žilo k 31. 12. 2018 874 319 seniorov.

Kraj

Počet obyvateľov 65 +

Bratislavský kraj

110 554

Trnavský kraj

93 328

Trenčiansky kraj

103 570

Nitriansky kraj

119 014

Žilinský kraj

105 320

Banskobystrický kraj

109 355

Prešovský kraj

114 552

Košický kraj

118 626

Spolu

874 319

Zdroj: ŠÚ SR, k 31. 12. 2018

Najviac dôchodcov žije v Košickom kraji, ktorý má zároveň nadpriemerné množstvo seniorov na jedného poskytovateľa sociálnych služieb v porovnaní s priemerom SR, výnimku tvorí denný stacionár, kde si Košický kraj drží druhú priečku v rámci Slovenska. Počet obyvateľov 65 + pripadajúci na jeden denný stacionár je v KE len 2 326, zatiaľčo v Trenčianskom kraji pripadá na jeden denný stacionár až 12 946 občanov, čo je najalarmujúcejší stav v rámci poskytovania služby denných stacionárov. Najširší výber majú občania v Prešovskom kraji vzhľadom na potrebu denného stacionára, kde na jeden stacionár pripadá iba 1 169 seniorov. V tomto kraji sa nachádza až 91 poskytovateľov tejto sociálnej služby.

Človek by očakával, že najpriaznivejší stav bude v hlavnom meste a v Bratislavskom kraji. Samozrejme, v niektorých ukazovateľoch si Bratislavský kraj drží vysoké postavenie, ako je sprostredkovanie osobnej starostlivosti, pričom v tomto kraji pripadá až dvakrát menej občanov na jedného poskytovateľa, ako je národný priemer. Vedúcu priečku si opäť udržal Prešovský kraj, v ktorom prislúcha až takmer 3,5-krát menej obyvateľov na jedného poskytovateľa tejto sociálnej služby, než je národný priemer.

Počty obyvateľov prislúchajúcich na jednotlivé domovy sociálnych služieb alebo zariadenia pre seniorov nezaznamenávajú takú vysokú diferenciáciu, či už to v porovnaní s celoštátnym priemerom alebo pri porovnaní medzi jednotlivými krajmi. V týchto prípadoch sa počty pohybujú medzi hodnotami cca 1500 – 2 500.

Na Slovensku podľa tabuľky nižšie máme nerovnomerne rozdelených poskytovateľov a často sa jednotlivé kraje od priemeru SR radikálne líšia. Niektoré sociálne služby nie sú v jednotlivých krajoch ani len poskytované.

Počet seniorov 65 + pripadajúcich na jedného poskytovateľa sociálnej služby

 

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE

Priemer za SR

Denné centrum

2457

3733

3983

5175

3632

3417

2437

3595

3363

Denný stacionár

9213

6666

12946

5175

9575

10936

1169

2326

3852

Zariadenie pre seniorov

2571

1458

1954

1526

1526

1478

1660

2471

1756

Domov sociálnych služieb

2047

1905

1954

2088

1386

1367

1660

2281

1784

Opatrovateľská služba

1783

784

616

721

443

647

674

628

683

Špecializované zariadenie

3685

4058

3138

1831

2241

6433

2603

4091

3036

Zdroj: Vlastné spracovanie

Počet seniorov, ktorí budú či už to dobrovoľne alebo zo zdravotných dôvodov nútení využívať sociálne služby, bude v priebehu nasledujúcich rokov narastať. Ministerstvo sociálnych vecí bude musieť vyriešiť nielen financovanie služieb, ale aj zvýšenie počtu poskytovateľov týchto sociálnych služieb v jednotlivých krajoch, keďže napriek celkovo rovnomernému rozloženiu počtu seniorov v jednotlivých krajoch na Slovensku následné množstvo poskytovateľov nie je v súlade s týmito počtami.

Bez reformy dlhodobej starostlivosti v kombinácii so starnutím populácie bude situácia na Slovensku pre dôchodcov len horšia.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Skryť Zatvoriť reklamu