Problém dekriminalizácia marihuany ?

Vo svojej profesionálnej praxi som sa stretol s problémom zamestnania uchádzačov o profesiu len kvôli tomu že nemali čistý odpis z registra trestov aj po 25 rokoch. Aj keď súdy by mali po 10 rokoch od vykonania trestu utomaticky zahlaďovať tresty Čo sa mne z neznámych dôvodov nie vždy deje !!!

Písmo: A- | A+
Diskusia  (14)
Obrázok blogu

V súčasnosti sa viac ako polovica mladých ľudí dostáva do priameho osobného kontaktu s marihuanou, a to čoraz mladšie vekové kategórie. Trestne zodpovedný pritom je už ten, kto dovŕši štrnásty rok veku. Doterajší systém prevencie sa ukázal ako nedostatočný a na druhej strane trestnoprávny postih za jednorazové užitie marihuany je postavený na úroveň usmrtenia z nedbanlivosti či zneužitia tvrdých drog. Trestné stíhanie tak môže mať v konkrétnych prípadoch za priamy následok nedokončené vzdelanie a následné sťaženie uplatnenia mladého človeka na trhu práce a jeho stigmatizáciu záznamom v registri trestov.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Dekriminalizáciou marihuany zabránime nežiadúcemu zhoršovaniu spoločenského uplatnenia ľudí následkom neprimeraného trestného stíhania pri náhodilom kontakte s marihuanou a zvýšime účinnosť a komplexnosť miery odbornej prevencie. Pri posudzovaní trestnoprávnej zodpovednosti rozlíšime náhodilého užívateľa od dílera. Taktiež nechceme brániť využívaniu liečiv vyrábaných z marihuany, ak človeku môžu pomôcť pri liečbe ochorení.

Preto SaS vo svojom programe navrhuje :

Držbu marihuany v množstve nepresahujúcom 5 gramov sušiny prekvalifikovať z trestného činu na priestupok, ktorého následkom už nie je záznam v registri trestov.

Skryť Vypnúť reklamu

Riešiť priestupky za držbu marihuany jej zhabaním a dohovorom na mieste, ak ide o množstvo menšie ako 2 gramy sušiny. Držbu v množstve 2 až 5 gramov riešiť jej zhabaním a vo forme alternatívnych trestov so systematickým využitím komplexných odborných preventívnych programov.

Pri priestupkoch mládeže do 18 rokov (vrátane držby menšej ako 2 gramy) zapojiť do preventívneho programu spolu s mladistvým alebo maloletým aj jeho zákonného zástupcu. Rozšíriť možnosti komplexnej odbornej pomoci rodičom mladistvých a maloletých, ktorí o ňu požiadajú z vlastnej iniciatívy pri problémoch so zvládaním výchovy.

Skryť Vypnúť reklamu

Považovať predaj alebo pokus o predaj, výrobu alebo iné konanie, ktorého účelom je ekonomický prospech, alebo podanie mládeži i naďalej za trestný čin. Nebrániť dovozu, výrobe a predaju liečiv (na lekársky predpis) najmä tých, ktoré neobsahujú účinnú látku THC, ako aj tých, ktoré obsahujú účinnú látku THC, pokiaľ pre ne neexistuje adekvátna menej riziková a účinnejšia náhrada, ak môžu byť nápomocné pri liečbe pacienta.

PS : Dekrininalizácia marihuany nie je jej legalizáciou !

Ján Kvasnička

Ján Kvasnička

Bloger 
  • Počet článkov:  39
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Mojou záľubou je história a zbieranie starých dokumentov a informácii. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu