Zamestnanosť žien na Slovensku verzus v Európe

Na Slovensku je aj v roku 2019 na trhu práce stále viac mužov ako žien. Vynára sa otázka, prečo máme takýto stav aj v súčasnosti. Existujú tri hlavné dôvody dnešnej situácie v otázke zamestnanosti žien.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Prvým dôvodom je množstvo žien odchádzajúcich zo Slovenska do zahraničia na pozície opatrovateliek alebo zdravotných sestier, čo následne čiastočne skresľuje štatistiku.

Druhý dôvod vidíme v marginalizovaných rómskych komunitách, kde je percento pracujúcich žien veľmi nízke a zároveň máme na Slovensku tieto komunity väčšie na rozdiel od ostatných krajín Európskej únie.

Tretia príčina súčasného stavu je nízka miera investícií do materských škôl a jaslí. Kvôli obmedzenému počtu škôlok a jaslí matky, ktoré by chceli pracovať, zostávajú doma a odďaľuje sa tak ich nástup do práce.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V celoeurópskom porovnávaní zamestnanosti žien sa na prvom mieste umiestnilo Dánsko, za ktorým nasledovali ostatné krajiny Škandinávie. Dobré výsledky zaznamenali prirodzene Nemecko a Veľká Británia. Slovensko s krajinami V4 dosiahlo posledné priečky tohto rebríčka.

Jedným z ďalších dôvodov, prečo sa umiestňujeme na posledných priečkach, je konzervatívnosť Slovenska a regiónu V4. Podľa Eurobarometra z posledného obdobia až 73 % Slovákov súhlasí s tvrdením, aby sa ženy hlavne starali o deti a domácnosť. Naproti tomu v Škandinávii sa toto percento pohybovalo okolo čísla 18 %.

Rovnosť platov je ďalší závažný problém. Na Slovensku zarábajú ženy v priemere až o 21 % menej ako muži, zatiaľ čo v EÚ to je 16 %. Pritom už v roku 1957 pri podpise Rímskych zmlúv sa krajiny Únie zaviazali presadiť princíp za rovnakú prácu rovnaká odmena. Vysvetlenie môžeme hľadať v pracovných pozíciách, v ktorých sa ženy zamestnávajú, ako sú učiteľky alebo zdravotné sestry, ktoré sú vo všeobecnosti slabo platovo ohodnotené a zároveň na Slovensku stále nájdeme firmy, v ktorých žena na tej istej pozícii čo muž dostáva nižší plat. Na Slovensku máme taktiež dlhšiu materskú dovolenku než v krajinách západnej Európy, a tým sa odďaľuje nástup žien do práce a následný rast platu je pomalší.

SkryťVypnúť reklamu

Na Slovensku, a samozrejme nielen u nás, zostávajú povolania, v ktorých máme predsudky voči ženám. Ako dobrý príklad nám poslúži sektor IT technológií, kde máme zľudovenú predstavu o tom, ako ženy nerozumejú matematike či počítačovým technológiám. Ženy ako manažérky? Na takýchto vysokopostavených pozíciách sa presadzujú väčšinou muži. V Európe na každom desiatom kresle vo vedúcej pozícii sedí žena. Na Slovensku máme stav nasledovný: v dozorných radách sedí len 18 % žien a vo funkcii generálnej riaditeľky je len 13 % žien, z čoho nám vyplýva, že k dosiahnutiu takejto pozície majú ženy ťažšiu cestu než muži.

SkryťVypnúť reklamu

Pri dosiahnutí rodovej rovnosti v zamestnaní bude mať takýto stav pozitívny efekt spočívajúci vo zvýšení HDP. Na jednej strane ženy pri rovnakom zárobku ako muži môžu viac míňať, a tým pádom zvyšovať kúpnu silu obyvateľstva, a na druhej strane sa zvýši celková produktivita, keďže bude viacej žien pracovať. Rovnako treba pripomenúť, že výpočet HDP nie je najdokonalejší ukazovateľ, ktorý máme k dispozícii. Čas matky na materskej dovolenke strávený pri jej dieťati sa totiž nezarátava do HDP aj napriek tomu, ako veľmi bol tento cenný čas využitý v prospech výchovy dieťaťa a následne aj v prospech štátu.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa niektorých štúdií vyšší počet žien vo firme dokáže zrýchliť napredovanie danej firmy, čo poukazuje na potrebu žien aj vo vedúcich pozíciách.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Inštitút zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti

Bloger 
  • Počet článkov:  23
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Viac na: www.iz.sk Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

287 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

69 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu