Zamestnávanie najzraniteľnejších na Slovensku

Písmo: A- | A+

V našej spoločnosti sa nachádzajú občania, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. Zdravotne postihnutí občania majú sťažený život nielen v súkromí, ale aj pri výbere práce. Záleží samozrejme na druhu postihnutia a jeho úrovni.

 Najúčinnejším a najvhodnejším spôsobom zostáva variant, kedy sa zdravotne postihnutý integruje do štandardného pracoviska. Tento cieľ je prvoradým riešením z pohľadu zákona. Ďalšou možnosťou, ktorá nie je až tak často preferovaná, je tzv. náhradné plnenie. V súčasnosti platí stav, kedy zamestnávateľ musí hradiť približne 20 % mzdových nákladov z minimálnej mzdy zamestnanca, ktorého nezamestnajú. Účinnejšie opatrenie by sa javilo v podobe dvojnásobku priemerných mzdových nákladov na pracovníka daného podniku za každého zdravotne postihnutého, ktorého nezamestnávajú.

Náhradné plnenie funguje na princípe chránených dielní, čo sú v podstate malé podniky združujúce niekoľko zdravotne postihnutých zamestnancov. Firma si od takejto chránenej dielne objedná náhradné plnenie, čím plní zákonný rámec. V dnešnej dobe sa chránené dielne nachádzajú často v neistote, keďže splatnosť faktúr sa pohybuje v niekoľkých mesiacoch, čo spôsobuje takémuto malému podniku finančné problémy. Preto náš návrh spočíva v jasnom zadefinovaní maximálnej splatnosti faktúr na dva týždne od jej vystavenia, čím sa zabezpečí riadny chod chránenej dielne. Zároveň objednávky v chránenej dielni by si musela firma zadovážiť na mesačnej báze, čo rovnako zabezpečí chráneným dielňam pravidelný príjem.

Časté „riešenie“, ktoré radi využívajú zamestnávatelia, sú pokuty. Platenie pokút nesmie byť tým najľahším a najlacnejším spôsobom, ako naložiť so zákonnou povinnosťou voči zdravotne postihnutým. Z tohto dôvodu by sa mali pokuty voči zamestnávateľom, ktorí nesplnia ani jednu z vyššie uvedených zákonných možností, strojnásobiť, resp. pokuta by mala zodpovedať trojnásobku výšky náhradného plnenia. Týmto spôsobom je potrebné motivovať podniky, verejné či súkromné, aby sa snažili plniť si svoje spoločenské povinnosti a zamestnávali zdravotne postihnutých občanov.

Je povinnosťou spoločnosti, aby sme integrovali našich spoluobčanov, ktorých stretla v živote ťažká skúška v podobe zdravotného postihnutia. Pokiaľ má takýto občan záujem pracovať, musíme mu túto možnosť poskytnúť. 

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Skryť Zatvoriť reklamu