Prečo učiť jazyky v ranom veku

Písmo: A- | A+

Každé priemerné dieťa sa učí nový jazyk celkom ľahko. V rámci niekoľkých rokov väčšina detí rozumie, čo druhí hovoria a aj sa vie samo celkom dobre vyjadrovať.

Dôkazom sú bilingválne rodiny, kde rodičia hovoria rôznymi jazykmi a dieťa ich plynule ovláda.

Výskum ukazuje, že ľudský mozog je prvých 7 rokov života výnimočne tvárny. Toto však závisí od kvality a kvantity prvých mozgových podnetov, ktoré dieťaťu predkladáme, pretože tie rozhodujú ako silno budú prepojené nervové štruktúry v jeho mozgu, teda aký výkonný bude jeho mozog. Bunky, ktoré sa často stimulujú dráždením zmyslov, sa čoraz silnejšie a stabilnejšie prepájajú. Bunky, ktoré nie sú stimulované, zoslabnú. Mladšie dieťa sa ľahko a bezproblémovo naučí ďalší cudzí jazyk. Staršie dieťa, ktoré už nie je také bezprostredné, už môže mať problémy s dobrou výslovnosťou, gramatikou a ostýchavosťou pri výučbe. Učenie sa ďalšiemu jazyku v skorom veku napomáha vývoju a upevneniu mozgových buniek dieťaťa a zvyšuje tak jeho inteligenciu. Toto obohacuje vývoj všetkých, nielen zdravých detí, ale aj detí s ochoreniami mozgu a detí trpiacich autizmom. Preto je veľmi dôležité začať s výučbou jazyka čím skôr, na čo nám poukazujú aj nasledujúce fakty.

Priama metóda – metóda učenia sa jazyka ako keby sa učil materinský jazyk, je najviac úspešná u malých detí. Čím je dieťa staršie, tým menej je priama metóda pre neho vhodná. Človeku totiž vekom slabne mechanická pamäť a zlepšuje sa logická. Dospelý človek si dobre pamätá to, čo sa mu vysvetlí, čomu rozumie a v čom nachádza logiku. Dieťaťu stačí na zapamätanie iba to, že niečo vidí, počuje, logické vzťahy naopak chápe ťažko alebo vôbec.

Dieťa sa v predškolskom a mladšom školskom veku nachádza v senzitívnom období, kedy sa môže bez problémov naučiť viac jazykov.

Čím skôr začne dieťa s výučbou cudzieho jazyka, tým jednoduchšie ho ovládne a začne v ňom rozmýšľať bez toho, aby muselo prechádzať zložitou fázou „prekladania v hlave“. Už od 7 rokov sa ťažisko vnímania jazyka presúva z pravej „inštinktívnej“ hemisféry do ľavej „logickej“, kedy potrebujeme mať na všetko pravidlá.

Cudzojazyčné prostredie začne dieťa čoskoro vnímať ako prirodzené, rýchlo sa naučí rozumieť cudziemu jazyku a následne ho aktivizovať.

Dobrá znalosť cudzieho jazyka sa stále jasnejšie ukazuje ako nevyhnutná súčasť základného vzdelania každého jedinca, ktorý má v živote uspieť.

 Výhody výučby cudzieho jazyka v mladšom školskom veku:

  • prirodzená výslovnosť,

  • intelektuálny vývoj a mentálny rozvoj (bilingválnosť čiže viacjazyčnosť obohacuje a pozitívne ovplyvňuje mentálnu a intelektuálnu stránku dieťaťa),

  • naučia sa rozumieť z kontextu bez toho, aby museli bezpodmienečne rozumieť každému slovu,

  • pružnejšie myslenie (lepšie rozumejú svojmu jazyku, majú lepšiu schopnosť počúvať),

  • deti sa nehanbia a neboja rozprávať cudzím jazykom (nepociťujú ostych, a preto im výučba cudzieho jazyka ide ľahšie a prirodzenejšie),

  • majú lepšie verbálne schopnosti (výskumy dokazujú, že učením cudzieho jazyka sa zlepšujú komunikačné schopnosti dieťaťa),

  • spoznávanie iných kultúr.

Deti používajú vrodené spôsoby ako sa naučiť rodný jazyk, ktorý je samozrejme ten najdôležitejší, a skoro zisťujú, že tak isto môžu postupovať aj pri učení sa cudzieho jazyka. Osvojujú si jazyk pri činnostiach, na ktorých sa podieľajú spoločne s dospelými. Najskôr danej činnosti porozumejú a pochopia aj zmysel jazyka, ktorým sa im dospelý prihovára. Tie deti, ktoré majú možnosť osvojiť si druhý jazyk, keď sú ešte malé, používajú počas života obvykle tie isté prirodzené spôsoby ako sa učiť jazyk aj pri učení sa ďalšieho jazyka. Ak si deti jazyk osvojujú prirodzene, miesto toho, aby sa ho vedome učili, budú mať lepšie komunikačné schopnosti presne tak, ako je to v ich rodnom jazyku

Skryť Zatvoriť reklamu