Dvojsečný meč zvodnej ženskej krásy v médiách

Písmo: A- | A+

Ak  ženy budú veľmi presadzovať svoju krásu prehnanou zvodnosťou, samy vlastne žiadajú o to, aby ich muži milovali kvôli nej. Niekedy sa nestáva to, že ich kvôli nej milujú, ale skôr sa snažia ich krásu získať a vlastniť. Celé sa to potom radikálne obracia proti ženám samotným.

 

Aktuálne spoločenské postavenie žien v západnej civilizácii je dôsledkom feministickej snahy, ktorá začala v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Tieto snahy presadzovali predovšetkým volebné právo pre ženy, ale okrem neho taktiež rovnoprávne postavenie mužov a žien v spoločnosti a mali zabezpečiť rovnosť ľudských práv. Nech sa ktokoľvek pozerá na feministické hnutie akokoľvek, jedno je isté. Maskulinita sa dostala do takej podoby, ktorá nebola zdravá a muži nedokázali porozumieť, ako vlastnej identite, tak i ženám. Kríza mužskosti nemohla ďalej udržať dominatný patriarchálny model v spoločnosti, ktorý sa rozvinul až do príliš autoritatívnej podoby. Ženy jednoducho už ďalej nestrpeli túto krízu mužskosti.

Majú v sebe určité väčšie vnútorné rozlišovanie a emocionálnu výbavu, na základe ktorej rozoznali, že takto to jednoducho ísť ďalej nemôže. I keď sa dá vnímať, že ženy vtedy boli jednoznačne proti mužom, boli skôr proti všetkému čo bolo vtedy definované ako mužské. To ,,mužské'' bolo príliš tvrdé, zámerne a so strachom sa vyhýbalo všetkému, čo bolo ženské a presadzovalo masku tvrdosti. Niet divu, že ženy túžili a potrebovali iného muža - autentického a nepovyšujúceho sa nad ne.

Ženské pohlavné role a mýtus ženskej krásy

I napriek tomu, že ešte stále ženy neprenikli úplne a sebaisto do všetkých sfér spoločnosti (napr. politika), môžeme povedať, že majú v spoločnosti rovnoprávne postavenie. Ženy vykonávajú rôzne zamestnania a výnimkou nie sú ani vysoké manažérske pozície. Ukazuje sa, že ich dobre zvládajú. Zmenila sa i tradičná mužská rola - živiteľ rodiny, pretože živiteľom rodiny sa stala taktiež žena. Okrem toho zastáva aj dôležitú úlohu v domácnosti a pri výchove detí. Na ženu sú okrem toho kladené ešte väčšie nároky. V konzumnej spoločnosti, ktorá stratila takmer všetky morálne hodnoty a je doslova presexualizovaná sa stáva ženská krása komoditou. Jednoducho tovarom, ktorý je vyhľadávaný, obdivovaný a spotrebovávaný. Mýtus ženskej krásy je silne prítomný vo všetkých typoch médií a pôsobí prísne normatívnym tónom. Hovorí, že je doslova nevyhnutné, aby sa žena pripodobnila mediálnym obrazom ženy. Pretože len vtedy bude krásna, obdivovaná a milovaná.

Kladú sa na ňu tak nároky, ktoré neberú do úvahy ženskú originalitu, rozmanitosť a nádheru samu o sebe. Poznám nekonečne veľa dievčat a žien, ktoré sa vymykajú zaužívanému mediálnemu mýtu krásy a sú ešte nádhernejšie.

Pokrivené mediálne obrazy zvodnej ženy

Žena nadobudla istotu v jej spoločenskom zrovnoprávnení a ovplyvnená tým, ako by mala vyzerať a ako by sa mala správať na základe mediálnych obrazov sa stavia do sebaistej, zvodnej a dominantnej pozície. Uvedomuje si silu svojej vonkajšej krásy a problém je, že tútú krásu niekedy zneužíva ona sama, no väčšmi ju zneužívajú mediálni tvorcovia na silnú manipuláciu. Táto sa dotýka jej samotnej, no predovšetkým muža, ktorý nepozná pravdepodobne nič dokonalejšie, umeleckejšie a obdivuhodnejšie ako je ženská krása, tvár či telo ženy. To znamená, že je veľmi zasiahnutý niečim, čo má rád a čo obdivuje. Na tom samozrejme nie je nič zvláštne alebo zlé. Pozrime sa však ako pracujú médiá s hodnotou krásy. Mýtus ženskej krásy a jej normy prezentujú predovšetkým ženské magazíny, časopisy pre mužov, televízne seriály a v neposlednom rade reklamy. Časopisy svojimi posolstvami vysielajú správu, že iba žena podľa ich prísnych kritérií ženskosti je naozajstnou a hodnotnou ženou. V ženách, ktoré nespĺňajú tieto prehnané a ,,ideálne'' požiadavky na krásu sa objavuje pochybnosť, nedôvera voči sebe samej a nakoniec frustrácia. Zapozerajte sa do súčasných reklám a všimnite si billboardy. Reklamy na produkty, ktoré absolútne nesúvisia so ženou a jej krásou. Sú v nich vyobrazené ženy v zvodných pózach, ktorých krása a intimita sú často odhalené kvôli propagácii náradia, odkvapových rúr alebo zateplovacích firiem. Spolu s ponúkaným výrobkom alebo službou sa predáva i ženská krása. Je však vyčísliteľná? Neviem ako vy, no ja si krásu a vznešenosť ženy odhadnúť nedovolím. V reklamách, v ktorých nie je žena prezantovaná vyslovene sexualizovaným a nevkusným spôsobom sú využívané presvedčovacie techniky príťažlivosti a zvodnosti. So získaním takého produktu sa u muža môže podvedome spájať i získanie prezentovanej ženy i to, že je schopný dosiahnuť ponúkané ,,tovary''. Je zrejmé, že tam, kde sa mediálni a reklamní tvorcovia všemožne snažia nadobudnúť zisk, budú využívať ženskú krásu i jej telo. Nevyhnutným je preto kritický pohľad na predkladané mediálne obrazy.

Sebaprezentovanie ženy na internete

Po tom, ako médiá žene ukázali aká má byť a ako sa má správať vo vzťahu k mužovi, žena preberá tieto vzorce, aby sa stala ,,skutočnou súčasnou ženou''. Nemôže však takou byť, keď pochopila, že táto mediálna ilúzia ženy je nesprávna a pokrivená a keď si váži svoju hodnotu i to, že je korunou všetkého tvorstva. Avšak sebaprezentovanie ženy na sociálnych sieťach alebo iných internetových stránkach je ovplyvnené mediálnym obrazom ženy. Ženy preberajú ideály o žene, ktoré im médiá predstavili a snažia sa byť za každú cenu podobné, pretože si myslia, že je to prirodzené a prinesie im to záujem, obdiv i lásku. Čo sa týka zvodnosti, práve tú využívajú prostredníctvom fotografií dosť často. Ukazujú takýmto spôsobom, že sú hodné obdivu i záujmu, ako zo strany žien tak i mužov. Dôsledkom je, že sa do popredia ľudského zraku dostáva hlavne ženské telo, teda vonkajšia ženská krása. Ja som však presvedčený o tom a samy ženy to často hovoria a vyžadujú, že ženy túžia viac po obdive vnútornej krásy. Túžia po tom, aby boli obdivované a milované na základe toho, aké sú, pretože každá z nich má tú obrovskú cenu a hodnotu. Bez toho aby som moralizoval, si musia všetci a predovšetkým ženy uvedomiť asi najdôležitejšiu vec z tohto textu. Ide o to, že dokiaľ ženy budú veľmi presadzovať svoju krásu prehnanou zvodnosťou, samy vlastne žiadajú o to, aby ich muži milovali kvôli nej. Niekedy sa nestáva to, že ich kvôli nej milujú, ale skôr sa snažia ich krásu získať a vlastniť. Celé sa to potom radikálne obracia proti ženám samotným.

Skryť Zatvoriť reklamu